Den 16 november gick regeringen ut med ytterligare restriktioner, och från och med sedan den 24 november får man högst vara åtta personer på allmän plats.  Sedan tidigare, den 27 oktober, har Folkhälsomyndigheten tillsammans med bland annat smittskyddsläkaren i Region Skåne, skärpt de allmänna råden för de som vistas i Skåne län. Beslutet gäller tills vidare.

På Byggmästar’n i Skåne har vi gått ut med information till våra medarbetare kring de nya råden och vad som gäller hos oss. Vi fortsätter att arbeta som vanligt, somliga jobbar hemifrån, medan andra från kontoret. Dock får inga fysiska möten hållas och de utbildningar, där det är möjligt, håller vi digitalt. Resten ställer vi in tills vidare. Vi har även gått ut med vad vi förväntar oss av våra medarbetare, i linje med vad de nya råden säger, för att förhindra smittspridningen.

Ska du besöka något av våra tre kontor, eller har du ett möte inbokat med någon på Byggmästar’n i Skåne, vänligen ta kontakt med de du ska träffa och flytta mötet eller boka om det digitalt! Detta gäller tills vidare!

Läs mer om de skärpta råden här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-skane-lan/