Tillbaka

Det var inte alls länge sedan vi senast höll en BAS-U-utbildning, men nu är det dags igen, av det enkla skälet att vi har rekryterat ytterligare nya medarbetare till oss, som behöver denna utbildning, antingen i rollen som handläggare BAS-U, eller som rollen BAS-P där det är viktigt att förstå grunden för handläggare BAS-U.

Själva BAS-U-utbildningsdagen är egentligen finaldagen av flera utbildningsinsatser, innan vi anser någon tillräckligt utbildad att agera handläggare. Självklart ska man ovanpå det även skaffa sig tillräcklig erfarenhet. Andra utbildningsinsatser som vi anser man ska ha som en grund för en god samordning och förståelse är till exempel Ställningsutbildning, Säkra lyft, Brandfarliga arbeten, Startkurs arbetsmiljö, Mötesteknik för samordningsmöten och planeringsmöten, ledarskap, Prevention, Ergonomi, samt Nödlägesberedskap och krishantering.

För oss är det verkligen viktigt med en bra utbildning för att kunna agera handläggare på ett tryggt och säkert sätt, så vi får starka, trygga och kunniga handläggare som skapar förutsättningar för säkra och trivsamma byggarbetsplatser, samt följer upp allt så det går rätt till. På vår interna BAS-U-utbildning har vi kopplat det som måste ingå till våra egna rutiner i vår ISO-certifierade KMA-handbok. Vi går igenom just våra mallar och checklistor för skyddsronder, fallskyddsronder, arbetsmiljöplaner, skyltar, samordningsmötesprotokoll, samt rutiner för asbestsanering och rivning med mera. Då säkerställer vi förutom kunskap, en god efterlevnad av vårt ledningssystem. Därför ser vi till att alla nya medarbetare som ska agera handläggare går denna utbildning, oavsett deras tidigare utbildningar, eftersom vi med erfarenhet vet att det ger oss bättre förutsättningar i arbetsmiljöstyrningen.

I dessa tider får vi genomföra våra utbildningar digitalt, och det gör vi via TEAMS.

Just den här gången hade vi en liten grupp deltagare och då blir det också väldigt smidigt i våra dialoger och övningar. Utbildare var Michael Berg och Carin Stoeckmann.

Med på utbildningen har vi vår sprillans nya medarbetare Eddie Månsson (som förvisso har arbetat hos oss tidigare och nu är en återvändare). Här kommer hans tankar kring utbildningen. 

– Jag är ny i min roll och behöver egentligen flera utbildningsinsatser för att kunna agera handläggare. Just den här dagen gav mig bra inspel kring varför det är viktigt med en bra handläggare inom BASU för en god och säker arbetsmiljö, och vad jag både kan och ska göra i den rollen. Dagen gav mig även kontakter med andra kollegor som ska verka i samma roll och med dem som sköter utbildningen, som jag kan ställa frågor till framåt i min vardag. Utbildningen var väldigt konkret och gav mig tydliga verktyg i arbetet framåt. 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...