Tillbaka

Agenda 2030 – det globala målet nr 12 – Att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Genom en medvetenhet kan man med små steg minska den negativa påverkan på klimatet och miljön. Det handlar om att använda resurserna vi har effektivt och säkerställa en minskad påverkan från farliga kemikalier. Vi kan som företag och medarbetare vara med och påverka detta mål i positiv riktning, och vi har tagit vissa beslut i den riktningen…

Enligt Årsredovisningslagen är vi skyldiga att rapportera hållbarhet enligt fem områden, men utanför Årsredovisningen väljer vi att ”hållbarhetsberätta” på ett mer informellt sätt, synligt på vår hemsida, där vi har en större frihet att berätta om allt det positiva vi gör.

Byggmästar´n i Skåne har ett integrerat ISO-certifierat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, vilket hela tiden lotsar oss framåt i en ständig utveckling, bland annat med fokus på de miljöaspekter vi är med och påverkar, i både projekterings- och produktionsskeden, men också rent allmänt i vår vardag. Sedan några år tillbaka köper vi inte längre in plastbestick eller plastartiklar till våra konferenser, utbildningar eller möten, och dessutom källsorteras den plats som kommer in till våra kontor. Dryck till våra konferenser, utbildningar och möten är kranvatten i glaskaraffer, för att minska på onödiga förpackningar och transporter för andra former av drycker. Den mat som blir över från våra utbildningar, konferenser och möten slänger vi inte, utan den serveras till dem som vill dagen därpå, och kan vi av någon anledning inte servera maten dagen därpå skänker vi bort den. Medarbetare får gärna ta överbliven mat med hem till sin familj! Matsvinn ska vi helt enkelt inte ha. För att lyckas väl med matmängden krävs det en disciplin från medarbetare gällande anmälan till möten och utbildningar, och att man också dyker upp när man ska. Detta kan låta självklart, men det krävs en del engagemang kring påminnelser här för att lyckas. För närvarande är dock de fysiska mötena, konferenserna och utbildningarna väldigt avlägsna, men de kommer väl tillbaka när Corona upphör.

I möjligaste mån ska vi undvika kemikalier i projekten, men om de trots allt måste användas kontrollerar vi att de inte innehåller kemikalier som är farliga för hantverkarna eller miljön och att de är godkända enligt något av de olika byggmaterialbedömningssystemen (BASTA, Sunda Hus, Byggvarubedömningen). Vi ser även till att kemikalierna är rätt förvarade och rätt hanterade, att avfallet hanteras säkert samt att överblivna kemikalier inte står kvar i onödan på byggena. Vid våra skydds- och miljöronder kontrolleras detta särskilt. Farligt avfall ska hanteras på särskilt sätt och registreras i en digital databas administrerad av Naturvårdsverket.

Vårt avfall på byggena källsorteras, antingen på plats, eller att vi köper den tjänsten. Det beror på vilka möjligheter projekten ger oss utrymmesmässigt. Vi återanvänder också material mellan våra projekt tack vare ett gott samarbete mellan produktionsledningen i organisationen. Det är vårt sätt att bidra till en cirkulär ekonomi. Det kan också vara så att våra kunder medverkar och påverkar val för en cirkulär ekonomi. Redan i projekteringen ska man tänka på cirkulär ekonomi och i hur man ska välja lösningar och material med ett återbruk i sikte den dagen byggnaden ska renoveras eller rivas. Användandet av återbruk förekommer allt oftare i renoveringsprojekten vi har idag och på senare tid, i ett flertal projekt, har vi återbrukat allt från takpannor, till diverse partier, till skolinredning, som vi har monterat ner, för att återanvända någon annanstans för att generera ett mindre klimatavtryck. Det är främst inom projekt inom Malmö Stad detta sker, vilket vi tycker är jättebra, och gärna gör för fler kunder.

Vi engagerar oss också aktivt i att utveckla och förbättra offentliga upphandlingar, då en stor del av vår verksamhet bottnar i kundsegmentet inom offentlig förvaltning. Vi deltar ofta i sådana dialoger och vår VD sitter med i Upphandlingsmyndighetens insynsråd, där man bland annat lyfter hållbarhetsfrågorna och i hur man ska ge råd till den offentliga förvaltningen om detta.

För att få till stånd en hållbar produktion gäller det att projektera rätt från början och bygga rätt från början. Vi ska helt enkelt tänka före vi bygger, i samverkan med kund och övriga kunder. Det är genom vår samverkan vi kan ta fram bästa möjliga lösningar med fokus på hållbarhet. Genom att ta hjälp av digitaliseringen och av digitala hjälpmedel kan det underlätta själva projekteringen men också inköp och produktion. Genom att visualisera alltmer blir det lättare att förstå vad som ska byggas och lättare att göra rätt och genom att förebygga fel minskar vi på onödig materialkonsumtion. Under de senaste åren har vi utbildad våra medarbetare i en rad olika program för att säkerställa samgranskning, kollisonskontroller och kvalitetssäkring för att fortsätta bidra till mindre fel och mer hållbara byggprocesser. I projekteringen är det också viktigt att tänka riktigt långsiktigt, nämligen, den dagen en byggnad ska renoveras eller demonteras. Då kan man redan i projekteringen ha tänkt på hur man bygger för att förenkla även dessa två skeden, för att underlätta återbruk och den cirkulära ekonomin.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...