Tillbaka

Dags för vår skyddsombudsträff!

Idag har vi haft vår årliga fysiska skyddsombudsträff. Vi träffades först på vårt nya kontor i Landskrona där vi gick igenom allehanda arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud, några från produktionsledningen och våra personal- och arbetsmiljöchefer gick igenom aktuella riskobservationer, tillbud och olyckor, nyheter inom regelverk med mera. Vi såg även över vår hållbarhets- och trafiksäkerhetspolicy samt om det fanns input till våra rutiner i vår KMA-handbok. Alla bidrog med omvärldsbevakning och vi gick igenom vår senast framtagna riskbedömning på koncernnivå, för verktyg och maskiner. Nyheterna inom Byggavtalets kopplat till arbetsmiljö togs upp också upp, plus lite annat smått och gott.

Därefter begav sig gänget ut till ett av våra byggen i Landskrona, takrenoveringen av Landskrona museum. Där fördjupade vi oss i utmaningarna i det projektet och fick en rundtur. Skyddsombudsträffarna är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, men också ett krav i kollektivavtalets skyddsombudspaket. De är viktiga och givande, och vi tar alla med oss bra sker från träffen och fortsätter utveckla oss inom arbetsmiljö och säkerhet!

 – Dagens skyddsombudsträff var mycket givande och det är alltid bra att fräscha upp kunskaperna kring skydd och säkerhet. På detta sätt håller vi oss uppdaterade, säger Magnus Tegnér, hantverkare och medverkande i MB-gruppen på Byggmästar’n i Skåne. 

 – Träffen som vi hade idag var mycket bra och det var min första skyddsombudsträff med Byggmästar’n i Skåne. Det är bra att vi får träffas ibland såhär också! Det var annars allmänt en bra genomgång och det var kul att vi fick komma ut på ett studiebesök, berättar Joel Johansson, hantvekare och skyddsombud på Rehn Bygger.  

Vi tackar dagens deltagarna för en givande och trevlig träff! Var försiktiga där ute! 

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...