Tillbaka

EU-val 26 maj 2019

Sverige är en del av ett frihandelsområde som omfattar fler än 500 miljoner människor – i Sverige bor ca 10 miljoner invånare. 57 % av vår totala export går till EU och 70 % av vår import kommer från EU (siffror från 2017). Ungefär 800 000 av de svenska jobben är relaterade till att vi har en inre marknad inom EU (källa Riksdagen). Byggbranschen hade inte kunnat lösa efterfrågan utan att kunna importera. Utöver det ger det möjligheter att både studera och arbeta utomlands. Viktigt också att påminna om är att ursprungstanken om EU är att vi skapar och bibehåller fred genom handel och ekonomisk integration, och den tanken är lika viktig idag som då. Det går inte att mäta den effekt som EU ger utifrån det perspektivet. Det vi däremot vet är att Sveriges tillväxt och välstånd fick en tydlig förbättring den dagen vi klev in i EU, men tyvärr hamnar vi ofta i samtal kring vad medlemskapet kan kosta, men aldrig i vad det har inneburit i övrigt, eller vad det hade kostat (mer) att inte vara en del av EU. Du kan läsa mer om Byggföretagens EU 2025 här.

Söndagen den 26 maj har vi som medborgare möjligheten att gå och rösta om vilka personer/partier vi vill ska representera oss i Europaparlamentet i EU. Vi bor och verkar i en demokrati och har rätten att rösta, och vi vill uppmuntra Er alla till att göra just detta. Detta val görs vart femte år. Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU. Europaparlamentet har verksamhet både i franska Strasbourg och i belgiska Bryssel. Där sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer och Sverige har 20 platser. Med Brexit minskar antalet till 705. Ledamöterna kallas för Europaparlamentariker. De är med och beslutar om EU:s lagar och budget. En väldigt stor del av lagar, föreskrifter och förordningar i Sverige har sitt ursprung i EU, via direktiv, så det är i EU större delen av besluten som påverkar oss tas. Ett harmoniserat regelverk är viktigt för att kunna underlätta handel över gränserna, det vill säga ett regelverk som ser hyfsat lika ut överallt. Men ett harmoniserat regelverk måste också beakta viktiga nationella uppbyggnaden av vissa delar, och för Sveriges del är ”den svenska modellen” ett exempel på en unik lösning för hur arbetsgivar- och arbetstagarparter löser mycket av arbetsmarknadens frågor, i kollektivavtalen.

Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Varje ledamot är med i en partigrupp. I en partigrupp samlas ledamöter som har liknande åsikter. I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper, och inte utifrån vilket land de kommer från. Vänsterpartier sitter till vänster och högerpartier till höger. De gröna och liberala partigrupperna sitter i mitten. Det finns åtta partigrupper och några partigruppslösa ledamöter i Europaparlamentet. Översikten visar partigruppernas placering i Europaparlamentet. Observera att gränserna mellan partigrupperna i bilden är ungefärliga och att punkterna inte motsvarar det exakta antalet ledamöter. Uppgifterna är från november 2018 (källa Riksdagen).

Som företag är vi förespråkare av att vara en del av EU, då all form av frihandel och marknadsekonomi skapar välstånd och bidrar till en allt bättre ekonomi, för Sverige men också för övriga länder. Det är också enormt viktigt utifrån vårt åtagande till Agenda 2030, som vi som land sade ja till i september 2015 i FN, där EU kommer att vara en otroligt viktig partner i de stora utmaningarna vi har framför oss. Klimatpolitiken måste vara större än ett lands gräns, till exempel. Vilken politik man vill föra i gemenskapen kan dock se olika ut, beroende på parti och gruppering. Den politik du själv vill ska föras kan du vara med och påverka genom att gå och rösta söndagen den 26 maj! Gör det!

SENASTE INLÄGGET

2023-09-27

Vi har under en längre period ...

2023-09-22

Vi har tidigare bloggat ...

2023-09-19

Ett gott samarbete är viktigt ...