Tillbaka

Dags för utbildning i Brandfarliga Arbeten och Nödlägesberedskap!

Årligen drabbas cirka 200 byggarbetsplatser i Sverige av så pass allvarliga bränder att man måste larma räddningstjänsten. En brand på byggarbetsplats kan betyda stora materiella skador, men med tanke på byggarbetsplatsernas ibland komplicerade utformning, finns det även stora risker när det kommer till utrymning av en byggarbetsplats. Därför krävs det av personalen som befinner sig på arbetsplatserna att de är riskmedvetna och att de har kunskap om hur bränder förhindras och hur man ingriper vid en brand på ett snabbt och effektivt sätt.

På en byggarbetsplats kan ett allvarligt tillbud inträffa, eller en allvarlig olycka eller plötslig sjukdom. Om en sådan händelse inträffar kan vi reagera väldigt olika och det är också normalt att man “krymper” i förmågan att tänka. Då behöver man stöd så man snabbt och lätt kan luta sig mot färdiga rutiner och checklistor.

Vart femte år får våra medarbetare en repetition av kunskap inom brandfarliga arbeten och nödlägesberedskap. Det är två separata utbildningar, men vi lägger dem samma dag, för att underlätta för medarbetarna, för när de ändå är iväg på utbildning kan de lika gärna köra på en lång utbildningsdag.

Idag var en sådan dag då vi samlade ett gäng för utbildning. För några av deltagarna var Brandfarliga arbeten något nytt, medan det för de flesta handlade om repetition. Detsamma gällande nödlägesberedskap. Det beror ju på att några är nya i branschen medan andra inte är det, eller att de är nya hos oss, medan andra inte är det. Vi har ju hos oss valt att ALLA medarbetare, oavsett roll, ska ha gått nödläge och att alla medarbetare i projektroller ska ha gått brandfarliga arbeten, oavsett om man utför sådana arbeten eller ej, eller om man ger tillstånd eller ej. Förståelsen och kunskapen är viktig för alla.

Deltagarna idag gick verkligen in för det. De fick testa en brandsläckare och medverka i en räddningsaktion där vi hade “skadade medarbetare”. Det är härligt att se hur alla medverkar aktivt och verkligen vill träna på detta.

Jonas Nilsson

Vi kommer aldrig att känna oss helt redo vid en allvarlig händelse på en byggarbetsplats, men ju mer vi tränar desto mer får vi in i det i “muskelminnet” och kommer ihåg det som behöver göras, särskilt när vi har det stödmaterial vi har i form av film, checklistor, utrustning placerad på rätt plats och så vidare. Vi har tack och lov inte haft så allvarliga händelser hos oss, men har haft mindre händelser där vi ändå kunnat tillämpa delar av denna kunskap. Jag märker på deltagarna, särskilt de nya, att detta verkligen är en viktig kunskap att ha och att repetera, säger Michael Berg.

Dagens upplägg har varit kanon, vi började med nödlägesberedskap där vi fick “öva” på hur det skulle vara om en allvarlig olycka skulle inträffa. Jag tycker att det är väldigt bra att ha sådana övningar då man verkligen får en tankeställare på hur man skulle agera i en sådan situation och hur man, framför allt, borde agera. Brandfarliga arbeten har man gått tidigare, men det är alltid bra att fräscha upp den kunskapen så att man är redo om olyckan skulle vara framme, säger Jonas Nilsson, hantverkare Landskrona

Michael Berg, vår arbetsmiljöchef, håller i bägge utbildningsinsatserna, och har gjort så i ett antal år.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...