Tillbaka

Som vanligt signerade vi vår Årsredovisning i slutet på februari, och som vanligt valde vi också att inte gå ut med informationen till allmänheten direkt utan att först presentera 2019 års resultat till våra medarbetare på Byggmästardagen. Årets Byggmästardag hölls igår, och idag är det Er tur att ta del av resultatet.

2019 var verkligen ett år vi kommer att minnas! Vi befann oss i en högkonjunktur och vi rivstartade året med en riktig djupdykning i hållbarhet och Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål och utvecklade under året vårt sätt att jobba för att ligga i framkant och möta upp bygg- och anläggningssektorns färdplan om att bli helt fossilfria 2045. Under våren vann vi utmärkelsen Årets friskaste företag och vår VD Carin Stoeckmann blev utvald till ordförande för Byggföretagen. Under hösten blev vi ett av de första byggföretagen som implementerade en digital och automatiserad kontroll av våra underentreprenörer tack vare Entral, Fieldly, Creditsafe och ID06 i en spännande IT-lösning/integration. Parallellt med denna kontroll kunde vi också stämma av och ange vem som gjort affär med vem för att tydligt kunna visa på UE-kedjorna. Vi är väldigt tacksamma för denna automatisering då den underlättar vårt arbete i att verka för en sund konkurrens och sunda affärer i byggbranschen. Under året har vi även lagt stort fokus på projektutveckling av projekt i egen regi, något vi kommer att arbeta vidare med under kommande år. Årets fokus låg på projektering, bygglov och framtagande av säljmaterial.

I vår årsredovisning finns det sedan tre år tillbaka med en hållbarhetsrapportering i enlighet med Årsredovisningslagens krav. Nytt för 2019 är att vi förtydligade kopplingen till Agenda 2030 och de 17 globala målen, för att visa vilka mål vi särskilt ser kopplade till de specifika uttalade hållbarhetsområdena i Årsredovisningslagen.

För vår del så var 2019 ett ekonomiskt bra år med en god rörelsemarginal som samtliga avdelningar var med och bidrog till. Omsättningen för 2019 landade på drygt 963 miljoner kronor, med en vinstmarginal på 5 %. Resultatet var i paritet med budgeterad lönsamhet, även om volymen inte fullt upp nådde den budgeterade. Vi är nöjda med resultatet som visade på en stabil ekonomi i hela verksamheten.

Under årets satsades det i vanlig ordning mycket på kompetensutveckling främst inom IT och digitaliseringen av byggprocessen, men också inom arbetsmiljö, miljö, ledarskap, entreprenadjuridik samt produktionsteknik. Vi lade mycket tid på att börja förbereda oss för klimatberäkningar av byggnader och har säkrat upp med kunskap och programvaror för detta, med en aktiv medverkan i externa forum, arbetsgrupper och referensprojekt.

Med oss in i 2020 har vi en rejäl orderstock på drygt 1,4 miljarder kronor samt ramavtal utöver det som ger oss förmodligen ytterligare 100 miljoner kronor i orderstock. Vi ser fram emot 2020, som också ser ut att leverera en god ekonomi. Budgeten för 2020 är en årsomsättning på 1.150.000.000 kronor med en rörelsemarginal på 4 %.

Vi är nöjda med 2019 som vi nu lägger bakom oss och vi ser fram emot att ta oss an 2020!

Inom kort lägger vi även ut Årsredovisningen på vår hemsida, tillgänglig till Er alla. Håll till godo!

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...