Tillbaka

Nu höjs säkerheten, dels rent tekniskt i kortet för att försvåra kopiering, dels rent rutinmässigt för att beställa och aktivera kortet, allt i syfte att försvåra för dem som vill fuska med korten, och i att stärka arbetet för en än mer sund konkurrens.

Vi står redo internt och kommer att hänga på låset för att beställa nya kort till några av våra medarbetare. För Er som inte läst på än om den här nyheten, rekommenderar vi att läsa mer på www.id06.se eller på en kortleverantörs hemsida. Att beställa ett nytt ID06-kort innebär dels att den som beställer kortet har getts sådan formell behörighet av företagets firmatecknare, dels identifierar sig via Mobilt bankID vid varje enskild beställning. Sedan måste även den som kortet avser vara aktiv i beställningsprocessen genom att verifiera att den tänkta beställningen är korrekt och att personens uppgifter är korrekta, samt identifiera sig via Mobilt bankID (eller med hjälp av en pass-scanner ifall man inte har Mobilt bankID). Det är först efter bekräftandet från personen som kortbeställningen avser, som själva beställningen aktiveras. Därefter tillverkas kortet och postas. Då ska mottagaren av kortet åter identifiera sig och aktivera kortet. Den nya processen är därmed mer krånglig än tidigare, vilket man ska vara medveten om, så att man i god tid påbörjar en beställning av ett kort, så berörd person hinner få ett kort aktivt innan det gamla löper ut! För kännedom går det att fortsätta köpa de ”gamla” korten ett halvår till, MEN till sommaren 2019 löper alla gamla kort ut (oavsett förfallodag), och nya måste beställas. Vi rekommenderar därför alla aktörer att skapa en tydlig plan för beställningar under våren.

När de nya korten börjar dyka upp på byggarbetsplatserna måste vi alla vara uppmärksamma på hur de fungerar i befintliga system, framför allt i personalliggarna, men även i passagesystem mm. I vårt personalliggarsystem (läsplatta) går det att på displayen se ifall inloggningen har fungerat eller ej, det gäller bara att vara uppmärksam och inte gå iväg slentrianmässigt!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...