Tillbaka

FIEC

Ett globalt partnerskap är viktigt för att kunna bida och utveckla samhället i den riktning vi vill. Vi har ofta nämnt hur vi samverkar inom till exempel Byggföretagen, Svenskt Näringsliv, Håll Nollan och LFM30. FIEC har vi nog däremot aldrig nämnt så tydligt. Byggföretagen, som är den svenska medlemsorganisationen inom arbetsgivar- och branschfrågor för oss byggföretag, är medlem i FIEC. FIEC är den europeiska motsvarigheten, där olika europeiska länders organisationer kan vara medlemmar, men precis som i Eurovision Song Contest är till exempel Israel också medlem i organisationen. FIEC har lite olika arbetsgrupper för olika teman där representanter från Sverige medverkar. Två gånger om året har FIEC även en så kallad General Assembly (GA) som är en del av den demokratiska processen där man mer formellt träffas och har stämma och tar vissa beslut kring ekonomin, med mera.

FIEC behöver ha en styrande grupp, Steering Committee, som en slags mindre styrelse. Norden har en plats i den kommittén och i år är det Sveriges tur att kliva in i den kommittén. GA, som hölls på Cypern, den 13 maj, erbjöds man även möjligheten att på den formella delen medverka digitalt. Byggföretagen valde att avstå från fysisk närvaro i Cypern och deltog digitalt på GA. På GA valdes vår VD Carin Stoeckmann in som Vice President i Steering Committee. Samtidigt valdes en ny ordförande, President, Philip Crampton från Irland. 

– Det känns väldigt hedrande och spännande att ta sig an det här uppdraget för Nordens räkning. Jag har i tre års tid medverkat som Byggföretagens representant på GA och fått mig en bild av organisationen och frågorna som drivs där. Jag har också samtidigt fått ett väldigt bra stöd från Byggföretagens tjänstepersoner vilket jag även kommer få fortsättningsvis. Framåt kommer även de nordiska organisationerna att stötta mig och ge mig lämplig input i arbetet. Det gör att jag känner mig trygg inför uppgiften och tacksam över förtroendet. Jag har några idéer kring frågor och även arbetssätt redan nu, och inom Byggföretagen finns det också en del tankar kring frågorna framåt, säger Carin Stoeckmann. 

Tack vare pandemin har organisationen likt resten av världens olika organisationer och företag blivit betydligt bättre på digitala möten och det underlättar enormt när man kliver in i det här uppdraget, som alltså inte alltid innebär fysiska möten i Bryssel, utan mycket väl också kan mixas med digitala möten. För att hålla ihop Norden hålls även förmöten ihop med alla Nordens medlemmar, oftast digitala sådana. Ett sådant möte kommer att hållas i närtid då Finland lämnar över stafettpinnen till Sverige, till vår VD Carin Stoeckmann. Vi får återkomma längre fram i uppdraget för att få veta lite mer om vad som pågår i FIEC.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...