Tillbaka

Det är dags att stoppa tjuven!

Vi har tidigare bloggat om att stölderna i byggbranschen har börjat minska, vilket är en oerhört glädjande nyhet för oss i branschen. Trots dystra fakta finns det indikationer på att byggstölderna har börjat minska något, vilket är ett trendbrott efter flera års uppgång. Sedan 2017 har antalet byggstölder ökat varje år och under 2020 inrapporterades 5 835 byggstölder. Men motsvarande siffra under 2021 låg på bara 4 514 inbrottsstölder. Anledningen till det kan vara coronapandemin och svårigheten att ta sig över gränserna, men det kan också vara så att tullen sedan den 1 juli 2021 har rätt att stoppa utgående stöldgods, vilket innebär tuffare kontroller som i sin tur håller tjuven borta.

Enligt säkerhetsbolaget Securitas löper en byggarbetsplats 750 gånger större risk för att drabbas av stöld jämför med andra arbetsplatser. Stölder från byggarbetsplatser är ett återkommande problem för bygg- och anläggningsbranschen. Cirka 20 stölder anmäls per dag, enligt Securitas. Bygg- och arbetsmaskiner, eldrivna handmaskiner, byggnadsställningar, vitvaror och dörrar är exempel på vad som stjäls. Det samlande värdet på stöldgodset är svårt att uppskatta men ligger årligen, sannolikt, på en bra bit över två miljarder kronor. Detta leder bland annat till ett stort svinn som medför ökade kostnader för byggentreprenörerna och deras kunder och allt fler bygg- och anläggningsföretag uppger att en konsekvens av detta är att man tvingas kalkylera med stölder i samband med anbudslämning.

Men vad ska man då göra som byggföretag för att minska stölderna på våra byggarbetsplatser? Och vad ska man kunna göra för att det beslagtagna stulna godset ska kunna återlämnas till företagen när Polisen gör tillslag? Byggföretagen hade nyligen medlemsträffar i Värmland och Örebro där dessa ämnen diskuterades. Resultatet blev en checklista för att skapa en tryggare byggarbetsplats och hålla tjuvarna borta.

Checklistan innehåller elva områden som man ska titta lite närmare på:

 1. Innan byggstart: Innan man påbörjar ett nytt projekt gäller det att inventera verksamhetens risker, planera skyddsåtgärder och sätta en skyddsnivå. Man måste även utarbeta enkla och klara riktlinjer. Alla som ska jobba på bygget, inklusive entreprenörer och leverantörer av material, behöver få grundläggande information om de rutiner och riktlinjer som ska gälla på arbetsplatsen. Ta gärna kontakt med polisen inför en etablering, de kan ofta informera om hur ”säkert” ett område har varit den senaste tiden, men också ge ett och annat tips på hur man skapar en tryggare arbetsplats
 2. Områdesskydd: För att undvika stölder är det viktigt att man har ett ordentligt inhägnat område med staket och grindar samt inpassering kring arbetsområdet. Det gäller att upprätta rutiner och krav över vilka som ska ha tillträde till området. Genom att använda sig att ID06 på byggarbetsplatserna ökar det områdesskyddet. Andra tips är bra belysning på byggarbetsplatsen som förebygger brott, särskilt på utsatta ställen och tänkta angreppsvägar.
 3. Bygg-och förrådsbodar: När man etablerar en ny byggarbetsplats så är det viktigt att tänka på placeringen av bygg- och förrådsbodar. Genom att till exempel göra det svårt att köra upp bredvid bodarna försvårar man stöldmöjligheterna. Tänk också på att man kan stänga av tillfartsvägar med tillfälliga bommar eller andra åtgärder som gör det svårare att komma fram till arbetsplatsen. Även genom att förse dörrar med certifierad låsenhet i lägst klass 3 kan man skapa bättre hinder för tjuven att ta sig in bygg- och förrådsbodar. Om hänglås används, ska de ha lägst klass 3/grade 4 för invändig låsning och klass 4/grade 5 för utvändig låsning.
 4. Containrar: När det gäller placering av containrar gäller samma princip som ovan, att göra det svårt att nå dessa genom att placera dem rätt. Se även till att containern har en stabil konstruktion med minst 1,5 millimeter stålplåt runt om, är låsta med låsbom och hänglås i lägst klass 4/ grade 5. Slutligen, ställ gärna ett fordon framför containern vilket gör att dörren inte går att öppna, även om låset bryts upp.
 5. Stöldmärkning: Genom att stöldmärka verktyg och maskindelar underlättas identifiering, vilket gör att värdet på den svarta marknaden minskar och viljan att stjäla dessa blir mindre. Överväg gärna även DNA-märkning för att fortsatt försvåra för tjuven att stjäla dessa verktyg och maskindelar.
 6. Fotografera: Ett bra tips är att fotografera, eller videofilma, utrustningen och sedan upprätta en inventarieförteckning. Detta underlättar senare för polis och försäkringsbolag att identifiera utrustningen vid ett eventuellt inbrott.
 7. Larm och kameraövervakning: Larm är avskräckande och kan användas tillsammans med rörelsedetektorer och övervakningskameror. Det finns många olika lösningar på larm, men i regel kan bilderna sedan skickas till antingen kameramobilen, datorn hemma, eller lagras i ett datachip någonstans i maskinen. Normalt sett behövs inte tillstånd för att man ska få lov att installera larm och kameraövervakning, men kontrollera först med Länsstyrelsen. Glöm dock inte att skylta tydligt med att området övervakas!
 8. Spårsändare: Ytterligare ett enkelt tips är att installera spårsändare i maskinerna. Om maskinera stjäls, ökar möjligheten att de kan lokaliseras.
 9. Skydda dieseln: Placera aldrig dieseltanken vid infarten och installera låsbara lock, slangningsskydd och larm. Med blåmärkt diesel kan polisen snabbt konstatera om drivmedlet är stulet. Vi lägger till, se till att ha så lite drivmedel som möjligt på bygget och så lite drivmedel som möjligt kvar i tanken vid arbetsdagens slut. Markentreprenörer tar oftast det med sig varje dag istället.
 10. Säkerhetssamverkan: Om ett antal entreprenader pågår samtidigt inom samma begränsade område kan säkerhetssamverkan vara effektivt. Gör man så kan man till exempel dela på kostnaderna för ronderande väktare. Samtidigt är det aldrig fel att ha en löpande dialog med kringboende och uppmana dem att hålla ett extra vakande öga.
 11. Värdeförvaring: Sista tipset är självklart, förvara alltid stöldbegärlig utrustning som, till exempel, handverktyg och mätinstrument. Se till att dessa är väl inlåsta i en säker förvaring, lås även in datorer eller likvärdiga värdesaker i säkerhetsskåp som ni installerar i någon av bodarna under kvällar, nätter och helger. Låt inte heller mobiltelefoner ligga kvar i bodarna!

Även om man följer checklistan kan man så klart inte garantera att tjuvarna håller sig borta från byggarbetsplatsen och utsätts man för stölder ändå är det viktigt att man gör en polisanmälan. Var så specifik du kan gällande vad som stulits, till exempel maskin, modellnummer, stöldmärkning och antal. Sedan är det även viktigt att, om möjligt, spärra av brottsplatsen för att underlätta för polisen att genomföra en brottsplatsundersökning. Ju fler spår de kan säkra, desto bättre är möjligheterna att fånga tjuvarna och återfå värdesakerna.

Självklart är det väldigt tråkigt att byggstölder sker och att det medför så pass stora förluster och konsekvenser som det gör för byggföretagen. Enligt en undersökning gjord av Byggföretagen i september 2022 har två av tre byggföretag det senaste året utsatts för brott. Cirka 90 % av de stölddrabbade företagen har blivit av med handverktyg, ungefär 35 % har blivit bestulna på mindre maskiner och cirka 26 % rapporterar att de har blivit av med arbetsutrustning. Hur vi än försäkrar oss mot stölderna på våra byggarbetsplatser kommer de säkerligen alltid att finnas kvar, men vi hoppas att trenden som visar på att byggstölderna har minskat en aning fortsätter att gå ned och att man med hjälp av, till exempel checklistan ovan, kan minimera riskerna för byggstölder samt försvåra dessa för de tjuvarna som ändå är manade att försöka. Det vi kan göra som byggföretag är att fortsätta säkra upp våra byggarbetsplatser så gott det går för att undvika att obehöriga personer kliver in på bygget och hålla ett extra öga vid konstigheter man tycker sig se!

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...