Tillbaka

Framtidens energi

Det har inte undgått någon att vi idag befinner oss i ett kritiskt läge när det kommer till vår planets välmående. Världens befolkning växer ständigt och så gör även behovet av bland annat el, även inom byggindustrin. Vår klimatomställning kräver att elen och energin blir fossilfri, så vi har en utmaning i att säkerställa tillräckligt med el och att elen är fossilfri. Redan idag finns det olika typer av förnybara energislag som smått börjar konkurrera ut de fossila energislagen. Exempel på förnybara energikällor är vindenergi, vattenkraft och solenergi. Enligt Naturskyddsverket skulle till exempel några få procent av Saharaöknens yta rent teoretiskt räcka för att, med hjälp av solceller, producera lika mycket energi som vi människor använder totalt på jordklotet. Visst låter det otroligt?

Debatten gällande användandet av hållbar energi har inte minst blivit en viktig fråga inom byggindustrin och vi på Byggmästar’n i Skåne arbetar mycket med detta. Men hur kommer egentligen framtidens energi att se ut? Och kommer världen verkligen kunna ersätta de fossila energikällorna? Vi bloggade om hållbar energi tidigare i våras. Vi i Sverige är på god väg! Men vad kan vi göra mer? Vattenfall Sverige har tittat närmare på några nya energislag och pratat med ett flertal olika företag och forskare inom ämnet.

Geotermi och bakterier? 

Vi börjar med Climeon som är ett företag som producerar elektricitet ur värmekraft eller geotermi, det vill säga energi som är lagrad i jordskorpan. Det handlar om varmt vatten som finns i genomsnitt två till fyra kilometer under marken. Dock behöver man i bland annat Skandinavien borra åtta kilometer ned, vilket just nu kan göra denna lösning lite dyrare. Men enligt företaget så spelar denna energi en viktig roll i övergången till förnybar energi och har man borrat samt hittat varmt vatten så kan man genom det producera el dygnet runt. Geotermi kan enligt Joachim Karthauser, Co-Founder och CTO på Climeon, förse planeten med baskraft, det vill säga energi som utgör basen i energisystemet och som producerar en mer eller mindre konstant mängd el dygnet runt. Denna baskraft är tillgänglig hela tiden, till skillnad från vind eller sol. Det är trots allt svårt att få solkraft när solen inte lyser och vindkraft när det inte blåser.

Fotot lånad av: Pixabay

Det unika med detta är att det inte krävs så jättehett vatten, utan Climeons kraftverk kan ta tillvara på varmt vatten av ganska så låg temperatur, på grund av deras specifika process som möjliggör för dem att arbeta med väldigt låga tryck. Detta i sig bidrar till att det blir mer energieffektivt. Just nu har Climeon redan en anläggning med ett kraftverk på Island, där en liten maskin kan utvinna 150 kilowattimme (kW), vilket motsvarar en elförsörjning för ungefär 100 hushåll. Energimängden som finns i jordens inre räcker, enligt Karthauser, i tusentals år vilket gör denna energikälla så effektiv. Är detta kanske rent av framtidens energi?

Ett annat energislag som finns är biomassa, som utvinns av jord- och skogsbruk. Detta är i sig inget nytt, men den framtida lösningen kanske rent av inte kräver plantering av träd eller växter! Det forskas nämligen om en ny lösning på en tredje generations biomassa, och det gör man med hjälp av genetisk modifiering av bland annat fotosyntetiska cyanobakterier. Det vill säga bakterier som binder koldioxid. Paul Hudson, forskare på SciLifeLab, berättar att denna tredje generations biobränsle produceras direkt från koldioxiden med hjälp av genetiskt modifierade organismer, till skillnad från vanlig biomassa som framställs av till exempel grödor. I detta fall krävs ingen separat process, utan bränslet produceras direkt från koldioxiden.

Foto lånad av: Pixabay

Vad menas med en genetisk modifierad organism då? En genetisk modifieradorganism har fått dna injicerat i sitt genom, för att det sedan ska kunna konstruera nya stammar och till slut ändra sättet den, som i detta fall, omvandlar koldioxiden på. Tanken är att dessa bakterier ska omvandla koldioxid direkt till kemikalier, och särskilt biobränsle, på ett snabbt sätt. Enligt Hudson ska man inte vara rädd för att implementera genetisk modifiering, utan att det snarare har en stor roll i hur vi kan tackla klimatkrisen.

Det forskas mycket kring hur vi kan lösa energifrågan ur ett klimatperspektiv. Det pågår en stor och snabb utveckling av tekniker för att utvinna energi på olika sätt för att bidra till klimatomställningen! Vare sig det handlar om kärnkraftverk, vindkraft, solpaneler, geotermi eller genetiskt modifierade bakterier så följer vi, på Byggmästar’n i Skåne, ständigt utvecklingen och hoppas kunna fortsätta att bidra till en positiv utveckling och till en klimatsmart framtid med fossilfri och i förlängningen förnybar energi för alla!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...