Tillbaka

Digitalt byggande

Samhällen blir bara större och större och digitaliseringen utvecklas snabbt. Stort fokus läggs på att bygga hållbara samhällen och attraktiva livsmiljöer för människor att arbeta, bo och leva i. Genom att använda digital teknik kan vi planera byggandet och utforma hus, anläggningar och infrastruktur på ett bättre sätt. Men för detta krävs det att man följer med i digitaliseringen och dess utveckling.

Det finns många utbildningar när det kommer till byggbranschen, men i och med att samhället ständigt utvecklas och digitaliseras, blir det allt mer viktigt att öka den digitala kompetensen, även inom byggbranschen. Just nu finns det en lucka att täppa igen och det hoppas Linköpings universitet på att kunna göra med sin nya utbildning i ”digitaliserat byggande”. Syftet är att kunna möta  de utmaningar och behov som byggsektorns pågående digitalisering medför och utbildningen hoppas därmed kunna bidra till en ökad kompetens inom bygg- och techbranschen. Utbildningen ger inte enbart breda kunskaper om digitalisering, utan även gällande hur den kan användas i byggets planering, produktion och försörjning. Byggsektorn behöver personer som kan leda och driva den pågående förändringen. Det handlar dels om fortbildning av platschefer, entreprenadingenjörer, projektörer, planerare och andra som redan jobbar inom bygg, men det växer också fram nya tjänster när digitaliseringen får genomslag.

Stor vikt för byggbranschen 

Digitaliseringen har minst sagt förändrat många olika industrier, varpå byggindustrin är en av dem.  Denna utveckling medför mycket bra för byggbranschen, här är några exempel!

Enligt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) kan man med hjälp av digitaliseringen öka effektiviteten och kvaliteten genom att man med hjälp av digitala verktyg kan säkerställa att processer går smidigt framåt, samt lättare utföra analyser och förutsägelser. Detta i sin tur ökar produktiviteten och kvaliteten på arbetet! Ett mer effektivt och mer kvalitativt arbete genererar sedan till färre fel och därmed en lägre kostnad, något som är positivt både för oss som byggföretag, och för kunderna. Givetvis har digitaliseringen även bidragit till lättare kommunikation, vilket i sin tur kan öppna dörrar för samarbeten. En god kommunikationsmöjlighet möjliggör för alla parter i ett byggprojekt att kommunicera genom hela projektets gång.

Att digitaliseringen har förändrat samhället i stort har nog inte undgått någon och det har kommit att bli en viktig faktor inte minst i byggbranschen. I och med att det finns en lucka att täppa igenom gällande kunskapen om det digitaliserade byggandet är det viktigt att vi håller oss uppdaterade. Oavsett, så kommer det att bli spännande att se hur denna utveckling kommer fortsätta påverka byggbranschen i framtiden!

För mer information gällande digitalisering i byggbranschen finns tidigare blogginlägg som vi på Byggmästar’n i Skåne har publicerat. Ett av inläggen hittar du här!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...