Tillbaka

Nu startar Arbetsmiljöveckan -med temat vår riskhaneringsprocess!

Vi har under många år genomfört en så kallad arbetsmiljövecka under hösten, oftast under vecka 41.

Att må bra och vara trygg på sin arbetsplats är viktigt för oss på Byggmästar’n i Skåne och Rehn Bygger och det ska vara en självklarhet att alla medarbetare ska kunna komma hem friska och glada efter sina arbetsdagar. Idag kickade vi igång vår arbetsmiljövecka och temat i år är att arbeta med våra risker för att förebygga olyckor och ohälsa. Hur ser företagets process ut för riskhantering, från hur vi kommer fram till risker på koncernsnivå och i specifika projekt, till hur vi tar fram skriftliga riskbedömningar och utvecklar punkter på skyddsronden och i arbetsmiljöplanen eller tar fram lämpliga skydd och utbildningsinsatser.  Upplägget är att vi ska gå igenom koncernens framtagna riskbedömningar. De fångar upp de mer övergripande riskområdena vi har som kan generera olyckor och sjukdomar.

Vi för sedan resonemang kring hur vår mall till Arbetsmiljöplanen fungerar som en checklista för risker och hantering av risker som finns på en byggarbetsplats som påverkar alla på bygget, men också att handläggare BAS-U tar upp och samordnar risker som byggena har, på samordningsmötena och i vardagen.  Sedan kommer vi in på vikten av en arbetsberedning, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetsberedningar är såklart även viktiga utifrån andra perspektiv, till exempel kvalitet och ett korrekt utförande.

Vi lyfter också vikten av en löpande uppföljning så att de tänkta åtgärderna hanteras korrekt, med hjälp av olika skydds- och miljöronder. Brister måste korrigeras och hanteras för att komma rätt på det igen. Under genomgången går vi sedan in lite mer praktiskt kring ett specifikt projekt som pågår hos oss just nu. Vilka risker finns i det projektet och hur ska man hantera dem? Under arbetsmiljöveckan passar vi också på att uppdatera oss kring nära anhöriga så vi har rätt uppgifter på medarbetare och våra underentreprenörers medarbetare.

Under veckan återkommer vi med en del inslag från några av genomgångarna vi har under arbetsmiljöveckan! 

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...