Tillbaka

Att ständigt utbilda våra medarbetare är självklart för oss på Byggmästar’n i Skåne. I veckan har vi haft glädjen att bjuda in Elecosoft till vårt huvudkontor i Helsingborg. De har utbildat en hel del tjänstepersoner i programvarorna PowerProject och BidCon. Elecosoft är ledande inom IT-verktyg och tjänster anpassade för bygg- och installationsbranschen med ambitionen att förse byggbranschen med program som förenklar tillvaron med planering, kalkylering, design, projektering och uppföljning.

På agendan stod programmen PowerProject och BidCon och målgrupperna varierade beroende på kunskapsnivån man ligger på. PowerProject är ett tidplaneringsprogram där man enkelt kan skapa tidplaner där man hela tiden har en översikt av projektstrukturen i projektvyn. Med hjälp av kopplingen till kalkylprogrammet BidCon får man direkt från kalkylen aktiviteter, milstolpar, resurser och kostnader som du sedan kan arbeta vidare med i. BidCon är ett kalkylprogram för bygg-, anläggnings- och installationsbranschen, där man enkelt kan göra kostnadskalkyler i anbudsskedet. I BidCon kan man bygga en kalkyl helt från grunden, men det går också att importera färdiga mängduppgifter från till exempel Bluebeam, resultatet blir en strukturerar och detaljerad kalkyl. I BidCon finns dessutom en klimatmodul som underlättar arbetet med klimatberäkningar och klimatdeklarationer. Genom att använda klimatmodulen får du automatiskt en kalkyl för klimatpåverkan när du gör din kostnadskalkyl. Informationen i Bidcons databas kommer från data från Boverkets klimatdatabas och vill man arbeta med värden från EPD:er finns möjlighet till det. När en kostnadskalkyl är beräknad finns därmed också en kalkyl för klimatpåverkan färdig. Sida vid sida i kalkylen visas kilogram koldioxid-värden, kostnader och tider, vilket gör det lätt att jämföra och optimera kalkylen och få ett bra stöd för beslutsfattande.

På tisdagsförmiddag bjöd vi in ”nybörjare” i programmet PowerProject och på eftermiddagen dök nybörjarna i BidCon upp. På onsdagen fokuserade vi helt och hållet på BidCon, på förmiddagen medverkade “fortsättarna” medan vi på eftermiddagen hade ett obligatoriskt pass för entreprenadingenjörer och projektchefer som arbetar med kalkyler, som fick sätta tänderna i klimatmodulen för att säkerställa att vi är redo att efterleva Boverkets nya krav som börjar gälla från och med den 1 januari 2022. Kraven innebär att projekt med bygglov från den första januari måste redovisa byggnadens klimatpåverkan i en klimatdeklaration. Syftet med klimatdeklarationen är att öka kunskapen om byggprocessens klimatpåverkan för att i sin tur kunna minska den som ett fortsatt steg i Sveriges styrning mot en klimatneutral byggsektor och ta fram lämpliga nyckeltal i det arbetet framåt.

– Både BidCon och Powerproject är viktiga program i vår vardag i kalkyler och projekt. Elecosoft har vi anlitat mer än tio år, så Johan Nilsson och Lars-Eric Einarsson är välbekanta ansikten för oss, då de brukar komma till oss när vi har utbildningar. Då vi har en hel del nya medarbetare sedan förra utbildningstillfället 2018 var det kul att sitta med och lyssna in engagemanget i rummet, säger Carin Stoeckmann, VD

Vi tackar Elecosoft för dessa dagar och vi tackar våra medarbetare för medverkan och som för ankomst i tid trots rådande vinterväglag 😊

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...