Tillbaka

Att följa råden som Folkhälsomyndigheten och Region Skåne ger är viktigt och nödvändigt. Det är lätt att göra detta gällande medarbetare som arbetar på ”kontor”.  Vi kunde snabbt ställa om och arbeta hemifrån och medverka på digitala möten, utbildningar och träffar. Vi saknar varandra, men det går.

Men hur löser man det här i vårt företags hjärta, i vår byggproduktion? Det är i produktionen merparten av våra medarbetare arbetar, dessutom tillsammans med flertalet andra aktörer, ibland även med en pågående verksamhet hos kunden eller kundens hyresgäst. På en byggarbetsplats verkar flera företag samtidigt, och vi arbetar i enlighet med en tidplan, där alla aktörers insatser är beroende av varandra, på rätt plats, i rätt tid, i rätt ordning.  Att samordna en byggarbetsplats, gällande arbetsmiljö, och gällande att leverera rätt produkt i rätt tid på ett sunt och hållbart sätt, är tillräckligt utmanande. Att nu lägga till att beakta Corona, gör det inte lättare. Varje arbetsgivare och arbetstagare har ett ansvar att bidra, men en roll som är särskilt viktig, är rollen som byggarbetsmiljösamordnare i utförandet, det vill säga som handläggare för BAS-U. Väldigt ofta utses just byggentreprenören till att vara BAS-U, som oftast utser produktionsledningen till att handlägga detta, alltså ofta vår produktionsledning.

Samtidigt, om det finns en pågående verksamhet, ska vi samordna tillsammans med den som ansvarar för det fasta driftstället. Här måste vi tillsammans hitta lösningar som fungerar arbetsmiljömässigt, alltså även Corona. Den som ansvarar för det fasta driftstället behöver också fundera över hur vi undviker smittspridning mellan den pågående verksamheten och byggproduktionen.

Vad gör vi då? Förutom att följa de ”vanliga” råden om god handhygien, nysa/hosta i armveck och att stanna hemma vid symptom eller då anhörig visar sig ha Covid-19.

Vi gör vad vi kan för att undvika att låta besökare komma till byggarbetsplatserna, eller personer som inte behöver vara där för produktionens skull. De får helt enkelt delta digitalt på möten, eller avstå från besök. Detta gäller även kunderna. Denna digitala mötesteknik har ökat rejält i år, och vi har fått investera i teknik som gör det möjligt att hålla ”hybridmöten”, så vi har teknisk utrustning för kamera och mick till mötesrummen. Det är inte all produktionsledning som känner sig bekväma med det här, men de gör så gott de kan.

Inne i personalutrymmena har vi omklädnadsrum och matsalar för frukost och lunch. För att undvika att alla äter samtidigt delar vi upp gänget i olika pass för frukost och lunch, för att minska på antalet som vistas i utrymmena samtidigt. Utrymmena städas dagligen och spritas oftare än så, särskilt dörrhandtag, bord och stolar. Kan vi dessutom hitta ytterligare tillfälliga utrymmen till frukost och lunch är det bra, så att vi kan dela upp gänget företagsvis, på olika ytor. Omklädningsrummen bör undvikas om möjligt, och endast användas för klädbyten, men ej för duschande.

Genom att använda arbetshandskar i produktionen (och att man inte grejar i sitt ansikte) underlättar det kontaktytorna. I vissa fall använder man mask eller munskydd för att skydda mot damm med mera, och det kan ju underlätta även för viss smittspridning.

Om en person på en byggarbetsplats går hem med symptom och visar positivt resultat på Covid-19 utför vi en smittspårning och har rutiner för det. Tack vare vår personalliggare kan vi på ett enkelt sätt stämma av vilka som befunnit sig på bygget samtidigt som den insjuknade, och på vilka sätt de hade kontakt med den sjuke? Detta kan genomföras väldigt snabbt, och kompletteras av den sjuke med mer detaljerad information, för den har ju såklart träffat fler personer än dem som vistats på bygget, kanske i sitt eget företag. Det har ännu inte hänt så ofta, men vi misstänker och förbereder oss att för att scenariot kan komma att bli mer vanligt. Än så länge har vi endast stött på denna situation ett par gånger totalt sett, men inser att det kan komma att öka.

Ute i produktionen försöker vi, i möjligaste mån, att sprida ut gänget och kanske hitta ett nytt sätt att tillämpa tidplanens olika moment på, som ändå fungerar men som ger en större spridning på ytorna. Vi tittar även på möjligheten att ändra på arbetstiderna, så att några börjar tidigare på morgonen, och att några börjar senare, så vi stretchar ute arbetsdagen till att innefatta tidig morgon till kväll, kanske även att några istället gör helgarbete. Detta är dock inte alltid möjligt, dels för att vi inte får lov att bullra utanför tidspannet mellan kl. 07-16.00 på vardagar, eller för att kollektivavtalsreglerna är ganska strikta och kan ge merkostnader. Så här gäller det att även få tredje man att förstå situationen vi befinner oss i.

Produktionsledningen och alla andra på byggarbetsplatserna kämpar på och gör så gott de kan, men vi har verkligen en utmanande situation som är värd att lyfta fram i en blogg. Det är en sak att lösa kontorspersonalen och be dem arbeta hemifrån, och det är något helt annat att försöka leverera våra byggprojekt i fortsatt rätt tid, men med Coronarestriktionerna i beaktande, samt alla de kringkonsekvenser Covid-19 ger oss, i form av VAB, sjukfrånvaro och alla extrarutiner för att i möjligaste mån undvika smittspridning. För säkerhets skull har vi lämnat över hinderanmälan till våra kunder, för att flagga upp störningar som kan påverka våra sluttider. Vi vet dock att alla aktörer, brukare och kunder är med oss i detta, visar på förståelse och hjälpsamhet i att lösa det på bästa sätt.

 

SENASTE INLÄGGET

2023-12-06

Teknologiska framsteg har alltid varit en motor ...

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...