Tillbaka

Bokslutet för 2022 är klart…

Koncernen landade på en omsättning på 1, 651 miljarder kronor, med en vinstmarginal på 1 %. Vi lyckade hålla oss till budgeterad volym och även öka den, medan vår marginal blev betydligt lägre, något vi aviserade redan i årsredovisningen för 2021. Vi förstod tidigt på året, särskilt efter att kriget bröt ut, att våra kostnader kommer att öka kraftigt, och flaggade upp detta i årsredovisningens förvaltningsberättelse 2021. Rehn Bygger redovisade sin största omsättning någonsin på 138 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 2 %, vilket känns väldigt bra. Byggmästar´n i Skåne redovisade en omsättning på 1,5 miljarder kronor med en knapp vinst på rörelsen och en vinstmarginal på 1 %. Soliditeten ligger på 38 %.

Egentligen trodde vi att 2022 skulle vara året då vi äntligen skulle få lämna pandemieffekterna bakom oss och få en slags normal vardag. Det visade sig vara helt fel. Fortsatt hade vi stora effekter från pandemin, trots att vi kunde återgå till jobb, gå på större evenemang mm, men effekterna handlade mer om att många låg efter i sin produktion och att vi hade svårt att få tillgång till material och komponenter från Asien, särskilt från Kina som fortsatte med sina lockdowns ända till hösten. Egentligen var nog effekten större 2022 än 2021. Den 24 februari bröt ett fruktansvärt krig ut med ett enormt mänskligt lidande för det Ukrainska folket, men som också innebar att leverantörskedjor bröts och därmed viktiga leveranser av material och komponenter.  Inflationen ökade, och allehanda kostnadsposter för oss ökade rejält. Drivmedel, el, stål, virke, Adblue, parkett mm, ja det mesta blev så mycket dyrare än vad vi någonsin hade kunnat föreställa oss. Projektbudgetarna sprack. Några av våra underentreprenörer mäktade inte med situationen utan gick i konkurs, och dessa konkurser innebar såklart också stora utmaningar för oss kring leveranstider och ökade kostnader. Särskilt hårt drabbade blev vår entreprenadverksamhet med sina långa projekt som togs i en tid där vi inte hade kunnat förutse detta års enorma konsekvenser på tillgång och kostnad. Förutom att vi kämpade med våra kostnader fick vi också kämpa hårt för att kunna leverera i rätt tid, då förseningarna för vissa material var otroligt långa. Det gällde att ändra våra arbetssätt och logistiktänk. Golv till bostäderna fick vi leta efter och till och med ersätta med andra lösningar, köksinredning kunde ta mer än ett halvår att få, armering och gips som tidigare var lagervaror fick vi också vänta på, och en standardvariant av en ståldörr kunde ta 16 veckor att få, medan värmepumpar kunde ta upp emot ett år!

Ovanstående syns tydligt i vårt resultat. Men vi är stolta över vår organisation som verkligen kämpat hårt med att kunna leverera så gott det går med fokus på våra kunder. Det sämre resultatet beror till väldigt stor del på yttre omständigheter som varit svåra och kanske till och med näst intill omöjliga att hantera för oss, men året har verkligen gett oss stora lärdomar inom flera områden. Dem får vi ta med oss in i framtiden.

2023 känns däremot som ett år när ytterligare stora överraskningar förhoppningsvis inte kommer, utan är ett år där vi fortsätter hantera konsekvenserna vi redan känner till och redan har beaktat i 2022 års resultat och våra strategier för 2023. En viktig del under 2023 är att kunna hantera de prisjusteringar vi juridiskt har rätt till med anledning av de väsentliga och oförutsägbara kostnaderna vi drabbades av.

Den 13 april redovisade vi vårt resultat för våra medarbetare, på vår Byggmästardag, och idag får Ni ta del av det!

Läs mer i vår Årsredovisning 2022.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...