Tillbaka

Evakuering av nödställd person i sele 

Vårt fokus på evakuering av nödställd person i sele föll väl ut på vår arbetsmiljövecka under 2021, och vi kom fram till att det är viktigt att alla i produktion behöver ha denna kunskap på ett djupare plan än vad de fick under arbetsmiljöveckan. Vi kommer därför att låta alla inom produktionen i entreprenadverksamheten gå en dagskurs gällande detta. Under 2022 låter vi hälften gå, och fortsätter sedan med resten under 2023. Sedan vill vi att denna fördjupning uppdateras vart femte år och även breddas till att även fånga upp gänget på byggservice. Alla kan dock, när behov uppstår, på egen hand i ett projekt, säkerställa sådan genomgång anpassad till det specifika projektet.

Det är viktigt att snabbt och säkert kunna ta hand om en person som av någon anledning blivit hängande i sin sele, då gäller det att ha både rätt kunskap och rätt hjälpmedel. Förra veckan hade vi två gäng hos Procurator, som lärde sig mer om just detta. I företaget finns redan ett upplägg för en räddningsplan, en kort utbildningsfilm och ett miniutbildningspaket, men syftet med denna fördjupning är att skapa en medvetenhet kring vikten av att vara redo med en plan om en person behöver räddas. Under de två dagarna hos Procurator var syftet att fördjupa denna kunskap och då till exempel själv får testa att hänga i sele samt i att rädda någon som hänger i en sele, under kontrollerade former.

Dagen på Procurator var både väldigt nyttig och lärorik. Passet delades upp i två delar, där vi under den teoretiska delen gick igenom vad ett fall och fallskydd är samt lite kring lagar, regler och vad som gäller för arbetsgivare och arbetstagare. Den andra delen av utbildningen innebar fyra timmars praktik om hur vi jobbar säkert med sele och hur vi räddar en nödställd person som är vid medvetande, eller inte är vid medvetande, på ett säkert sätt. Under dagen fick vi dessutom lära oss om nya verktyg som finns på marknaden för just evakuering av nödställd person i sele, och även vikten i att vara korrekt förbered från början, för att undvika konsekvenserna som kan uppstå vid fall i sele, säger Adam Persson, hantverkare på Malmö entreprenad.  

Fall från högre höjd är dessvärre en av de vanligaste orsakerna till svåra olyckor på jobbet, men det finns sätt att både motverka och förebygga dessa på. Genom ständig utbildning, regelbundna säkerhetsinspektioner och genom att säkerställa att alla som rör sig på våra byggarbetsplatser har samma kunskap och förutsättningar kan fallolyckorna förebyggas. Om en olycka sedan inträffar, är det precis lika viktigt att vi vet hur man evakuerar en nödställd person, vilket vi har fått lära oss på Procurator. Vi tackar Procurator och våra medarbetare för dessa dagar! 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...