Tillbaka

Cirkulär ekonomi är en ekonomi där avfall i princip inte uppstår utan resurser kan behållas i samhällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återföras till naturens egna kretslopp. Man vill styra bort från linjära affärsmodeller, där råvaror förädlas, produkter konsumeras och slutligen blir till avfall.

Vårt mål är att ta en mer aktiv del i den cirkulära ekonomin. Vi försöker redan idag minimera avfall genom att återanvända material mellan våra projekt. Detta sker tack vare ett gott samarbete mellan våra platschefer och arbetsledare i organisationen. En viktigt förutsättning för den cirkulära ekonomin är att avfall överhuvudtaget inte uppstår. Det försöker vi också motverka genom god planering av våra inköp och i vilket skede materialet ska användas, så det inte blir liggande på bygget för länge och förstörs av väder och vind.

Vi vill också gärna samarbeta med våra materialleverantörer för möjlighet till ökad återvinning. En av våra leverantörer av stenullsisolering, Rockwool, genomför just nu ett pilotprojekt där de återtar isoleringsavfall som transporteras till deras fabrik i Danmark, mals ner och används för att tillverka ny stenull som vi sedan bygger med. Det finns flera exempel på materialtillverkare som sedan många år tillbaka återtar material för återvinning och tillverkning av nya produkter, till exempel gipsskivor. Vi hoppas att fler materialtillverkare tar det steget, så kommer vi alla ett steg närmare en cirkulär ekonomi.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...