Tillbaka

Globalt mål nr 5 – att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt

Detta globala mål är en självklarhet för oss. Vår delägare och VD är kvinna, och en av fyra avdelningschefer, direkt under VD, är kvinna! Byggbranschen har ett stort behov av ytterligare kompetensförsörjning, där vi behöver få fler kvinnor att vilja bli en del av byggsektorn. För att öka andelen kvinnor behöver en del fortsätta göras, för att den ska upplevas attraktiv och välkomnande för kvinnor. I ett antal år har branschen i stort fört dialoger kring språkbruket, för att skapa en trevligare jargong, framför allt ute på byggarbetsplatserna. Vi tycker att det har blivit betydligt bättre idag, även om vi ska fortsätta jobba med det.

Både vi och branschen har också aktivt fört samtal för en ökad medvetenhet och kunskap kring diskrimineringar, kränkningar och trakasserier, bland annat genom att lyfta exempel på dem samt på hur man ska agera ifall man upptäcker sådana. Alla våra tjänstemän har fått sådan utbildning, och vi har rutiner och utbildningsmaterial tillgängligt för alla medarbetare i vår företagsapp. Eventuella ärenden kan också rapporteras in via appen, men givetvis även muntligt. Vi har även vid två tillfällen haft större genomgångar för alla medarbetare, på våra så kallade Byggmästardagar, där alla i företaget samlas för gemensamma utbildningar, information med mera.

Eftersom branschen inte har så många kvinnor, är det viktigt att dessa kvinnor ges möjlighet att träffa varandra i olika former av nätverk. Sveriges Byggindustrier har sedan 2010 ett skånskt nätverk, med träffar en gång i halvåret. Alla våra kvinnliga medarbetare, oavsett roll i företaget, blir inbjudna till dessa nätverksträffar. Syftet är att mingla samt att lyssna till en inspirerande kvinna, som inte nödvändigtvis behöver vara en del av byggbranschen. Nu senast fick vi chansen att lyssna till en kollega i branschen, som har en fantastik och alldeles unik resa i livet.

Sveriges Byggindustrier hade också i två års tid ett särskilt program för kvinnor i medlemsföretaget, där en kvinna per år deltog från vår sida, och där vår VD agerade mentor till två andra kvinnor, från andra företag.

Vi genomför varje år lönekartläggningar för att säkerställa att kvinnor inte halkar efter i löner, utan ges samma möjligheter till löneutveckling som män.

Regeringen tog fram ett uppdrag för ambassadörer för kvinnligt företagande, där vår VD var ambassadör under hela den perioden. Det innebar att hon var tillgänglig för ideella uppdrag som föreläsare till dem som så önskade, ofta skolor men även i andra sammanhang. Vår VD åker också ut till skolor för att berätta om hur det är att vara kvinna i ledande befattning, om vilka utmaningar det har inneburit och om hur roligt det är, men också för att berätta om vår roliga bransch, och att locka tjejer in gymnasieprogram som leder fram till tekniska karriärer, både yrkesprogram och teoretiska program. I våras deltog hon i Kullagymnasiets genusvetenskapliga dag, för att prata med både tjejer och killar om detta.

I vårt företag uppmuntrar vi alla till att vara föräldralediga och gärna under en längre period, särskilt då männen, och vi har många manliga medarbetare som faktiskt är föräldralediga under långa perioder, cirka ett halvår per barn, vilket är kul och säkert även bidrar till mer jämställda hem. Dock är det viktigt att kvinnorna släpper fram männen i föräldraledigheten!

Vi försöker undvika att ha möten när vi vet att det är viktiga barndatum, såsom höstlovsveckan, Lucia, skolavslutningar, studenten med mera, för att underlätta familjelivet. När det är möjligt försöker vi också hitta lösningar när det är svårt att matcha förskolans öppettider med företagets arbetstider.

En stor utmaning för oss och hela branschen är att öka andelen kvinnor ute i produktionen, som hantverkare. Ytterst få tjejer söker sig till byggprogrammet, som är vår största rekryteringsgrund för hantverkare, direkt eller indirekt, även om vi ibland tar in vuxenlärlingar, bland annat kvinnor, som kommer från andra branscher eller utbildningar. Vi önskar även få fler kvinnor ut i produktionsledning, och där måste vi komma på hur vi ska få kvinnor att stanna kvar ute i produktionsledning och se den som en fantastisk karriär, för idag börjar rätt många kvinnor ute i produktionen, men vill sedan ”in” och få andra roller, så vi måste verka för att fler kvinnliga akademiker ser potentialen i produktionsledning, samtidigt som vi måste ta oss en funderare över vilka uppgifter framtidens produktionsledare ska ha/ges möjlighet att ha, för att skapa den attraktion vi hittills inte lyckats med.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...