Tillbaka
Sven-Olof Gudmundsson

I dagens samhälle där miljö, klimatpåverkan och koldioxidutsläpp diskuteras frekvent diskuteras även fossila bränslen och behovet av att byta ut dessa till fossilfria. För att uppnå ett klimatneutralt samhälle krävs det att vi sänker våra koldioxidutsläpp. Men diskussionerna kring fossila bränslen, och det som skulle komma att ersätta de, är inte alltid så självklara.

Den eldrivna bilen har de senaste åren gjort en stor entré. Somliga förespråkar att elbilen är framtiden, medan andra menar att elen aldrig någonsin kommer att räcka till eller att resurserna till tillverkningen av de batterier som krävs för eldrivna bilar inte finns. Andra menar till och med att tillverkningen av batterierna tillverkas på ett sådant sätt som förstör miljön mer än vad den eldrivna bilen förbättrar den. Oavsett så är sanningen den att en av vår tids största utmaningar är att klara energiförsörjningen samtidigt som klimatpåverkan och miljöpåverkan måste begränsas och utsläpp av oönskade föroreningar, inklusive koldioxid, kraftigt reduceras. Den andra sanningen är att så som bilen ser ut idag, så kan den inte se ut i framtiden om vi ska uppnå klimatneutrala transporter.

Den eldrivna bilen har en rad fördelar om man jämför med dagens fossila bilar. Den låter mindre då elmotorn har en generellt mycket lägre ljudnivå vilket minskar trafikbuller. Elbilen har färre rörliga delar vilket innebär att fordonet inte kräver lika mycket underhåll. De är billigare att köra, eftersom elen är en billig resurs. Bränslekostnaden för en elbil ligger på cirka 1-2 kronor/mil, en diesel- eller bensinbil ligger på 10 kr/mil. Med andra ord finns det mycket som talar för att elbilen faktiskt är här för att stanna.

Men elbilen är en dyr investering. Köper man en ny vanlig familjebil idag kostar den cirka 300 000 kronor, medan en eldriven familjebil i samma storlek ligger på cirka 600 000 kronor. Skillnaden är stor för en småbarnsfamilj och det gör att fler väljer den ”vanliga” bilen framför den eldrivna. Idag finns det cirka 4,5 miljoner bilar i Sverige varav 35 000 är rena elbilar och 65 000 är hybrider. Man bedömer att en bil har en livslängd på 17 år, så alla nya, icke eldrivna, bilar som köps 2020 kommer att finnas på våra vägar till minst 2037. Hur ska man då lösa uppgiften att färre köper bilar som drivs med fossila bränslen och fler köper bilar som drivs med fossilfria bränslen? Och om man lyckas vända trenden och fler investerar i eldrivna fordon, finns det då tillräckligt med el för att driva alla fordon? För att ta reda på detta har Byggmästar’n i Skåne träffat Sven-Olof Gudmundsson som är en av Circle K’s franchisetagare och även engagerad i bland annat Svenskt Näringsliv, som ordförande för SME-kommittén och styrelseledamot i Transportföretagen.

Vad är framtidens drivmedel?

– El är ett givet drivmedel som många satsar på just nu och el är något vi kommer att använda mer än vad vi gör idag. Dock kommer elen inte att vara tillräcklig. Framtiden kan inte vara bara elbaserad. Det kommer inte att gå att förse alla fordon med el. I Sverige har vi 4,5 miljoner bilar, men i fjol såldes 31 miljoner bilar, som drivs med fossila bränslen, i Kina. Vi kan ställa om i Sverige, men resten av världen måste hänga med, annars blir det ingen effekt. Jag tror att framtidens drivmedel kommer både att vara el men också något ”blött” som kommer baseras på våra naturtillgångar, det vill säga sol eller vatten. Vi har varit inne på vätgas förr, men där finns ännu stora risker. Dessa jobbar man med för att kunna erbjuda vätgas som alternativ i framtiden. Jag tror att den förbränningsmotorn som finns i fossila bilar idag kommer att användas till att förbränna något annat i framtiden. Sedan ska man heller inte oroa sig för att bensin eller diesel kommer att försvinna i framtiden. Bilarna som säljs idag och minst 10 år fram kommer behöva ha tillgång till sitt drivmedel i många år till, däremot kommer tillgången att bli mindre med till exempel färre pumpar, för bättre och mer miljövänligare alternativ kommer att ha dykt upp.

Finns där andra typer av drivmedel som kan vara relevanta i framtiden?

– Man jobbar mycket med hållbara drivmedel och i Sverige idag köper man 65 % av allt slaktavfall i Europa för att kunna blanda ut det så kallade ”fulbränslet” med HVO som till större delen består av slaktavfall. HVO är lika bra som fossila bränslen, men tillgången är begränsad. I och med att vi blandar ut våra fossila bränslen i Sverige ligger vi redan långt över Europas mål för 2030, det gör oss överlägsna. Branschen är långt framme med att ta fram alternativ för att klara av målen 2030 och 2045. Annars är både vätgas och naturgas alternativ. Det finns resurser men man måste få ihop det ekonomiskt för att kunna sprida till massorna.

Hur ser närmsta framtiden ut för elbilen?

– 2022 är ett avgörande år för elbilen, det är nämligen då den kommer bli lika dyr, eller billig, som diesel- och bensinbilen. Idag kostar elbilen upp mot cirka 600 000 kronor, men om två år kommer den kosta 350 000 kronor. I och med detta kommer den vanliga bilen, det vill säga den som drivs på diesel eller bensin, att minska i värde. Anledningen till detta är storskaligheten som kommer att göra att elbilspriserna sjunker. Allt kommer göras effektivare i tillverkningen och teknikutvecklingen går väldigt fort just nu! Elbilen kommer också att effektiviseras och man räknar med att man kommer, på 10 minuters laddning, kunna köra 50 mil. Det kommer helt enkelt inte att löna sig att köpa en bil som drivs på fossila bränslen.

Hur jobbar en drivmedelskedja som Circle K, där fossila bränslen och så kallade miljöfarliga produkter, har varit primärt fokus tidigare, med hållbarhet?

– Vi vill ligga steget före lagkraven. Ska man nå målet att vara 70 % koldioxidfria 2030, jämfört med 2010, måste man få allmänheten att ändra sina vanor och branschen måste hjälpa till. Circle K går ”all in” för elen och kommer de närmste tre åren att investera cirka 600 miljoner kronor på laddstolpar. Det ska vara så enkelt som möjligt, med så många platser som möjligt, så att bilarna som kommer ut på marknaden 2022 kommer kunna ladda 40 mils körning på åtta minuter. Det kommer att bli hur bra som helst för man kommer kunna erbjuda många laddplatser. Då är tanken att företag, som till exempel Byggmästar’n i Skåne, kan ha mindre och kortare möten på bensinstationen och samtidigt ladda bilarna. Framtidens bensinstationer kommer att vara små konferensanläggningar. Vi måste förändra oss för att kunna hänga med. Sedan har vi det med biltvättar. En satsning vi gör just nu är att vi ska dela ut 50 000 barnböcker om miljövänlig biltvätt, där man med roliga och informativa bilder beskriver vad som händer om man väljer att tvätta bilen på garageuppfarten hemma jämfört med vad som händer om man väljer att tvätta bilen i våra biltvättar på bensinstationen. I böckerna beskrivs hur vi tar hand om tungmetallerna och restprodukterna som uppstår vid en biltvätt, för att få barnen att vilja välja en miljövänlig biltvätt. Det är lättare att påverka barn än, till exempel, deras farfar som bara tänker på att få bilen ren och inte på miljön eller på planeten. Naturvårdsverket säger att man ska ha ett max utsläpp på vattenmängd. Man måste rena minst 75 % av den vattenmängd man använder, och vi ligger på 93 % rening. Vi jobbar stenhårt med detta och varje liten procent ger ju ett antal kubik om året där vi sparar vatten för vi renar vårt vatten och återanvänder det. Vi ska även jobba mer med matsvinnet, där har vi inte kommit så långt än men det är på gång och finns med på agendan.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att framtidens drivmedel, och framtiden fordonspark, till större delen kommer att bestå av el. Dock borde man avvakta i några år om man ska investera i en elbil, då elbilen 2022 beräknas både bli betydligt billigare men också mer effektiv. Men elen som enda fossilfria bränslet kommer aldrig att vara tillräckligt för att förse alla världens bilar med tillräcklig energi. Därför måste det tillkomma alternativa fossilfria bränslen som kompletterar bristen på el, däremot vet vi inte idag vad det skulle kunna vara. Både HVO, vätgas och naturgas är bra alternativ, men tillgången måste öka och man måste få ihop ekonomin. Men elbilen är här för att stanna!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...