Tillbaka

Globalt mål nr 4  att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Kompetensförsörjning är en strategisk och viktig fråga inom vår bransch, och hos oss, och det behöver hela tiden fyllas på med nya individer in i branschen för att klara att bygga i den takt samhället efterfrågar, men också att kompetensutveckla personer som redan finns i branschen, för att stärka konkurrensen och fortsätta bygga med god kvalitet, på ett hållbart sätt. Vi är en del av det pusslet och arbetar för att få fler platser och utbildningar som arbetslivet inom byggsektorn efterfrågar och faktiskt har nytta av. Framtiden finns runt hörnet och vi inom branschen måste också vara beredda på att vara mer flexibla och öppna för förändringar, om vi ska kunna locka dagens ungdomar att söka sig till oss och stanna här.

Byggmästar´n i Skåne är verkligen ett bevis på att alla kan utvecklas inom företaget och avancera i roller och uppgifter utan att egentligen ha någon annan utbildning än grundskola, även om de allra flesta har en gymnasiegrund, ofta från ett yrkesprogram. Hos oss kan alla utbildas vidare inom de roller vi har i företaget. Vi har fyra avdelningschefer som verkar direkt under VD. Två av dem har gått yrkesprogram på gymnasiet (men en av dem läste också vidare på högskolan inom bygg), en av dem gick fyraårigt tekniskt program på gymnasiet och en av dem är civilingenjör. Väldigt många i vår produktionsledning är hantverkare i bakgrunden, med yrkesprogram som grund, och två av tre personalchefer hos oss har också en hantverkarbakgrund. Visst är det häftigt!?

Inom företaget satsar vi enormt mycket tid, resurser och pengar på allehanda utbildningsinsatser för att förkovra oss inom våra roller, men också för att kunna kliva in i andra roller. Världen är i ständig utveckling och därför är det viktigt att följa med och utvecklas även inom rollerna, särskilt nu när vår bransch har en hel del utmaningar att ta sig an, till exempel digitaliseringen, klimatpåverkan eller frågan om sund konkurrens, som alla tre ryms inom hållbarhetsarbetet. Utbildningarna handlar ofta om IT-hjälpmedel, ledarskap, arbetsmiljö, miljö, kvalitet, inköp, produktionsteknik, eller regelverk. Det kan i detalj handla om ställningsutbildning, fallskyddsutbildning, brandfarliga arbeten, säkra lyft, ledarskap, affärsetik, hantering av kränkningar och trakasserier, inköpsjuridik, entreprenadjuridik, byggengelska, kalkylprogram, projekteringsstödprogram, appar, våtrum, klimatpåverkan, energieffektivitet, allmän miljökunskap, arbetsmiljösamordning och så vidare.

Varje år får även ett par eller flera hantverkare chansen att kliva in i en YH-utbildning för att utbildas till produktionsledare. För många av dem är det en stor omställning att sätta sig i skolbänken och börja räkna matte, statik och geoteknik, men de tycker också att det är enormt kul och lärorikt. Samtidigt kliver de in i rollen som arbetsledare, vilket i sig också är en stor omställning och utmaning! Det här med att vara chef och dessutom över före detta kollegor, är inte alltid vad man först tror att det är. Många inser att jobbet plötsligt innebär betydligt fler beslut och ansvar.

Vi engagerar oss i flertalet skolor med YH-utbildningar och sitter med i deras ledningsgrupper samt tar emot så kallade ”LIA-praktikanter”, som väldigt ofta sedan får anställning hos oss. Under åren har vi tagit emot praktikanter från Tekniksprånget och Jobbsprånget som är ett projekt av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Tekniksprånget är ett sätt för ungdomar som precis har tagit studenten, som är nyfikna på teknik, att prova på arbetslivet ett tag innan de bestämt sig för huruvida de skulle läsa vidare på högskolan och i så fall i vilken inriktning. Jobbsprånget går ut på att ta emot nyanlända akademiker som praktikanter under fyra månader. Syftet är att underlätta för nyanlända akademiker såsom ingenjörer och ekonomer, som står utanför arbetsmarknaden, att visa sin potential, utveckla sig i det svenska språket, få erfarenhet av arbetslivet i Sverige samt knyta kontakter. Vi har haft väldigt god erfarenhet av både Tekniksprånget och Jobbsprånget, där det i vissa fall även har resulterat till en anställning hos oss på Byggmästar’n i Skåne. Vår VD sitter med i Campus Helsingborgs styrelse, så vi får även en aktiv koppling till högskole- och universitetsvärlden.

På högskolenivå upplever vi att det är en hyfsat jämn fördelning mellan kvinnor och män i de olika klasserna. Däremot upplever vi att det på yrkesprogrammet för bygg i princip inte finns några tjejer alls, eller endast ett fåtal på det tekniska programmet på gymnasiet. Det vi kan göra är att erbjuda studiebesök för åttonde- och niondeklassare för att locka dem till vår bransch, där vi särskilt vill visa tjejerna vilka möjligheter som finns hos oss. Vi besöker också skolorna. Byggföretagen jobbar intensivt med jämställdheten inom yrkesprogrammen och har olika aktiviteter för att locka in fler tjejer till dem.

Långt ifrån alla skolelever tycker att matte är roligt eller lätt. Därför var vi med och tog fram ett antal matteövningar till en digital mattebok, Smart matte, www.smartmatte.se för att få eleverna att se matten i vardagen. Smart matte erbjuder även så kallade workshops på skolor, där vi kan medverka och prata matte, för att locka fler till att älska matte, eller åtminstone till att förstå nyttan med matte, som är ett enormt viktigt skolämne men också en stor barriär för många. Även i det sammanhanget vill vi locka in fler tjejer till byggsektorn, och tar med kvinnliga förebilder om möjlighet ges.

Ytterst få, men ändå, individer kan också utbildas vidare hos oss, trots väldigt låg skolutbildning, i olika former av lärlingsprogram, allt för att kunna skapa bryggor mellan dem som har lägst utbildningsnivå och arbetslivet, där de kan blomma ut och bli stolta medarbetare.

Vi kan verkligen inte göra allt, men vi kan fortsätta säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja ett livslångt lärande för alla medarbetare, och till bidra med viktig kunskap i samhället för att uppnå bland annat Agenda 2030 och dess stora utmaningar. Hos oss värderar vi inte medarbetare eller framtida medarbetare utifrån deras utbildningsnivå, utan utifrån om de är nyfikna, utvecklingsdrivna och målstyrda, för då lär man sig genom hela livet och Byggmästar´n i Skåne utvecklas vidare fortlöpande med en organisation, fylld av sådana medarbetare.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...