Tillbaka

Cementkrisen är inte över!

Många andades ut när högsta förvaltningsdomstolen avslog inhiberingen av prövningen av regeringens beslut om Cementas förlängda tillstånd att bryta den mängd kalk som fanns i det utgångna tillståndet, fram till 31 december 2022. När själva prövningen av ärendet är klart vet vi inte, men när den är klar, kan det komma ett negativt besked som stoppar beslutet, som gör att kalkbrytningen inte kan äga rum fram till den 31 december. För närvarande har vi i alla fall en paus i den annalkande krisen. Nedanstående information har vi hämtat från Cementas hemsida.

Cementa har tagit fram en lösning i att hämta sten från Nordkalk på Gotland och från Kunda Nordic Tsements reserver i Estland för att kunna leverera som “vanligt” fram till sommaren 2023. Men om inte det fyraåriga tillståndet lösts till dess, återuppstår krisen.

Cementa har den 19 april lämnat in sin tillståndsansökan för det kortare tillståndet, ett fyraårigt tillstånd. De har arbetat hårt med att hålla i gång dialogen med myndigheterna och hålla dem förberedda inför prövningen av tillståndet. Den nu sökta verksamheten, som är en övergångslösning, rör ett avsevärt mindre område jämfört med den tidigare ansökan vilket gör den lokala miljöpåverkan väsentligt mindre.

Underlaget är vidareutvecklat sedan sist. Det innehåller betydligt fler mätningar, dels på grund av att tid har förflutit sedan den ursprungliga ansökan lämnades 2017 och dels för att Cementa har kompletterat med ytterligare undersökningar. De synpunkter som lyftes under vinterns samråd har beaktats. Cementa arbetar hårt med det långsiktiga tillståndet som de hoppas kunna lämna in ansökan för årsskiftet 2022/2023.

Förutom att cementen är viktig till betongen och betongen är viktig för både byggbranschen och gruvbranschen är det lätt att förstå hur mycket det kan påverka Sveriges bygg- och gruvproduktion och därmed Sveriges BNP och ekonomi. I Byggföretagens byggkonjunktur från den 7 april i år kan man notera att de särskilt tar upp hur viktigt det är att lösa cementfrågan för att undvika en cementkris och en nedgång i byggbranschen. En importlösning var svår redan i höstas, men nu när kriget pågår känns det ännu svårare. Europa kommer att ha ett Ukraina som behöver byggas upp igen, och länder i Europa idag har redan svårt att försörja sitt eget cementbehov, då en del fabriker har använt ryskt kol till produktionen. Det som lyftes i höstas kring att det är bra att tillgång till svensk cement för en svensk beredskap har verkligen också aktualiserats idag.

Den osäkerhet som trots allt råder kring hur det kommer att bli framåt, påverkar oss redan idag i våra beslut framåt fast att krisen inte har uppstått än. Redan idag försöker vi beakta denna brist och arbeta med alternativa lösningar och metoder, men vi hade helst velat landa i en säkerhet där vi vet vad som gäller. Det är tillräckligt bökigt att hantera krigets effekter och de fortsatta pandemieffekterna. Pandemin är ju inte över, och lockdowns i till exempel Shanghai påverkar tillgången till material och komponenter av olika slag.

Vi håller tummarna för att det fyraåriga tillståndet landar snabbt så vi kan finna ett lugn i åtminstone den biten och tackar Cementa för den information de löpande ger oss på sin hemsida.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...