Tillbaka

Att hela tiden försöka utveckla oss inom det digitala och skapa digitala processer är viktigt för att kunna mäkta med allehanda utmaningar inom hållbarhet, till exempel i klimatarbetet, inom arbetet för sunda UE-kedjor, hållbar produktion, bara för att nämna några!

Vi har i många år, ja egentligen under hela företagets historia, jobbat på för att hitta digitala lösningar för att automatisera vissa uppgifter, för att göra dem både mer säkra och effektiva och det arbetet fortsätter.

Under de senaste åren har vi lagt ett stort fokus på projektadministration och ekonomi, för att förenkla och automatisera. Idag har vi tack vare Fieldly kraftigt förenklat vår faktureringsprocess, även om vi fortsatt håller på med finlir av den processen. Vi har lagt ut vår leverantörsfakturahantering i molnet. Den var förvisso redan sedan 2007 digitaliserad på så vis att vi hade ett elektroniskt konterings- och attestflöde, men nu har vi även gjort den nåbar via till exempel mobiltelefonen för att snabbt och lätt kunna gå in och titta på något specifikt. Denna förflyttning ägde rum hösten 2021.

Nu har vi även fått leverantörsfakturasystemet att prata med vårt projektverktyg Fieldly, så att vi där kan ha koll på upparbetade kostnader och importera in leverantörsfakturornas innehåll till vår fakturering på ett smidigt sätt. Sedan 2015 rapporterar vi tid via Fieldlys app, vilket också underlättade en hel del. Arbetet med att effektivisera administrationen pågår fortsatt och ytterligare några steg på vägen tar vi i år.

Digitaliseringen är även viktigt i arbetet för sunda UE-kedjor och kontroll av aktörer som vistas på byggarbetsplatserna. Tack vare infrastrukturen med ID06-kort och ID06-data och införandet av elektroniska personalliggare 2016 kan vi idag koppla ihop olika system för att skapa en bättre kontroll, och framför allt en mer automatiserad kontroll. Det finns en del kvar här som vi vill åstadkomma för att underlätta ännu mer. Vi tror vi var tidigt ute med en automatiskt kopplad kontroll till vår UE-databas, som var framme 2019.

Tack vare vårt kalkylprogram BidCon (Elecosoft) kan vi idag både ta fram mängder och kostnader till projekten och ta fram vad dessa mängder innebär i koldioxid. I förlängningen ska vi nu ta fram en “slutsida” med de uppgifter som krävs för en deklaration. Att beräkna koldioxid är en sak, att lämna in en klimatdeklaration är en annan, men via BidCon ska vi ta fram en smart lösning för detta. Det pågår i branschen ett arbete kring klimatdeklarationernas överföring till Boverket, som vi såklart kommer att haka på via BidCon.

Vår projektadministration handlar även om att snabbt och lätt kunna ta del av information och att notera saker. Även detta tar vi hjälp av Fieldly för, och idag kan alla medarbetare bidra i sådan dokumentation, via mobiltelefonerna. Vår byggdagbok har därför också blivit väldigt automatiserad, där vissa saker “sköter sig själv” såsom väderrapporter och arbetsstyrka för dagen. Vi kompletterar bara med fältrapporter för dagen.

Våren 2021 började vi släppa på olika Sharepointplatser med Microsoft, som intranät på företagsnivå och till olika enheter och avdelningar. Det gör att vi lättare kommer åt material, till exempel på en läsplatta eller mobiltelefon och kan samverka bättre i dokumenten. Vi ska under 2022 titta närmre på vad Microsoft 365 mer har att erbjuda som passar oss, men ser möjligheter till utveckling!

Ja, vi skulle kunna skriva om mycket mer, men det som vi fortsatt funderar över och jobbar med, är hur vi ska börja använda oss av BIM bättre (Building Information Model). Det finns en mängd nyttor med BIM, men ändå har vi inte kommit dit vi önskar. Nu när vi ändå kommit så pass långt med en hel del annat, känns det än mer angeläget att ta ytterligare steg även här. Det kommer vi jobba vidare med under det här året. Vi kommer bland annat under 2022 att börja testa att lägga in egna BIM-uppgifter i BIM-projekt.

Det som gör digitaliseringsprocessen så utmanande är dels att den kostar mycket pengar och tid. Det krävs mycket tankeverksamhet för att inte gå fel i lösningarna utan verkligen veta vilka våra processer är och våra behov av lösningar. Det är lätt att gå i fällan att inte ha gjort hemläxan utan skynda på för snabbt.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...