Tillbaka

Globalt mål nr 6 – säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla
Globalt mål nr 14 – att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling

De två globala målen 6 och 14 ligger utifrån vårt perspektiv väldigt nära varandra i form av åtgärder, även om vissa inte är det, och därför väljer vi att slå ihop dem i vårt blogginlägg

När det handlar om rent vatten och sanitet för alla så har vi i Sverige redan det i mångt och mycket. Det är helt enkelt en självklarhet för oss att kunna gå till en kran och hälla upp vatten i ett dricksglas, eller tvätta händerna i rinnande rent vatten. För oss är det också en självklarhet att kunna gå på toaletten inne i byggnaden vi befinner oss och inte känna oss rädda. I en del länder är det inte så, de får kämpa för att få vatten, och många unga flickor är livrädda för att springa ut och uträtta sina behov. Under sommaren 2018 blev vi i Sverige varse att även vi kan få vattenbrist, där brunnar inte längre har vatten och där vi verkligen behöver fundera över hur vi använder vatten på ett effektivt och resurssmart sätt.

En stor del av befolkningen i Sverige har en hyfsad närhet till havet och kan avnjuta fisk och skaldjur till middagen på ett enkelt sätt. Men vi kan också se hur både saltvatten och sötvatten påverkas av oss på olika sätt, till exempel hur fisket har påverkats, hur vattnet innehåller ämnen som skadar miljön, hur syret kan minska och så vidare.

Hur kan vi som byggentreprenör vara med och påverka för att säkerställa rent vatten och sanitet för alla, samt värna om havet och de marina resurserna? I de fall vi är med och projekterar fram en byggnad kan vi vara med och påverka valda funktioner och lösningar, dels i att finna effektiviseringar i hur mycket vatten lösningarna kräver, men vi kan också se om det går att utveckla kretsloppstänket gällande vattnet ännu mer. I projekteringen har vi med oss installatörerna, där framför allt VVS har en viktig roll. Under produktionsskedet jobbar vi förebyggande för att undvika olika former av miljöolyckor, som skulle kunna leda till föroreningar i hav, sjöar och grundvatten, och vi går regelbundet miljöronder i våra projekt, där vi bland annat kontrollerar så att kemikalier förvaras och hanteras korrekt, till exempel i dubbelmantlade kärl. Om det trots allt skulle uppstå någon form av miljöolycka, har vi nödlägesberedskap för detta, bland annat med spill-kit redo att användas.

För att på allvar få en hävarm i det globala målet kring rent vatten/sanitet, ska fokus riktas mot de länder/delar av världen där det en kamp varje dag att få fatt i dricksvatten, eller där människor får en bristande hygien och trygghet på grund av bristande sanitet. Då gör det bättre nytta att vi bidrar med medel till att utveckla lösningar för dem. Det ska vi titta vidare på. Det finns också svenska företag som jobbar med just den typen av lösningar, för att underlätta för dessa utsatta länder, och därför är det viktigt rent övergripande att ge svenska företag goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet, att kunna utveckla och sälja goda lösningar utomlands. Genom vårt företagande kan vi vara med och förändra världen!

Arbetet med att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt ligger väldigt mycket utanför vår kontroll, men det finns åtgärder även vi kan göra för att vara med och bidra i den riktningen. Föroreningarna i havet, inklusive marint skräp och mikroplaster kommer bland annat från landbaserad verksamhet.  Plast i största allmänhet är en aspekt att beakta, men rätt hanterad och källsorterad, ska den inte nå ut i haven som mikroplaster och skräp. Vi ökar dock vår medvetenhet kring användningen av plast och jobbar aktivt på att plastbanta där plast inte är lämpligt, till exempel har vi förbjudit plastbestick och engångsartiklar, vi källsorterar den plats vi har på ett bättre sätt och undviker plastpåsar med mera. Syntetkläder innehåller mikroplaster och våra arbetskläder innehåller syntetiska material, och det vi kan göra är att dels se till att tvättas i fullpackade maskiner (vi anlitar aktör för detta), med rätt medel och där de använder tekniker för att filtrera så att mikroplaster inte åker ut, men också att se till att kläderna används flitigt innan de kasseras. Dock är det lika viktigt att vi har hela och rena kläder i vår vardag, för vår arbetsmiljös skull.

När det gäller vår matkonsumtion är vi genom våra inköp observanta på att när föreslår vissa fiskrätter, påtala och undvika dem som berör hotade arter med mera, men cateringföretagen är väl medvetna om detta så det brukar sällan dyka upp problem kring detta.

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...