Tillbaka

Byggföretagen – det nya namnet istället för Sveriges Byggindustrier

Sedan uppstarten av Byggmästar´n i Skåne AB har vi valt att ansluta oss till kollektivavtalen inom bygg, genom vårt medlemskap i arbetsgivar- och branschorganisationen Sveriges Byggindustrier. Sveriges Byggindustrier är i sin tur en del av Svenskt Näringslivs sfär.

Under förra året togs beslut om att byta namn, till Byggföretagen, och med det även byta logga. I Byggföretagen är vi drygt 3.700 medlemsföretag. I den organisationen hanteras byggområdets kollektivavtal, men även stora branschfrågor, och organisationen har särskilt fyra utvalda fokusområden; Sund konkurrens, Säkerhet, Kompetensförsörjning samt Attraktiva kollektivavtal. Dessa områden, och även de andra arbetsområdena, verkar i högre grad inom Agenda 2030:s 17 globala mål, där vissa mål kopplar starkare till Byggföretagen, än andra. Övergripande pågår också en digitalisering av Byggföretagen, men också av hela byggsektorn och samhället.

Som företag är vi väldigt engagerade i Byggföretagen, där ett flertal medarbetare ingår i olika forum och arbetsgrupper som träffas regelbundet. Vår VD är dessutom engagerad i det lokala föreningsarbetet, som ordförande, och är också sedan maj 2019 ordförande för hela organisationen.

Idag, den 3 februari, sker detta namnbyte mer offentligt, så från och med nu är vi således medlem i Byggföretagen! Det kan vara bra för både våra medarbetare och för vår omgivning att få vetskap om detta, vilket vi vill bidra till genom denna blogg!

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...