Tillbaka

Vi håller oss till vår tradition, att signera vårt bokslut för 2018 i februari och sedan presentera det för alla medarbetare på vår Byggmästardag, som hölls igår. Direkt efter vår Byggmästardag går vi ut med resultatet från vårt bokslut 2018 till alla, via denna blogg! Damer och herrar – vi har ett resultat!

2018 var ett intensivt år i en högkonjunktur, där vi fick hantera de utmaningar man får i en sådan. Bristen på olika resurser blir tydlig och där har vi fått hålla en extra koll i produktionen så att alla aktörer i projektteamen är med och levererar rätt produkt i rätt tid, på ett säkert sätt. Under våren fick vår VD ta emot Kungliga Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj, vilket var enormt hedrande för både oss och henne. I augusti utsågs hon även till Årets Företagare i Skåne, och i december utsågs företaget för andra året i rad till Region Syds friskaste företag.

Vi levererade ytterligare ett riktigt bra år för vår serviceverksamhet, med både en hög volym och en god marginal. Under det här året lyfte även den entreprenadavdelning i syd, som tidigare tyngts av dålig lönsamhet. Efter hårt och medvetet arbete har de lyckats vända ordentligt och leverera en riktigt god ekonomi, långt över budget, och tillsammans med entreprenadavdelningen i nordvästra Skåne levererar de ett gott ekonomiskt resultat. Vi har dessutom beaktat och hanterat de eventuella ekonomiska risker som kan finnas kvar i de äldre projekten, så att inga negativa överraskningar ska kunna ske framåt i dem. Detta gör, trots den ekonomiska riskhanteringen av de äldre projekten, att vi det här året levererat ett fantastiskt bra resultat med en hög rörelsemarginal, som alla avdelningar bidragit till. Det är till och med så att vi för 2018 levererar vår bästa rörelsemarginal någonsin! Som VD vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare, som på olika sätt medverkat till detta resultat! Omsättningen för 2018 landade på 977,5 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 6,1 % och en vinstmarginal på 6,4 %.

I vanlig ordning satsade vi under året mycket på kompetensutveckling, bland annat inom IT/digitalisering, arbetsmiljö, miljö, ledarskap, entreprenadjuridik, samt produktionsteknik. Vi avslutade också ett intensivt arbete i att säkra upp både rutiner och system gällande Dataskyddsförordningen som ersatte Personuppgiftslagen i maj 2018. Vi förberedde oss också inför lagstiftning kring arbetsgivardeklarationer på individnivå, som för vår del trädde i kraft under sommaren, samt stärkte inköpsrutinerna med anledning av den nya lagen om ett entreprenörsansvar för lönefordringar, som trädde i kraft 1 januari i år.

Med oss in i 2019 och framåt har vi en rejäl orderstock på 1,2 miljarder kronor och vi ser fram emot att ta oss an 2019. Vi ser fram emot 2019, som också ser ut att leverera en god ekonomi, även om det blir en utmaning att matcha 2018 års resultat och marginal. Budget för 2019 är en årsomsättning på 1 miljard kronor med en rörelsemarginal på 4 %.

Du hittar vår årsredovisning här!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...