Tillbaka

Nödlägesberedskap

Idag var det dags för ett gäng från Malmö entreprenad och Malmö byggservice att delta i vår utbildning i nödlägesberedskap! Utbildningen syftar inte bara till att initiera deltagarna i grundläggande koncept och färdigheter inom nödlägeshantering, utan också till att uppdatera och fräscha uppbefintliga kunskaper. Att vara förberedd och veta hur man ska agera i en skarp situation är en absolut nödvändighet, oavsett om det rör sig om stora eller små händelser! Det är lätt att man i skarpa situationer drabbas av panik och inte riktigt vet vad som måste göras, vilket gör att samarbetet med samtliga på byggarbetsplatsen är av största vikt. Nödlägesutbildningen är obligatorisk för våra medarbetare och behöver upprepas efter en period på fem år, men vi uppmanar även våra byggarbetsplatser att öva oftare än så!

Under utbildningen går vi igenom vad som är viktigt att tänka på i en nödsituation och vikten av att ha goda rutiner, samt vilka våra checklistor och verktyg är för att vi ska kunna undvika att vi hamnar i ett kaosartat läge. Vi gick även igenom första-hjälpen väskan, kom-radioteknik mm!

Efter den teoretiska genomgången fick deltagarna möjlighet att praktisera sina kunskaper genom att agera i flera realistiska nödsituationer där en medarbetare spelade rollen som en ”skadad person”. Alla tog på sig olika ansvarsroller och fick kommunicera genom komradio, en nyttig övning även det! I den här övningen samarbetade gruppen för att snabbt och effektivt koordinera en räddningsinsats. Detta visar hur viktigt samarbete och samordning är under stressiga förhållanden och att vi tillsammans kan hjälpas åt och stötta varandra!  

– Genomgången idag var bra! Framförallt är det väldigt viktigt att vi går igenom sånt här. När en verklig nödsituation plötsligt uppstår, är det svårt att förutsäga hur man kommer att reagera. Därför är det bra att det finns en rutin som man känner sig bekväm med och som kan ge trygghet i en pressande situation. Dessutom är det bra att vi övar och det bör man egentligen göra mer inom branschen generellt, säger Simon Jönsson, projektchef på Malmö entreprenad. 

Jeanette Nordström och Michelle Sjöberg på Byggmästar’n i Skåne höll i dagens utbildning.

– Nödlägesberedskap är viktigt att kunna och det är av stor vikt att vi repeterar, samt övar på det regelbundet. Det gör oss mer förberedda när en nödsituation faktiskt uppstår! Det är också nyttigt att vi inte enbart fokuserar på teori, utan att vi också praktiskt kan öva på hur vi ska hantera en allvarligare situation, berättar Jeanette Nordström, personalchef och ansvarig för företagets krisgrupp.  

 – Dagens utbildning var lyckad, där deltagarna fick möjlighet att repetera sina tidigare kunskaper inom nödlägesberedskap. Det var tydligt att många hade gått utbildningen tidigare, men det är alltid nyttigt att fräscha upp kunskaperna, säger Michelle Sjöberg, lön och personal, Byggmästar’n i Skåne. 

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...