Tillbaka

Som en del i att kunna agera handläggare inom BAS-U (byggarbetsmiljösamordning under utförandet/produktionen) är det viktigt att gå denna kurs. För att agera handläggare krävs ett flertal genomgångna utbildningar, enligt oss, och BAS-U dagen är endast en liten del av den totala utbildningsinsatsen. Den lägger sitt fokus helt och hållet på själva uppdraget som handläggare. Själva arbetsmiljökunskapen får man dock på övriga utbildningsinsatser. Vi tycker det är viktigt att alla tjänstepersoner inom projektteamen får en erforderlig utbildning för att kunna agera handläggare BAS-U och, eller BAS-P så att man kan hjälpas åt i projekten med detta. Att ensam agera handläggare på en byggarbetsplats är direkt olämpligt tycker vi. Ett teamarbete stärker arbetsmiljöarbetet.

Det är viktigt att förstå skillnaden på att agera platschef med arbetsmiljöuppgifter för att säkerställa en god arbetsmiljö för egna medarbetare och på att agera handläggare BAS-U för att samordna alla aktörer på en byggarbetsplats. Alla aktörer är arbetsgivare och har ett ansvar för sina medarbetare, medan vi ofta har till uppgift att samordna så att aktörerna förstår varandras arbetsmiljö och risker i momenten, att de gemensamma utrymmena och skydden fungerar som de ska med mera.

Även om en medarbetare redan innan de börjar hos oss har gått en BAS-U-utbildning måste de ändå gå just vår utbildning. Detta då utbildningen är en del av introduktionen som ny tjänsteperson och har med hur våra rutiner, checklistor och annan dokumentation ser ut, kopplat till att arbetsmiljösamordna en byggarbetsplats. Vi är ISO-certifierade inom arbetsmiljö och det är angeläget att vi tillämpar våra rutiner och förstår syftet med dem, kopplat till det regelverk vi omgärdas av.

För att sedan få delegerat att kunna agera handläggare BAS-U måste man ha gått alla utbildningar och ha tillräcklig erfarenhet. Då får man en skriftlig delegering och det noteras även i CV. Det kanske inte alla är redo för efter denna dag, utan måste komplettera med ytterligare några utbildningsinsatser och kanske även erfarenhet.

Löpande fyller vi på med nya medarbetare hos oss och nu var det alltså dags igen för en BAS-U-dag. Denna utbildning är vi fler i företaget som kan hålla, men den här gången hålls den av vår VD Carin Stoeckmann, som sedan starten av företaget på 1990-talet operativt har arbetat med arbetsmiljöfrågor.

– Det är alltid väldigt kul att genomföra BAS-U-utbildningen. Vi brukar alltid samtala en hel del kring hur det ser ut på deras byggen och vilka utmaningar de har. Det gör att vi kan finjustera rutiner, checklistor med mera samtidigt som de får lära sig om vad som krävs av oss, och vad som är viktigt att göra för en god och säker arbetsmiljö, inklusive ett gott och tydligt ledarskap för att få alla aktörer med sig i ett bra arbetsmiljöarbete, säger Carin Stoeckmann

 – Det har varit en bra och intressant utbildning som är väldigt relevant för min yrkesroll. Vi körde utbildningen digitalt, vilket jag nästan tycker är bättre då utbildningen blir mer effektiv, nackdelen är väl att det inte uppstår lika livliga diskussioner när man inte sitter tillsammans. Förutom att vi pratade om rollen som BAS-U och hur man ska “arbetsmiljösamordna” en byggarbetsplats, pratade vi dessutom om mötesteknik, vilket jag tror kommer att underlätta för oss som kommer att hålla möten framöver, men som kanske inte har vanan inne. Det var ett bra infall som jag uppskattade! säger Dennis Jönsson, platschef på Helsingborg entreprenad

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...