Tillbaka

Det är tyvärr lätt att underskatta risker och den erfarenhet som krävs för att kunna tolka situationer och ta rätt beslut. Beteenden, attityder och samarbete kan vara avgörande och insatserna för att minska antalet olyckor får aldrig ta paus. I oktober 2019 grundades Sveriges första Säkerhetspark som är ett viktigt verktyg i branschens strävan för en sund, säker och attraktiv byggbransch. Syftet med Säkerhetsparken är att sprida förståelse för vilka attityder och beteenden som behövs för att skapa en säkerhetskultur med färre olyckor. Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning på cirka 15 000 kvadratmeter där säkerhet i byggbranschen kan tränas för att förebygga olyckor, skapa en säkrare arbetsmiljö och ett hållbarare arbetsliv. Säkerhetsparken är byggd med inspiration från det finländska konceptet Safety Training Parks och i Finland, där det idag finns tre säkerhetsparker, kan man se att olyckorna i byggbranschen har minskat efter att ha startat konceptet.

Som tur är, är säkerhet något som går att träna upp! Säkerhetsparken, som ligger intill Arlanda, är uppbyggd på ett pedagogiskt sätt, där modellen tar hänsyn till våra olika sätt att lära oss på. Men, utbildningen har ett annat fokus än på kunskaps- och faktainriktade utbildningar, utan det går ut på att relatera till sin egen, arbetsgruppen och andra aktörers förhållning till säkerhetsfrågor, risker och utmaningar. Genom att kunna höra-känna-se i de många genomtänkta scenarier som sträcker sig från allt från arbete på hög höjd, säker schakt, asbest till ergonomi och som kan kombineras till oändliga situationer, kan de som besöker parken träna på olika riskarbeten. På detta sätt skapas möjligheter till reflektion och förståelse för individens ansvar i byggprocessen. Den ökade kompetensen och medvetenheten kring riskmoment bidrar till en förflyttning mot en säkrare och hälsosammare arbetsplats, Säkerhetsparken blir med andra ord en viktig pusselbit till ett hållbarare arbetsliv.

Säkerhetsparken vänder sig till alla i byggprocessen, det vill säga yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, skyddsombud, projektörer, beställare, byggherrar samt elever och lärlingar. Tanken är att Säkerhetsparken dessutom ska bli ett inslag i byggutbildningar, där anläggningen är kostnadsfri för skolor, och skolungdomar och studenter får en möjlighet att testa på verkligheten samtidigt som de får lära sig om risker på en byggarbetsplats och hur olyckor förebyggs. Dock krävs en förkunskap. För att få lov att nyttja Säkerhetsparken måste samtliga ha gått den digitala säkerhetsutbildningen Safe Construction Training, som Byggföretagen har tagit fram, för att skapa en branschstandard med en gemensam syn på säkerhetsfrågor som bidrar till en lägsta acceptabel kunskapsnivå för att få vara verksam på en byggarbetsplats. Säkerhetsparken består av en mängd olika stationer och scenarier, bland annat roller och ansvar, ergonomi – ett hållbart arbetsliv, arbete på höjd, bygg och arbetsställningar, tunga element, arbete med lift, handhållna maskiner – vibrationer och förlorad kontroll, asbest, säkring av verktyg, buller, tunga fordon, säkert schakt, med flera. Alla stationer och scenarier kan även skräddarsys efter särskilda behov och önskemål.

Eftersom vi just nu lever mitt i en Coronapandemi, har Säkerhetsparken påverkats då poängen med parken har varit fysiska utbildningsmöjligheter där de som besöker parken har kunnat komma dit och testa på olika moment, vilket man inte har kunnat göra digitalt. Antalet besökare har därför inte varit det man har hoppats på och besöksantalet har varit lågt, istället har man fokuserat på att utveckla parken, slipa till funktionerna på de olika stationerna, samtidigt som man har lagt fokus på att utveckla nya stationer och scenarier för att det som parken erbjuder ska hålla så hög klass som möjligt.

Vi har länge sett nyttan med en Säkerhetspark och vi har varit med och utvecklat parken sedan 2012 då diskussionerna om en säkerhetspark i Sverige påbörjades. På Byggmästar’n i Skåne är säkerhet ett prioriterat fokusområde och vi arbetar aktivt för att minska antalet olyckor på våra byggarbetsplatser. Vi vet att det finns ett behov att lyfta hur vi tänker kring säkerhet och arbetsmiljö, och att göra det både kontinuerligt och ständigt. Men det är viktigt att tänka på helheten, det vill säga att tänka på säkerhet och arbetsmiljö i hela byggkedjan, från upphandling, till projektering, till utförande. Säkerhetsparken är ett viktigt steg för att skapa en attraktiv, sund och säker bransch, men tyvärr har vi inte haft möjlighet att besöka parken än. Förhoppningen är att vi under våren/sommaren 2022 ska kunna genomföra ett besök på Säkerhetsparken vid Arlanda. Då ska vi ta med cirka 20 medarbetare, både skyddsombud och produktionsledning, för att äntligen prova på det som parken har att erbjuda, säger Michael Berg, arbetsmiljöchef

Byggföretagen är initiativtagare till Säkerhetsparken som idag är en ekonomisk förening där företag kan och uppmuntras bli medlemmar. Byggmästar’n i Skåne är självklart medlem och sitter även med i Säkerhetsparkens styrelse.

Vi hoppas att Coronapandemin snart släpper så att vi tillsammans kan resa till Arlanda och besöka parken, den som lever får se, men fortsättning följer … 😉 

Läs mer om Säkerhetsparken här.

SENASTE INLÄGGET

2023-12-06

Teknologiska framsteg har alltid varit en motor ...

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...