Tillbaka

DET ÄR VIKTIGT MED KUNSKAP OM ASBEST FÖR ATT UNDVIKA ASBEST

Sedan lång tid tillbaka låter vi alla medarbetare i olika projektroller, hantverkare och tjänstepersoner, få kunskap om asbest. Denna genomgång är obligatorisk och nu är det dags för en ny omgång medarbetare att få lära sig mer om asbest. Vi ska inte själva sanera och hantera asbest, utan det är en kompetens vi köper in och låter därmed andra företag utföra den tjänsten. De ska ha tillstånd hos Arbetsmiljöverket och sedan anmäla den specifika saneringen varje gång de får ett nytt uppdrag till Arbetsmiljöverket.

Däremot har vi ofta uppdrag där vi ska kliva in och renovera, bygga till eller bygga om. Då kan det hända att det finns asbest där. Byggherren ska inför ett sådant uppdrag ha säkerställt en miljöinventering och analys av vad som kan finnas där som vi behöver beakta. Tyvärr har vi vid alldeles för många tillfällen stött på projekt där miljöinventeringarna inte stämmer med verkligheten, och där asbest således finns utan vår vetskap. Detta blir särskilt riskfyllt inom vår byggserviceverksamhet, där vi får avrop med korta inställelsetider, som

kanske dessutom är akuta, till exempel på grund av en vattenskada där en golvmatta ska rivas ut. Vi vill inte utsätta våra medarbetare för asbest och gör allt vi kan för att undvika sådana risker. För att minimera risken att utsättas för asbest bedömer vi det därför viktigt att våra medarbetare får kunskap om asbest, till exempel under vilken tidsperiod asbest användes, och var man hittar asbest.

Vi vill skapa en vakenhet och medvetenhet så att man stannar upp och reagerar och stoppar det man håller på med, om man misstänker asbest. Då ska man istället sända iväg prover på analys och avvakta svar. Om asbest inte finns, kan man gå vidare i produktionen, men om det visar sig vara korrekt att det finns asbest, anlitar vi en asbestsanerare och låter dem göra klart sitt först. Det kan också faktiskt vara ekonomiskt försvarbart att utgå från att det finns asbest, istället för att analysera om det finns asbest, och anlita en asbestsanerare att riva bort det på ett korrekt sätt, även om asbest sedan inte  visar sig finnas med där. Då spar man i alla fall tid, som kan vara viktigt i vissa fall. Dock är det viktigt att kunden förstår detta och går med på en asbestsanering trots att det kanske inte finns asbest där. Utöver denna kunskapsgenomgång om asbest, har vi tydliga rutiner i vår KMA-handbok som talar om att vi måste stoppa produktionen vid misstanke om asbest, och i våra Arbetsmiljöplaner för byggena tas detta också upp. Vi har pratat med Hami Rad, entreprenadingenjör på Malmö Entreprenad, och han berättar mer om utbildningen och dess vikt.

Kan du berätta lite mer om vad ni gjorde på utbildningen? 

– Utbildningen var på fyra timmar och där gick vi igenom väldigt mycket olika saker, allt ifrån vilka yrkesgrupper som är mest utsatta för asbest till hur det påverkar kroppen, samt vad för konsekvenser det kan ge för en person som utsätts för det. Vi fick även se olika bilder och filmer om asbest och lära oss hur man minskar risken för att utsättas för asbest. Vi lärde oss även hur man på ett säkert sätt ska ta prover och skicka det till analys. Det är viktigt att det hanteras på ett korrekt sätt!

Varför är utbildningen så viktig? 

– Asbest är ju direkt kopplat till hälsan! Det är många inom byggbranschen som har drabbats illa av asbest och det är därför viktigt för alla inom byggbranschen att ha koll på detta! Asbest kan finnas överallt utan att man vet om det och därför är det viktigt att man alltid tar det säkra före det osäkra och tar prover vid minsta osäkerhet, samt vet hur man ska hantera det på ett korrekt sätt.

Har du själv varit med om asbest i något projekt? 

– Ja, det har jag faktiskt. Det var i ett projekt där vi hade ansvar för renovering och där tog vi ett test som påvisade asbest samt pcb, vilket gjorde att vi var tvungna att anlita en underentreprenör som fick sanera platsen.

Asbestkunskap är viktig för att vi ska kunna vara beredda och veta hur vi ska hantera misstänkt asbest. Våra medarbetares hälsa är såklart Byggmästar’n i Skånes prioritet och vi hoppas att denna utbildning kan bidra till ökad förståelse och till en säkerhet för alla på byggarbetsplatserna. Tack till alla medverkande för en trevlig dag och kom ihåg att ta det säkra före det osäkra!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...