Tillbaka

Betong från jordbruket?

I takt med att samhället ställer om till fossilfritt, där byggbranschen har målet att uppnå en fossilfri byggsektor till 2045, blir efterfrågan på klimatvänliga material allt högre. Vi vill bygga klimatsmarta byggnader och ha effektiva byggprocesser med så låg klimatpåverkan som möjligt. Men det har länge varit känt att betong idag är ett klimattungt material, vilket vi kan se i våra miljöberäkningar. Samtidigt har betongen kommit att bli en viktig beståndsdel i våra byggnader och det diskuteras mycket gällande hur vi ska kunna producera betong på ett mer klimateffektivt sätt. De flesta känner nog till Cementas planer på en tillverkning i framkant i Slite på Gotland.

Idag finns det ett flertal alternativ på mer grön betong som har mindre klimatpåverkan vid produktionen. Vi har till exempel Skanskas Gröna betong, Contigas Biobetong och Swerocks Eco-betong. Men här vill vi lyfta ByggVestas nya betong som har betydligt lägre klimatavtryck än vanlig betong. Men, det är en betong med en aning annorlunda ingrediens.

Spannmål för grönare betong 

Tillsammans med forskningsinstitutet RISE, betongtillverkaren Strängbetong, Södertälje kommun, Lantmännen och forskningsinstitutet Swerim har ByggVesta under flera år arbetat med att ta fram ett mer hållbart alternativ till traditionell industriell betong. Produkten kallas för Agri-Betong och den tillverkas genom att tillsätta aska från spannmålsskal i tillverkningen. Med hjälp av spannmålet så halveras mängden cement från omkring 380 kg cement per m3 betong till enbart 200 kg cement per m3. Resten av betongen fylls istället ut med så kallad ballast, vilket är sand, sten och grus. Betongen som bildas har därför ungefär hälften så stort klimatavtryck som traditionell industriell betong.

Askan som tillsätts är en restprodukt från fjärrvärmeanläggningar som förbränner spannmålsskalen. Det positiva med detta är att liknande restprodukter, som till exempel havre-, vete- och risskal, från jordbruk finns världen över. Med andra ord så ger det stora möjligheter för andra betongtillverkare världen runt att ansluta sig till detta!

För oss som byggföretag är det kul att se att man utvecklar miljövänliga alternativ till byggmaterial och att det finns ett sådant här smart sätt att ta tillvara på restprodukter! Betong är en viktig beståndsdel för en hållbar tillväxt i samhället och tack vare betongen får vi bra bostäder och en bra och säker infrastruktur. Därför är det bra att det pågår så mycket utveckling kring att göra betongen mer klimatvänlig.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...