Tillbaka

Att digitaliseringen har en enorm framfart i vårt samhälle är det nog få som har missat. Samhället vi lever i idag är komplext med tuffare krav och önskemål som kräver digitalisering för att man ska kunna hantera dem. Digitaliseringen kan ses som en av de starkaste och viktigaste krafterna i samhällsutvecklingen. Verksamheter och branscher har fått ställa om och implementera nya sätt att arbeta på för att automatisera rutiner, rationalisera bort arbetsuppgifter och ersätta bland annat pappersarbete. Syftet med digitaliseringen är att kunna erbjuda tillgänglighet oavsett tid och plats samt en förbättrad informationsförsörjning. Det handlar helt enkelt om att skapa bättre och smartare sätt att arbeta på. För att detta ska lyckas krävs det av företag att implementera nya arbetsmetoder och organisationsprocesser där man är villig att satsa på IT-strategier och nya informationssystem. Och framför allt, ha viljan att haka på utvecklingen!

Den moderna digitaliseringen i samhället började under 1990-talet när internet blev tillgänglig för allt fler användare och datorn flyttade in i varje hem. Plötsligt blev hela världen tillgänglig på ett nytt sätt och man behövde inte gå till banken för att betala sina räkningar eller besöka en resebyrå om man ville åka utomlands. I slutet av 2000-talet gjorde den smarta telefonen entré och med det ändrades användarvillkoren igen. Då hade man plötsligt hela världen i fickan och genom olika applikationer kunde man styra sitt liv. För företag och branscher kändes det självklart att man skulle ta steget från ”stenåldern” in i det digitala.

Men hur ser då digitaliseringen ut i byggbranschen? Ofta får man höra att byggbranschen är konservativ och ovillig att ändra på sig. Enligt Vismas digitaliseringsindex var byggsektorn länge en av de sämsta branscherna i landet vad gäller digitalisering. Dock påvisar flera konsultrapporter att byggbranschen kommer bli nästa stora bransch att påverkas av radikala förändringar inom digitalisering. Byggindustrin har förvisso varit aningen långsam med att nyttja fördelarna digitaliseringen erbjuder, om man jämför med andra industrier, men även här ökar digitaliseringen och allt fler större företag inom byggbranschen har börjat etablera IT-baserat värdeskapande. Men hur ser det ut för alla mindre aktörer i branschen? De måste ju också förhålla sig till digitaliseringen och hänga med?  Vi har träffat Anders Olsson, chef för IT och digital utveckling på Byggföretagen för att diskutera hur man ska gå till väga för att implementera digitalisering på en rimlig nivå i ett mindre företag, som inte känns överväldigande utan hanterbart.

Varför ska man satsa tid och pengar på digitalisering?
– Digitalisering är alltid en god idé om man lägger sig på en rätt nivå, då det bidrar till att alla inom företaget får en möjlighet att jobba på ett bättre och smartare sätt. Jag tycker att man ska göra implementeringen så enkel som möjligt, då vinner alla på att man lägger tid på det. Men man ska också förstå att det blir en utmaning att få med alla på tåget. Med små steg kan man dock underlätta resan. Med tydlig ledning om vad det är man vill effektivisera och genom att föregå med gott exempel kan man nå ut till sin organisation. Lyckas man med implementeringen av digitalisering har man helt plötsligt ett verktyg som breddar kompetensen inom ett företag. Börjar man så smått med vanliga kontorsstandardverktyg som till exempel Microsofts Teams inom Office365, det vill säga att man kör digitala möten istället för fysiska, som underlättar för den enskilda individen, så kommer fler och fler att vara öppna för fortsatt digitalisering. Vi som jobbar med digitalisering vet ju att det är här framtiden ligger, med projekteringsprogram med IFC-filer för BIM, 3D-modeller och utveckling av nya programvaror, men det är svårt att få med alla på tåget och helt plötsligt sitta med 3D-ritningar när man inte har tagit steget från kanske ritning i pappersformat till att kolla ritningarna på en padda. Då blir hoppet helt enkelt för stort.

Finns det hinder för att implementera digitalisering i ett byggföretag?
– Nej, egentligen inte. Det är en konservativ bransch vi är verksamma i. I andra branscher hade kanske en digitaliseringsresa varit på tapeten för fem-sex år sedan, medan vi jobbar med det idag. Men jag antar att det är bättre sent än aldrig. Det jag tror är ett hinder för många mindre företag att implementera digitalisering i deras dagliga arbete är en blandning av en förväntan på att programmen ska vara svåra att lära sig, eller att det ska vara svårt att koppla upp sig, och att det ska vara dyrt att omvandla verksamheten till digital. På Byggföretagen jobbar vi mycket med att träffas via digitala verktyg, att vi helt enkelt inte reser lika mycket till våra medlemsföretag utan köra våra möten digitalt. För att vi skulle kunna göra detta behövde vi bland annat bygga om våra konferensrum, så att man enkelt kan koppla upp sig utan att behöva ha en större teknisk kunskap. Det låter dyrt, men idag finns ett större utbud på marknaden med många bra och enkla verktyg som inte behöver kosta så mycket. Att bygga om ett konferensrum så det blir mer ”digitala möten-vänligt” hade kanske kunnat kosta flera hundratusen lappar för några år sedan, men idag handlar det snarare om bara några tusenlappar. Programmen idag är heller inte så svåra att sätta sig in i. Väljer man dessutom de program som alla andra använder finns det stora supportavdelningar som kan hjälpa en om det behövs eller man undrar över något. Men visst, man kommer behöva investera tid och pengar för att ta bort så många trösklar som möjligt som gör att folk drar sig för att använda verktygen. Blir man tryggare med användningen av de digitala verktygen kommer man använda dem oftare, vilket i sin tur bidrar till effektivare sätt att arbeta på. Man sparar på kostnader och implementerar ett hållbarare sätt att arbeta på. Och framför allt, det ger en förutsättningar att fortsätta den digitala utvecklingen.

Har du något tips på hur man på ett enkelt sätt kan få fler intresserade av digitalisering?
– Det är viktigt att man inom den egna organisationen hittar folk som brinner för digitalisering och är intresserade av nya sätt att arbeta på. Har man sådana inom organisationen kan de till en början verka lite som influerare som sprider sitt eget engagemang till resten av sina medarbetare. Det är viktigt för varje medarbetare att ha någon att vända sig till under inlärningsperioden och då kan dessa så kallade influerare fungera som support och lotsa de som inte har samma engagemang eller digitaliseringsvana i det nya sättet att arbeta på. Då skapar man en ny kultur på företaget där man inte behöver vara rädd för nya saker och det som digitaliseringen står för.

Digitalisering är förutsättning för att byggbranschen ska utvecklas och bli effektivare, och som med mycket annat måste börja litet för att kunna ta stegen vidare till det större. Enligt en studie gjort av McKinsey & Company förutspår man att mellan 2020-2025 kommer digitaliseringen att öka produktiviteten i byggbranschen med hela 20 %. Digitaliseringens uppgift kommer att vara att göra byggprocessen transparent, så alla delar blir synliga och interageras med varandra. Detta för att skapa en smidigare byggprocess med mindre felmarginaler. Digitaliseringen innebär också att det ska vara naturligt att programvaror pratar med varandra och har öppna gränssnitt och API:er, för att dra nytta av informationen på ett smartare och mer effektivt sätt.

På Byggmästar’n i Skåne har vi länge valt att investera tid och pengar i att digitalisera vårt sätt att arbeta på. Digitaliseringen innebär inte bara möjligheter där vi med färre resurser kan få fram bättre resultat, utan med hjälp av de verktygen som digitaliseringen erbjuder kan vi utveckla hela byggbranschen. Vi ser också digitaliseringen som viktig för tillgängligheten, i att göra informationen mer nåbar för så många medarbetare och aktörer som möjligt. Med hjälp av digitaliseringen kan vi lyfta hållbarhetsfrågor och hantera dem smartare, beräkna klimatpåverkan och livscykelanalyser och få fram smartare och tydligare ritningar som ger en bättre och mer pedagogisk bild av hela byggprocessen. Dessutom tycker vi att digitaliseringen spelar en mycket viktig roll i arbetet mot en sund och säker byggbransch då fakta idag kan presenteras på ett nytt sätt. Sedan kan vi bara spekulera i utvecklingen av byggbranschens digitalisering och hur den kommer att påverka affärer i byggprocessen och själva byggprocesserna i sig, men vi är nog alla överens om att den digitala utvecklingen är oerhört viktig för branschens framtid. Och vi vill vara med på, och vara en del av, den resan!

 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...