Tillbaka

Entreprenadindex – vad är det? 

Med tanke på effekterna av pandemin när vi började få brist på vissa varor och material och priserna började öka på ett sätt vi inte kunde förutse eller bedöma, började vi prata om indexreglering. När kriget sedan bröt ut den 24 februari i år, blev det ännu svårare att försöka förstå och bedöma priserna framåt, för att kunna lämna anbud på projekt. Vi kan inte gå in i affärer vi inte förstår kostnaderna i, och måste hantera dem på ett eller annat sätt. Det är när kunden önskar få ett fast pris av oss som det idag blir otroligt svårt. Utmaningen vi får är även att våra underentreprenörer och leverantörer också även vill lämna priser med väldigt korta giltighetstider, till exempel på 7 dagar, vilket också påverkar stabiliteten i våra kalkyler. Att då lägga in en indexreglering på priset underlättar. Entreprenadindex är inget vi själva tar fram utan det tas fram av statistikmyndigheten SCB i samråd med Byggföretagen och Installatörsföretagen.

Entreprenadindex visar på utvecklingen av kostnadsändringar från månad till månad. Basmånaden i byggindex är januari 2011 då index utgår från 100. Därefter ändras det månad för månad utifrån hur priserna förändras. Vi landar då på index som antingen blir högre än 100, eller lägre. Givetvis är det logiskt att index 2022 är betydligt högre än 100 eftersom det gått 11 år sedan index “startade” som 100.

Index kan gå upp och det kan gå ned, särskilt i dessa tider, från månad till månad. Index kanske inte i detalj visar på det unika projektets upp- och nedgångar i kostnaderna, men skapar åtminstone förutsättningar för att ingen ska kunna drabbas negativt på ett extremt sätt och att det borde finns någon form av följsamhet mellan varje unikt projekt och det genomsnittliga indexet, så att index åtminstone ger en någorlunda rättvisande bild på ett övergripande plan. Vi har märkt att ytterst få personer inom organisationen är vana vid indexreglering, men också att ytterst få personer hos våra kunder är bekväma med det. Det är inte så konstigt, då det inte har behövts. Den vana vi har, har ofta varit kopplat till indexreglering av tidlöner på ramavtal.

Nu har vi ägnat en hel del tid internt åt att beskriva indexreglering och gå igenom tillämpningsföreskriften. Tillämpningsföreskriften till Entreprenadindex har utarbetats av Kommittén för entreprenadindex, en av Byggandets Kontraktskommitté (BKK) tillsatt kommitté representerande myndigheter och organisationer på beställarsidan och entreprenörsidan. Det är även BKK som utarbetat bestämmelserna i AB04 och ABT06 så indexbestämmelserna är egentligen lika naturliga att använda som AB04 och ABT06. Uppgifterna om prisförändringar inhämtas av SCB från ledande företag inom respektive branscher över hela landet. I den föreskriften kan man på ett bra sätt se olika beräkningsexempel. Man kan gå in i indexreglering på lite olika sätt och det bästa är väl egentligen att landa i vilken lösning som är bäst för varje enskilt projekt.

Vill man reglera månad för månad, eller ha en mer utsmetad beräkning när projektet är klart? Vill man stycka upp kontraktssumman i olika delar och använda olika delindex, eller vill man hitta en lösning för där allt är invävt i ett index till en kontraktssumma, för en total period? Vill man inte ha någon indexreglering förutom på vissa utvalda poster?  Vilken basmånad vill man utgå från? Ska det vara månaden för ett anbud eller månaden för när man kickar igång den tänkta entreprenaden (om ett investeringsbeslut krävs från kundens sida)?

Som ett exempel skulle man kunna välja att utgå från ett index för en typ av byggnad (flerbostadshus med prefab betong) från tillfället man skrev kontrakt (till exempel augusti 2021 då index låg på 133,3) till att sedan stämma av det när projektet levereras (februari 2022 då index låg på 138,5). Det syns tydligt i index att prisökningar har skett för den typen av byggnad, då index ökat med 5,2 för den perioden. Det viktigaste är att vi, beställare och entreprenör, för ett resonemang för att hitta en väg där vi förstår metoden, hittar ett tillvägagångsätt och bestämmer hur vi vill göra.

Index är en metod som bygger på att externa parter via SCB beräknar prisutvecklingen och visar på metoder för hur man kan utföra beräkningarna. Index kan fungera som lösning för att minska på osäkerheten och rädslan i att lämna anbud eller att ta onödig höjd för spekulationen i prisutvecklingen, till kunder som vill utgå från fast pris på kontraktssumman.

Prenumerera gärna på entreprenadindex så ni kan följa och hämta hem data!

Vill ni prenumerera mejlar ni till entreprenadindex@flowyinfo.se   

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...