Tillbaka

Avtalsrörelsen för bygg är klar!

Vi i koncernen är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, vilket innebär att vi har och tillämpar aktuella kollektivavtal för vår verksamhet, Tjänstemannaavtalet och Byggavtalet. Byggsektorn har utöver dem, ytterligare några, och alla har nu gått i mål i vårens avtalsrörelse. Dock är inte hela avtalsrörelsen klar, men för byggsektorn är den det.

Alla följer det så kallade märket som sattes av industrin, men utöver det har branschen sina egna kollektivavtalsfrågor som hanterats under våren. Märket har sedan 1998 satts av den globalt konkurrerande industrin som sedan är norm för övriga industrier och segment. Så avtalsrörelsen för alla handlar först och främst om att följa märket, men sedan kan respektive kollektivavtal hantera sina egna villkor och beräkna ändringarna utifrån märket, så att man följer märket trots ändrade villkor. Allt sker också i en samordning mellan aktörerna i ett kollektivavtal som sitter i en förhandling med övriga aktörer, på bägge sidor, det vill säga inom Svenskt Näringsliv och inom LO/PTK. Även SKR är delaktig i den här processen. Märket bottnar i en %-sats och i en period. Den här gången blev märket en period på 2 år, där det första årets ökning är 4,1 % och det andra årets ökning är 3,3 %.

Det som vi vill lyfta fram här är Byggavtalet, som berör våra hantverkare, men också många av våra underentreprenörer inom vår byggkedja. Avtalet har utvecklats och Ni känner säkert redan till det. Vi känner oss glada över en hel del nyheter, och vi upplever att de ändrade villkoren i vårt Byggavtal skapar möjligheter och nytta för både oss som företag och för våra medarbetare!

Arbetstidskorridoren: För några kanske det inte upplevs så stort, men vi ser det som jätteviktigt att vi numer kan betrakta “normal arbetstid” som tid mellan klockan 06-18, vilket helt klart kan underlätta, framför allt för en medarbetare som för familjelogistikens skull vill jobba mer vissa veckor och mindre vissa veckor, eller som vill börja lite tidigare för att kunna åka hem lite tidigare, eller börja lite senare och därmed jobba kvar lite senare. Det kan också vara så att en kund har vissa önskemål. Detta innebär att vi kan laborera lite mer med start- och sluttid, utan att behöva tänka in obekväm arbetstid, vilket skapar bättre möjligheter för både medarbetare och kunder. Skulle detta ha bedömts vara “obekväm arbetstid” trots att den är önskad av medarbetaren, hade vi fått betala extra för den tiden, vilket vi alltså inte behöver nu. Det är ingen stor förflyttning i korridoren, men den är viktig och betyder mycket för den enskilde individen eller det enskilda projektet.

Ökad pensionsavsättning: En del av pengen kommer att sättas av till pensionen, närmare bestämt 0,2 %.

Svensk Byggkontroll: Både vi och avtalsparterna tycker det är viktigt att verka för en sund konkurrens och för sunda UE-kedjor. En förändring i Byggavtalet är att man har specificerat vilka handlingar ett företag kan behöva delge till Byggnads vid en kontroll för att säkerställa en korrekt hantering av medarbetarna i det företaget. Vi tycker det är bra att detta är förtydligat. En annan bra del i detta är också att man har infört en slags rättelsemöjlighet vid eventuella brister som upptäcks. Ett företag som vill göra rätt, men där det råkade bli fel, kan alltså rätta sin brist utan att behöva vara orolig för negativa konsekvenser. Ytterligare en god del i detta är att parterna vill samverka och gemensamt kontrollera och hantera bolag som upplevs suspekta. Två parter har alltså enats om en del goda ting för att underlätta kontrollen av företag.

Individuella lönetillägg: Avtalet har nu förtydligat en process för hur man kan ta fram individuella löne-/ansvarstillägg för hantverkare med särskilda uppgifter och ansvar. Varje företag kan ta fram lämpliga sådana, om de vill, i enlighet med specificerad process.

Föräldralediga hantverkare kan under vissa givna villkor flytta fram eventuell arbetstidsförkortning och spara den, i stället för att den utbetalas vid semesterårets slut. Då kan de använda den när de kommer tillbaka efter sin föräldraledighet, vilket kan vara till nytta när man har småbarn där man måste tackla deras tandläkarbesök, planeringsdagar på förskolan med mera.

Två andra ändringar avser möjligheten att kunna duscha i ett låst utrymme och i att kranarna ska ha en klimatanläggning. Dessa regler har en införelsetid på lite längre sikt.

Nästa avtalsrörelse drar i gång om 1,5 år då industrin sätter i gång sin process på allvar, och vi inom bygg kommer sannolikt att utbyta yrkanden om drygt 1,5 år, i februari 2025, men processen att ta fram lämpliga yrkanden börjar såklart mycket tidigare än så!

Attraktiva kollektivavtal innebär att de är attraktiva för företag att vilja ansluta till, och attraktiva för hantverkare att vilja vara en del av, genom att ha anställning i företag som har kollektivavtal. Kollektivavtalen underlättar för att skapa en trygg plattform och uppbyggda system kring pensioner, försäkringar med mera. Vi hoppas såklart att våra kunder vill ha företag med kollektivavtal, och vi hoppas att hantverkare söker sig till företag som har kollektivavtal!

När vi köper tjänster säkerställer vi att aktörerna vi gör affärer med har kollektivavtal! Idag är det tyvärr ett manuellt arbete där vi söker i de fackliga söktjänsterna “kollektivavtalskollen”, vilket inte alla erbjuder, men vi är också på gång att få till denna information på ett mer automatiskt sätt, där vi i steg 1 med hjälp av en API från Byggföretagen ska kunna ta del av byggsektorns kollektivavtal. Det ska bli väldigt skönt när vi fått till den automatiska kontrollen!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...