Tillbaka

Vi har träffat Rikard Sundling, doktorand för avdelningen för Byggproduktion på Lunds Tekniska Högskola, för att prata lite om framtidens byggbransch. Det resulterade i en serie av tre blogginlägg. Det första är redan utlagt, du kan hitta det här,  det tredje publiceras senare i år. Tema för dagens blogg är automatisering.

I och med teknikens stora framfart de senaste åren har många branscher påverkats, moderniserats och ändrat på sina sätt att arbeta på. Vi har gått från papper och penna till digitala verktyg, och hittat nya, smartare och effektivare sätt att jobba på. På senare år har begreppet ”automatisering” blivit populärt och spridit sig, först inom industrin, för att sedan sprida sig in i andra branscher.  Automatisering är ett exempel på digitalisering, men handlar om att automatisera en viss process för att förbättra och effektivisera en verksamhet. Det finns olika nivåer av automatisering. Allt från enkla moment till mer komplexa processer som programmeras i olika mjukvaror, men automatisering innebär att ett särskilt moment har digitaliserats och ett datorprogram utför momentet på exakt samma sätt varje gång. Genom rätt programmering av mjukvaran säkerställer man att momenten utförs snabbare och det blir färre fel. Det blir då en teknisk avlastning från manuella moment, och på detta sätt lyckas plocka bort repetitiva, monotona och rutinmässiga arbetsuppgifter.

Genom att använda sig av automatisering ökar man effektiviseringen av verksamheten samtidigt som man säkerställer att det blir mindre fel på grund av den mänskliga faktorn, exempelvis om den som utför arbetsuppgiften inte riktigt minns hur uppgiften utfördes, är trött eller hungrig. Med hjälp av detta har man utvecklat maskiner som har tagit över arbetsmoment och skapat nya förutsättningar för marknaden.  I byggbranschen pratar vi sällan om automatisering, robotar och hur tekniken tar över våra arbetsuppgifter. Visst, somliga av våra branschkollegor har kommit en bit på vägen genom att implementera robotiserade armeringsstationer där syftet är att robotar ska lära sig att hantera armeringsjärn, eller gipsrobotar, men i det stora hela är inte byggbranschen riktigt där än… eller är den det? De senaste åren har det i högsta grad skett varianter av automatisering inom byggbranschen. Vi har träffat Rikard Sundling, doktorand för avdelningen för Byggproduktion på Lunds Tekniska Högskola, för att prata just om hur automatiseringen inom byggbranschen ser ut och hur den kommer att se ut i framtiden.

Vad är automatisering inom byggbranschen?

– Tänker man på begreppet ”automatisering” så känns det som om något banbrytande som kommer att vända upp och ner på byggbranschen och det sättet vi arbetar och bygger på. Men tittar man lite närmare på det inser man att automatiseringen av byggbranschen har pågått under en längre tid. De stora exemplen på byggbranschens automatisering är bland annat prefabriceringen, 3D-printning och modulbygge. Det jag tror om automatisering och främst prefabricering, som är det som kommer öka mest i framtidens byggbransch, är att det kommer att ändra på hur arbetsmomenten kommer att se ut på byggarbetsplatsen. Förr var man väldigt van vid att allt som skulle byggas byggdes direkt på byggarbetsplatsen. Idag är det inte lika vanlig. Istället beställer man prefabricerade komponenter, och arbetet på bygget blir istället att sätta ihop dessa komponenter. Tar man fönster till exempel, idag levereras fönster från fabrikerna som en färdig del. Men tittar vi tillbaka så var det inte lika enkelt. Först hade man en ram, som man satte ihop. Sedan skar man ut glas, som man sedan satte in i den här ramen, som slutligen blev ett fönster. Det var flera moment innan man först hade ett färdigt fönster som man sedan kunde montera där det skulle sitta… Så mycket har redan prefabricerats under en längre tid, men man har vant sig och tar det för givet. I framtiden, tror jag, att allt fler grejer kommer att prefabriceras, inte allt, men definitivt i större utsträckning än vad vi gör idag. Då är det främst sådant som kan massproduceras som blir intressant att prefabricera, sådant som kommer optimera byggandet. Marknaden och tankesättet är redan där, det krävs bara, rent krasst, att någon går ut på ett bygge och tar sig en funderare på vad av detta man göra enklare och vilka arbetsmoment på bygget kan vi skippa om vi sätter ihop det någon annanstans. Detta kan i sin tur bidra till mindre farliga arbetsmoment på byggarbetsplatsen, vilket kommer göra det säkrare för byggarbetarna.

Du nämnde 3D-printing, som ju är en del av automatiseringen, kommer vi börja 3D-printa byggnader i framtiden?

– 3D-printning i byggbranschen kan man se ur två perspektiv, det första är ”wow-faktorn” som imponerar, men som inte riktigt fyller en funktion än, det andra perspektivet skulle vara att det kan vara väldigt användbart, men bara i vissa fall. Många av oss har nog sett hur en skrivare 3D-printar en byggnad. Det är imponerande, tar inte lång tid och är relativt billigt, men detta kommer inte att bli den nya normen. Åtminstone inte än på ett tag, för tekniken är inte där än. Skulle en skrivare finnas som kan tillverka allt i ett hus så skulle det vara en annan utgångspunkt, men den maskinen finns inte. De exempel man har sett på 3D-printade byggnader har oftast förekommit i varma länder där man, till exempel, inte har behövt isolera byggnaden för att undvika fuktproblem eller hålla den varm under vinterhalvåret. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv kan således inte 3D-printade hus vara svaret på problemet, eller ens passa in i dagens ambition att bygga hållbart, för de husen är inte anpassade för att hålla för evigt. Men 3D-pritning har, trots detta, en given plats på marknaden idag, nämligen vid specialtillverkning av specifika detaljer. Tar man betongen som exempel, så har man redan idag kommit väldigt långt med vad man kan 3D-printa i betong. Under många år har det bara varit raka linjer som gäller, för det har inte gått att göra så mycket annat med betong. Men nu med 3D-printningen kan man specialtillverka betong och i praktiken printa vad som helst, vilket också gör 3D-ritningen en förutsättning för utvecklingen av prefabriceringen. Till exempel kan man idag printa ett cirkelformat rum eller ta fram en teknisk bygglösning som inte har funnits tidigare. 3D-pritningen kommer således vara väldigt användbar där det krävs en specifik detalj, både design- och byggproduktionsmässigt.

 

Hur ser du på att modulbygget har sprit sig inom byggbranschen?

– Det finns en marknad för allt, och modulbygget är inget undantag. Så det finns absolut en marknad där modulbygge passar, men det betyder inte att det passar överallt. Principen är att, om man till exempel ska bygga ett flerbostadshus, kommer lägenheterna färdiga som ett element. De levereras i containrar och monteras ihop som om det vore lego och förankras. Problemet med modulbygge, som det ser ut idag, är att det fungerar bara till tillfälliga byggnader. Det är väldigt kontroversiellt, eftersom bygger man en byggnad förväntar man sig att den ska stå i cirka 50 år, inte bara i tio år. Då är det inte ekonomiskt försvarbart att upprätta den här typen av byggnader. Anledningen till att de bara är tillfälliga grundar sig i att man än inte har lyckats lösa isoleringen mellan modulerna, vilket i sin tur kommer skapa fuktproblem som gör husen icke hållbara. Återigen, precis som med 3D-printade byggnader, så är detta något som lämpar sig bättre i länder där det är varmare klimat, där fukt och kyla inte är lika stora hot. Och, precis som med 3D-printade byggnader, så främjar det inte den hållbara utvecklingen. Det kostar planeten resurser att ta fram modulerna, men deras livslängd blir inte särskilt lång. Dock ska man inte förkasta att det ibland kan behövas en snabb lösning, och då är modulbygge en bra lösning. I Lund har man, till exempel, ett stort behov av studentbostäder. Där har man fått göra en avvägning mellan den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten, och valt att upprätta ett flerbostadshus med ”modullägenheter” för att snabbt täcka bostadsbehovet. Tomten som huset står på är menat för något annat i framtiden, men på detta sätt har man en bra, men tillfällig, lösning.

 

Automatiseringen av vanliga arbetsmoment innebär för många en skräck att robotar ska ta över och människan ska bli arbetslös, vad tror du om det?

– Den mänskliga kompetensen kommer alltid att vara viktig, oavsett hur automatiseringen sprider sig i branschen. Skulle man ha någon robotliknande maskin på byggarbetsplatsen, skulle man ändå behöva ha människor på plats som övervakar. Människan besitter egenskaper som en maskin aldrig kommer att ha, så som förmågan att tänka kritiskt och analytiskt, och det kommer behövas även i framtiden. Det jag tror kommer hända är att det kommer att tillkomma en till yrkesroll som specialiserar sig på att, till exempel, sätta ihop modulbyggnader eller de prefabricerade momenten. Samtidigt som det kommer att krävas spetskompetens för att kunna hantera de vanliga momenten, för oavsett hur långt man kommer med automatiseringen så kommer det inte att finnas helt datordrivna byggarbetsplatser, med bara robotar, i framtiden. Sedan finns det ytterligare en aspekt som vi inte har tagit hänsyn till och det är de svårautomatiserade områdena. Byggnadsbeståndet i Sverige idag består till stor del av äldre befintliga byggnader som kräver underhåll, det är bara en liten del som är nyproducerat. När man renoverar en byggnad så passar inte automatisering med ”prefablösningar”. Visst, vissa delar kanske kan prefabriceras, men i det stora hela kräver renoveringar hantverk och en stadig samt långvarig spetskompetens. Så automatiseringen kommer aldrig att vara lösningen vid renovering, eftersom man är intresserad av massproduktion vid prefabricering till exempel, annars blir det för dyrt och då är det inte applicerbart. I och med att det finns ett enormt stort byggnadsbestånd i Sverige kan man vara lugn, för det kommer finnas jobb i flera decennier framöver.

Självklart är det svårt att förutspå hur automatiseringen kommer att sprida sig i branschen, eller hur branschen kommer att se ut om fem eller tio år. Men kan vi effektivisera byggprocessen i framtiden är det en enorm fördel för vår verksamhet och våra medarbetare, samtidigt som det är en enorm konkurrensfördel. Sedan får vi se om våra byggarbetsplatser kommer se så annorlunda ut i framtiden, där vissa nybyggnationsprojekt är mer automatiserade och medarbetarna har en övervakande roll, medan andra byggarbetsplatser är mer traditionella där man utför fysiska arbetsmoment, oavsett så lär branschen vara sig lik.

Genom att fortsätta titta på automatiseringen, och våga ta fram nya moment som prefabriceras eller 3D-printas, innehåller förhoppningsvis framtidens byggprocesser färre fel. Detta kommer att leda till en bättre kvalitet när vi färdigställer en produkt, vilket kommer att vara lönsamt för oss, men framför allt ge ett mervärde för våra kunder.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...