Tillbaka

I juni 2020 köpte Byggmästar’n i Skåne företaget Rehn Bygger AB. Rehn Bygger AB, med sina cirka 65 medarbetare, blev då en del av koncernen Byggmästar’n i Skåne. Rehn Bygger grundandes 1982 av Clas Rehn, och året 2004 köpte familjen Sturk företaget. Bolaget gick då från att vara ett företag på sju-åtta personer till ett företag med 65 anställda och två kontor, ett i Helsingborg och ett i Ängelholm. Byggmästar’n i Skåne har fram till köpet endast haft en organisk tillväxt, men när tillfälle gavs slog man till och köpte Rehn Bygger av familjen Sturk.

Rehn Bygger AB, som arbetar bland annat med renoveringsarbeten samt om-, till- och nybyggnation av såväl privata som kommersiella fastigheter, fungerar som ett bra komplement till Byggmästar’n i Skånes verksamhetsområden som är jämnt fördelade mellan Malmöregionen och Helsingborgsregionen, mellan byggservice och entreprenader.

Det har nu snart gått ett år sedan bolaget blev ett dotterbolag. Vi har satt oss ner med Joakim Sturk, VD på Rehn Bygger AB, för att prata lite om förändringarna som har skett och vad som väntar under 2021.

Hur känns det att ha Byggmästar’n i Skåne som ny ägare? 

– Tiden sedan vi blev uppköpta av Byggmästar’n i Skåne har gått väldigt fort och det känns väldigt bra att vi numer är en del av koncernen Byggmästar’n i Skåne. På kort tid har vi redan haft situationer där vi har kunnat dra lärdom av Byggmästar’n i Skånes erfarenheter, samtidigt som vi på Rehn Bygger har haft möjlighet att ställa upp och till exempel kunnat låna ut hantverkare till Byggmästar’n i Skåne för projekt. På grund av rådande Coronapandemi har vi tyvärr inte haft möjligheten att lära känna varandra i så stor utsträckning som vi hade önskat eftersom vissa aspekter har flyttats framåt på grund av restriktioner och vi har inte haft möjligheten att ses ordentligt, men förhoppningsvis ger sig pandemin snart och då kan saker återgå till det normala och vi kan lära känna varandra bättre. 

Har organisationen känt av förvärvet mycket under hösten? 

– Både ja och nej. Vi har känt av det, men det har inte skett någon jättestor förändring. Vi jobbar fortfarande med samma kunder och leverantörer, och på samma sätt. Men vi har börjat kika på vissa gemensamma inköp, inom koncernen, av till exempel ID06-kort och kläder och implementering av gemensamma programvaror och interna nyhetsbrev. Susanne Gustavsson, vår KMA-ansvarig, har under hösten läst in sig på Byggmästar’n i Skånes ledningssystem och arbetsrutiner, och börjar integrera dessa med Rehn Byggers system. Så vi tar ständigt små steg för att underlätta för den kommande integrationen mellan Rehn Bygger och Byggmästar’n i Skåne.

Vad har blivit till det bättre sedan ni blev en del av koncernen? 

– När vi blev uppköpta av Byggmästar’n i Skåne såg vi bland annat mycket fram emot erfarenhetsutbytet mellan våra företag, och under hösten 2020 började vi smått med att vara med i till exempel Byggmästar’n i Skånes juridikforum. Medverkan i detta forum gav oss snabbt en annan infallsvinkel, vi har kunnat diskutera problem och komma fram till lösningar, och det har uppskattats av samtliga. Under 2021 kommer vi att utöka vår medverkan i andra forum, som till exempel kalkyl- och inköpsforum och teknik- och produktionsforum, för att köra en gemensam erfarenhetsåterkoppling. För ett mindre företag som Rehn Bygger ger det oss väldigt mycket att ha Byggmästar’n i Skåne som bollplank för att kunna diskutera stort som smått. Utöver detta har vi som sagt börjat titta på gemensamma inköp, vilket redan har gett kostnadsbesparingar. Hela vår organisation är väldigt nyfikna och förväntansfulla på det som komma skall, det är positiva vibbar, men det tar tid att lära känna varandra och Coronapandemin skyndar inte direkt på situationen.  

Vad väntar för er del under 2021?

– Under året kommer vi fortsätta att jobba med, och vårda, våra befintliga kunder för att fortsätta stärka relationen till dem. Samtidigt kommer vi nu under våren att påbörja två nya samarbeten med två, för oss, nya aktörer. Vi kommer att starta upp ett samarbete med Newsec, ett företag inom fastighetsförvaltning och rådgivning som bland annat förvaltar Folksams fastighetsbestånd, där vi kommer att utföra renoveringsarbeten. Det andra projektet är en nybyggnation av tolv lägenheter i en länga, som kommer starta upp i mars eller april, lite beroende på väder. Detta är för oss ett stort projekt, vi har länge velat börja med nyproduktion och vi ser mycket fram emot detta projekt. Annars är det inte så mycket förändringar som kommer att ske, förutom att vi kommer att lägga ett stort fokus på att lära känna Byggmästar’n i Skåne bättre, så våra företag drar åt samma håll. 

Rehn Bygger AB arbetar med renoveringsarbeten samt om-, till- och nybyggnation av såväl privata som kommersiella fastigheter. Rehn Bygger AB har kontor i Ängelholm och Helsingborg och verksamheten är i huvudsak koncentrerad kring Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborg. Företaget sysslar bland annat med renoveringsarbeten av kök och badrum, ombyggnationer av planlösningar, tillbyggnationer som till exempel utökad boyta och byggservicearbeten så som försäkringsärenden. På Byggmästar’n i Skåne är vi väldigt glada för möjligheten att ha kunnat expandera vår koncern på detta sätt, och precis som Rehn Bygger, ser vi mycket fram emot den fortsatta integrationen mellan våra två företag.

 

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...