Tillbaka

Globalt mål nr 8 – att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Det globala målet nr 8 är för oss så enormt stort och innehåller så många olika insatser att vi väljer att dela upp det i två blogginlägg, där vi i detta inlägg lägger fokus på produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Byggmästar´n i Skåne är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier/Svenskt Näringsliv, vilket innebär att alla medarbetare hos oss har kollektivavtal. Vi leder också vårt företag i ett integrerat certifierat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, som utöver kollektivavtalen, skapar en bra grund för ett gott medarbetarskap, en säker och trivsam arbetsmiljö samt skapar förutsättningar för både utveckling och ekonomisk tillväxt. Vi har för både 2017 och 2018 utsetts till årets friskaste företag i syd! 2012 representerade vi Sverige i den europeiska arbetsmiljötävlingen Healthy Workplaces Good Practice Award.

Dock är det så, att de tjänster vi utför och samordnar, kompletteras av tjänster från underentreprenörer. De underentreprenörer vi anlitar kräver vi vissa grundkriterier av, bland annat att de ska vara registrerade hos det svenska Skatteverket för mervärdesskatt, som arbetsgivare och för F-skatt, samt ha ett svenskt bolag eller svensk filial anmäld hos Bolagsverket. Detta för att underlätta för de svenska myndigheterna att kontrollera efterlevnad av skatter med mera. Vi säkerställer även att eventuella utstationerade personer som finns på våra byggen, finns anmälda hos Arbetsmiljöverket, av samma skäl. I stort sett alltid ligger det på oss agera som byggarbetsmiljösamordnare för arbetsmiljön under utförandet, som så kallad BAS-U, utsedda av våra byggherrar. Det innebär att vi beslutar om ordnings- och säkerhetsregler som ska gälla för alla aktörer på byggarbetsplatserna, utöver det regelverk som Arbetsmiljöverket med flera har. Visuellt kan vi lätt se hur allas arbetsmiljö ser ut på våra byggarbetsplatser, liksom hur deras arbetstider ser ut. Vi kan även ta stickprov på utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet, till exempel att de har ställningsutbildning, heta arbeten, utbildning för säkra kranlyft etc. Det som är betydligt svårare för oss att kontrollera är löner och hur pass arbetstagarna i andra företag finns med i det sociala skyddsnätet/pension/försäkring etc, men däremot kräver vi att entreprenörerna antingen har kollektivavtal/är medlemmar inom sfären Svenskt Näringsliv eller har hängavtal med en facklig organisation, för att säkra upp sådan extern kontroll. Som ytterligare skydd för alla aktörer på en byggarbetsplats finns den nya Lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar, som trädde i kraft 1 januari 2019. Den innebär att om en person, tillhörande ett företag som verkar på en byggarbetsplats, som inte får ut rätt lön från sin egen arbetsgivare, enligt lag har rätt till att få ut lön från den aktör som anlitat arbetstagarens företag, eller av den aktör som betraktas som huvudentreprenör, och är den aktör som rent affärsmässigt står närmast byggherren. Lagen är tuff, med korta handläggningstider, men för den drabbade arbetstagaren är det en förstärkt trygghet i anständiga arbetsvillkor.

Sveriges Byggindustrier har tagit fram en bra folder ”Råd & Tips vid anlitande av underentreprenörer” som vi gärna rekommenderar till företag som önskar vägledning kring detta.

Vi tycker det är viktigt att ungdomar kommer in i arbete efter utbildning. Hos oss finns det en naturlig koppling till gymnasieskolornas byggprogram, där vi låter skolever göra arbetsplatslärande praktik under sin skoltid som hantverkare, där vi sedan anställer dem som lärlingar. Då byggarbetsplatserna innehåller stora risker och ungdomar har en lägre riskmedvetenhet är branschen hårt reglerad av arbetsmiljöföreskrifter, men byggelever kan vi ta emot eftersom de utbildas/förbereds i skolan, och de är 18 år eller äldre när de formellt får anställning som lärling. Vi tar även emot T4-praktikanter, det vill säga skolelever som går ett fjärde år på tekniskt gymnasieprogram.

Barnarbete och slaveri tar vi helt avstånd från, och på våra byggarbetsplatser kan vi enklare kontrollera detta, än vad vi kan gällande leverantörer, särskilt utländska sådana, mer än att vi kan göra stickprov eller stämma av genom andra kanaler, om de olika leverantörerna som finns i branschen.

Hos oss får hantverkare lika lön för lika arbete, på så vis att varje grupp/team får sin uppmätta lön för respektive projekt/avdelning. Bland tjänstemännen råder däremot individuella löner, men där stämmer vi av i lönekartläggningar så att ingen missgynnas mot jämförbara roller, exempelvis på grund av kön.

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...