Tillbaka

Fallrisker och fallskyddsregler – en obligatorisk genomgång för alla nya medarbetare

Som en del i vår introduktion av nya medarbetare måste de gå ett pass gällande fallrisker och fallskyddsregler. Eftersom passet var på cirka en timma, valde vi att hålla det digitalt, så man skulle slippa köra till och från bygget för denna genomgång.

Varje år ställer Byggindustrins Centrala Arbetsråd samman statistik från Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan, gällande anmälda olyckor och sjukdomar. Enligt statistiken för 2020 stod fall från höjd för 12 %, och fall på samma nivå (snubbling) medförde olyckor motsvarande 9 %. Totalt sett 21 %. Just snubbelolyckorna har faktiskt minskat avsevärt, dock inte olyckorna från höjd. Under ”Ras, fall, bristning av material” återfinns även där en del fallolyckor, som beror på att till exempel en stege eller bock glidit undan. Nedan ser Ni ett cirkeldiagram från BCA:s rapport för 2020.

Under 2020 hade vi 7 inrapporterade tillbud avseende fall, där det hade kunnat inträffa en olycka. Vi inklusive underentreprenörerna på våra byggen hade även 4 inrapporterade olyckor, kopplade till snubbling/glidning. Under 2021 hade vi och våra underentreprenörer 5 tillbud och 13 olyckor på våra byggarbetsplatser. Många av olyckorna var kopplade till snubbling/glidning.

Om en fallolycka sker kan den bli väldigt allvarlig och få enorma konsekvenser för den som faller. I den rikstäckande statistiken föll två ställningsbyggare så illa under 2020 att deras liv inte gick att rädda.

2014 valde vi att ta fram och genomföra den här genomgången för första gången. Då hade vi med den på vår arbetsmiljövecka som vårt tema, och efter det har vi sedan fyllt på för nya medarbetare och gör så än idag. Vi vill att alla medarbetare, oavsett roll i företaget, får denna genomgång och förstår riskerna men också hur de ska elimineras eller minskas. Ordnings- och säkerhetsregler för respektive byggarbetsplats tas upp i arbetsmiljöplanerna och fallrisker tas även upp i Safe Construction Training. Men det räcker inte tycker vi. Vi behöver ha denna fördjupning, utöver vad vi tar upp i arbetsberedningar där fallrisker finns med.

Vi går igenom olika typer av fallrisker och går sedan igenom två viktiga arbetsmiljöföreskrifter som tar upp just fallrisker, Skydd mot skada genom fall och Byggnads- och Anläggningsarbete. Vi förklarar också vad som kan tas upp i respektive byggarbetsplats arbetsmiljöplan (AMP) och vikten av att respektera byggarbetsplatsens säkerhetsregler.

Ungefär en gång i kvartalet, eller när behov uppstår, kallar vi samman nya hantverkare och tjänstepersoner som bänkar sig framför en dator och medverkar i denna genomgång. Det är Dennis Olander hos oss som oftast håller i denna genomgång. Han är dessutom en utbildad handledare till andra arbetsmiljöutbildningar såsom Ställningsbyggande upp till 9 m, Startkurs arbetsmiljö, Säkra lyft, Prevention, med mera. Han kommenterar genomgången så här:

– Vi vill att alla medarbetare ska förstå vilka risker vi har på våra byggarbetsplatser och till viss del tas det upp i Safe Construction Training, men med denna genomgång vill vi lägga allt fokus på just fallrisker och fallskyddsregler, för att säkerställa att de alla har tillräcklig kunskap kring detta. En fallolycka kan bli väldigt allvarlig och vi vill verkligen undvika alla former av fallolyckor. Vi kan bidra med kunskap, men sedan är det viktigt att alla medarbetare bidrar till att upprätthålla denna säkerhet. Givetvis ska vi som byggarbetsmiljösamordnar skapa förutsättningar för en säker arbetsplats, men alla måste bidra i att reagera och agera korrekt. 

Vi har även pratat med några av deltagarna i passet och de säger såhär om passet:

– Jag är ju ny i branschen så allt är väldigt nytt för mig, men samtidigt så är ju vissa saker självklara. Till exempel om man är uppe på ställningarna så ska man ha skyddsutrustning, och är det stora hål man ska undvika så ska man ju se till att det är uppsatt och markerat att man inte ska gå just där. Mycket handlar om sunt förnuft, men detta var ett bra förtydligande och bra att känna till, Amanda Landgren, administratör.  

– Nu har jag ju varit med en hel del, men det är alltid bra att uppdatera sina kunskaper. Det är positivt att vi får utbildningar. Det är inte alla som får det i till exempel andra företag. På Byggmästar’n i Skåne får man allt egentligen, så det är jättebra att man lägger tid och resurser på att utbilda all personal, säger Jörgen Dahlström, platschef på Landskrona entreprenad.  

– För min del kände jag att det var mer repetition av sunt förnuft på vad som gäller på en arbetsplats. Sedan är det aldrig fel att repetera dessa frågor, menar Ola Persson, hanterverkare byggservice Landskrona. 

Det förekommer många risker på en byggarbetsplats och det är lätt att man i all hast glömmer bort att dubbelkolla och tänka lite extra på säkerheten. Det är därför viktigt att vi med hjälp av förebyggande insatser, som till exempel sådana här genomgångar, minskar på riskerna för olyckor på våra byggarbetsplatser. Vår största prioritet är trots allt att alla ska komma hem välbehållna och OK från sina arbetspass. Med hjälp av till exempel detta pass kan vi tillsammans påminna varandra om riskerna som finns och  tillsammans säkra upp våra arbetsplatser.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...