Tillbaka

Nu lanserar bankerna sina nya villkor kopplade till finansiering av byggprojekt – bankinitiativet hållbar byggbransch

Det har pågått ett arbete hos bankerna sedan 2019 för att ta fram gemensamma villkor kopplade till finansiering av byggprojekt. Det är Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna som inför bankgemensamma särskilda villkor för att ytterligare standardisera bankernas krav. Samtidigt implementerar Handelsbanken egna särskilda villkor inom ramen för samarbetets riktlinjer.

Villkoren kommer att börja gälla i nya projekt som kliver in i finansieringsavtal från och med 27 november. Fram till 1 november 2024 kommer byggherrar och entreprenörer ha möjligheten att implementera och träna på villkoren, eftersom villkoren är helt nya och det behövs en implementeringstid.

Bankernas syfte är att bidra i hållbarhetsarbetet, särskilt kopplat till anständiga arbetsvillkor, arbetslivskriminalitet, arbetsmiljö med mera, i enlighet med de globala målen 8 och 16.

Vi hade förmånen att få testa på rutinerna hösten 2022 kopplade till villkoren och har tillsammans med Fieldly tagit fram en så kallad projektrapport via vårt projektstyrningsverktyg Fieldly, en rapport som alla deras användare kan använda. Vi tog några stora utvecklingskliv 2018 och 2019 i att utveckla våra rutiner, ställa tydligare och större krav på våra underentreprenörer och lägga en utvecklingsplan för vårt IT-stöd, och har sedan jobbat på väldigt aktivt med det och fortsätter det arbetet nu med. Vilka är då rutinerna som ska vara på plats enligt bankerna?

Projektrapport – även lite slarvigt kallad för bankrapport:
Man ska digitalt kunna generera en projektrapport till byggherren/banken enligt önskat intervall. Vi har en sådan rapport framme sedan vår testpilottid, men den kommer säkert att utvecklas ytterligare något framåt gällande parametrar. Den visar vilka aktörer som varit eller är på bygget, när de checkade in för första gången och när de senast var på bygget. Den visar om aktörerna är godkända för F-skatt, är registrerade för moms och som arbetsgivare, samt om företaget har skatteskulder. Rapporten får även med våra kommentarer kring de olika aktörerna, och visar vem som har gjort affär med vem.

Denna rapport bygger på att alla individer hos alla aktörer har Id06-kort och checkar in/ut från vår personalliggare korrekt när de är på plats, vilket varit en förutsättning hos oss sedan 2016 när kravet på personalliggare trädde i kraft. Rapporten bygger också på att vi sedan har en bevakning i realtid i verktyget Fieldly med hjälp av bland annat bevakningsbolaget Creditsafe och ID06 som ombesörjer den nödvändiga infrastrukturen och grundinformationen om individer och företag som verkar på våra byggarbetsplatser.

Obligatorisk kontroll och föranmälan alla entreprenörer på bygget
Alla aktörer vi köper tjänster av, så kallade underentreprenörer och bemanningsföretag, måste kontrolleras innan vi gör affärerna och sedan läggas in i systemet, INNAN de blir verksamma på byggarbetsplatsen, och såklart gärna en bra bit innan dess. Men det innebär också att dem vi gör affärer med i sin tur har samma rutiner nedåt och innan de gör affärer i sin tur måste de kontrollera dessa tilltänkta aktörer och även meddela oss så vi kan göra vår kontroll och lägga in dem i systemet, innan de kommer till byggarbetsplatsen. Vi har haft den här rutinen med i våra inköpsvillkor i flera år, men det kräver ett tydligt och aktivt ledarskap i projekten kring detta för att alla våra underentreprenörer ska sköta detta korrekt.

Arbetsplatskontroll 
Lite beroende på storlek av projekt kommer det att ske oanmälda arbetsplatskontroller, för att säkerställa att allt står rätt till och att det matchar projektrapporten som mer är en digital kontroll.

Vi har jobbat länge med ovanstående rutiner och digitala hjälpmedel och har inga problem med att efterleva rutiner och digitala rapporter. Det är tack vare samarbetet med Fieldly, Entral och Creditsafe, ett samarbete vi haft länge och fortsatt utveckla successivt.

Det som däremot är väldigt viktigt är att man förstår hur en byggarbetsplats fungerar, vad datan i en bankrapport egentligen säger och regelverket kring utstationering mm. Vi tycker oss ha den kunskapen och kan förklara för berörda byggherrar och medarbetare hos bankerna, men förväntar oss såklart att de har “utbildat” sig i detta. Det är också viktigt att förstå att saker kan inträffa hos en aktör, till exempel att de tillfälligt får en skatteskuld, vilket inte är en kriminell handling, utan tyvärr i dessa tider ofta beror på likviditetsproblem. Några aktörer kanske till och med tillfälligt mister sin F-skatt, men får tillbaka den efter ett tag. Viktigt att vi lär oss filtrera och akta oss för att slentrianmässigt utrycka oss olyckligt och klumpigt kring vissa delar. Dem vi pratat med på bankerna har den förståelsen, vilket är bra.

I dessa tider lär inte nya projekt vara så många i antal, men när det dyker upp sådana projekt, där byggherren behöver bankernas hjälp med finansieringen, kommer dessa nya villkor att vara en del av villkoren för finansieringen och byggkreditiven, något vi redan här och nu kan hantera.

Vi är redo! 

Läs mer på bankernas hemsidor om deras lansering av villkoren.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...