Tillbaka

Digitala tvillingar för samhällsbyggandet!

Vårt samhälle har många olika utmaningar att tackla, exempelvis kring klimatet, infrastruktur, energi och säkerhet så det är en komplex process idag att bygga ut och bygga om i våra samhällen med många faktorer att beakta. En växande trend är användningen av digitala tvillingar som hjälpmedel i samhällsbyggandet. Digitala tvillingar är ett värdefullt verktyg för att hantera den komplexitet som städer och samhällen innebär. RISE har därför fått i uppdrag att leda en ny nationell hubb för att främja utvecklingen av digitala tvillingar i Sverige och möjliggöra en mer hållbar och smart stadsplanering. Det har vi tittat mer på!

En digital tvilling är en digital modell av ett fysiskt system, som till exempel en maskin, en byggnad eller till och med en hel stad. Modellen speglar det fysiska systemet i realtid och är helt enkelt en digital tvilling! Till exempel kan en digital tvilling av en maskin användas till att testa olika metoder för optimering av energiförbrukningen. Med hjälp av detta digitala system kan man alltså se hur systemet mår idag och hur det kommer se ut imorgon och vilka slutsatser och lösningar som blir bättre. Vi kan alltså inte enbart se i realtid, utan även i framtiden, vilket görs med hjälp av avancerad matematisk modellering och simulering. Med dessa digitala tvillingar kan man, enligt RISE, simulera samband och åtgärder och därmed ta effektivare beslut i den komplexa process som samhällsbyggnad och samhällsplanering innebär. Genom att bland annat skapa avancerade scenarier kan man sedan analysera hur besluten inom stadsplaneringen påverkar faktorer som folkhälsa, energikonsumtion och resvanor. Spännande!

Detta har naturligtvis en avgörande betydelse för oss som byggföretag också, speciellt i en tid när vårt samhälle står inför dessa betydande utmaningar men också stora möjligheter, särskilt inom områden som klimatanpassning och skapandet av mer motståndskraftiga, samt smarta städer. Det händer mycket inom detta område och kan kopplas ihop med flera andra viktiga hjälpmedel, som AI och BIM.

Vi har pratat med Camilla Berggren-Tarrodi som i många år har arbetat strategiskt med BIM- och digitaliseringsfrågor inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet. Där har hon bland annat arbetat med att utveckla digitala verktyg och inkluderingen av klimatkalkyler i början av designprocesserna. Camilla är också projektledare för uppdraget och vi har pratat med henne gällande digitala tvillingar och hur det kan påverka samhällsbyggandet!

Ni nämner på er hemsida att ”för att vi ska kunna nyttja digitala tvillingar och dess fulla potential krävs en nationell samordning och en strategisk samverkan mellan alla parter i samhällsbyggnadsprocessen”.  Hur uppnår vi det? 

–  Smart built environment som är finansiärer för projektet ”Digital vision Sverige” ser att för att vi ska kunna växla upp inom området digitala tvillingar behövs en trovärdig, tvärdisciplinär part som kan koordinera och leda en samverkansarena för aktörer inom samhällsbyggnad. Där har RISE pekats ut som lämplig organisation vilket blev anledningen till att det startades en Nationell hubb för digitala tvillingar under 2023. RISE uppgift blir att bygga en organisation och struktur som sedan långsiktigt ska kunna driva frågor inom området framåt där aktörer möts, samverkar och driver utvecklingen tillsammans. 

Hur tror du att digitala tvillingar konkret kan gynna ett byggföretag? Finns det specifika exempel eller användningsområden där byggsektorn kan dra nytta av denna teknologi?  

– Digitala tvillingar kan exempelvis hjälpa byggföretag att samla och koordinera information om en byggnad, kommunicera kring projekt och tillverkning under byggtid, bidra till smartare drift och förvaltning. 

Finns det någon utmaning med detta som ni ser redan nu? 

– Den stora utmaningen i omställningen till digitala arbetssätt är tillgången till relevant data. Det finns enorma mängder data, men för att den ska kunna omsättas i en digital tvilling behöver den vara strukturerad och sparad på ett organiserat sätt. Många kommuner sitter till exempel på mängder av olika IT-system som inte pratar med varandra, och där behöver vi en förändring i både kultur och organisation för att vi fullt ut ska kunna omsätta all data som finns i kommuner och tillgängliggöra den genom digitala tvillingar.

Hur ser du på framtiden när det kommer till digitala tvillingar och ett hållbart samhällsbyggande?  

 – Jag tror att vi kommer ha en mycket bredare användning av både digitala tvillingar och andra digitala verktyg inom samhällsbyggande i framtiden. AI kommer att vara en självklar del av metoden i samhällsbyggnadsprocessen, både på gott och ont. Det kommer förhoppningsvis göra att vi kan arbeta effektivare och ta bättre överlagda beslut, samtidigt som alla tillämpningar av både digitalisering, AI och öppen data kommer med risker. Därför är det extra viktigt att vi arbetar gemensamt, klokt och strategiskt när vi genomför dessa förändringar. 

I dagens samhällsbyggande är behovet av innovation och hållbarhet mer påtagligt än någonsin, i syfte att möta kraven på mer effektiva och hållbara byggnader. Genom att samarbeta, koordinera och dra nytta av denna teknologi kan vi skapa hållbara städer och byggprojekt som är rustade för framtiden. Men det krävs att samtliga aktörer samverkar och driver denna utveckling tillsammans och att vi accelererar grunden i BIM så att fler projekt har sin start som BIM-projekt (Building Information Modelling)! Vi blickar fram mot en spännande framtid där teknologi och samarbete mellan olika aktörer kommer att spela en avgörande roll i utvecklingen av framtidens byggsektor!

Är du nyfiken på att läsa mer om den nationella hubben? In och kika på RISE hemsida!

Vi har innan skrivit om AI inom byggprojekt och hört med vad en av våra platschefer tycker om det! Inlägget hittar du här!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...