Tillbaka

slutade de gamla ID06-korten att fungera i ID06-infrastrukturen!

Dagen vi har längtat efter har kommit. De gamla ID06-korten upphörde att gälla vid midnatt och idag, den 22 januari, fungerar endast de nya ID06-korten i ID06:s infrastruktur, det vill säga i de personalliggare som är kopplade till ID06. Medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier har personalliggare kopplade till denna infrastruktur, men det är inte att lagkrav. De nya korten introducerades på marknaden i slutet på oktober 2018 så alla företag har haft gott om tid att ansluta sig och införskaffa korten till medarbetarna, bortsett från vissa tekniska utmaningar för ett fåtal länders medborgare, som åtgärdades under senhösten 2019.

Poängen med de nya korten, förutom att de anses vara mer säkra, är rutinerna för att få beställa kort. Först och främst måste företagen ansluta sig till ID06, genom firmatecknaren, som sedan kan ge andra personer behörigheter att administrera det fortsatta arbetet.

När man sedan ska beställa kort till sina medarbetare, går det till så att respektive medarbetare måste verifiera sig digitalt, antingen med ett mobilt Bank-ID eller med en giltig nationell ID-handling (i passcanner). De får se den tänkta beställningen och ska godkänna den. Därefter åker beställningen iväg och ett ID06-kort kommer knappt en vecka senare. Då är det lika viktigt att medarbetare bekräftar kortet och får det aktivetet. Innan det är gjort fungerar inte kortet!

Detta gör att vi mycket tydligare kan koppla kortet både till företag och till företagens anställda, och som bland annat underlättar för myndigheter i deras kontroller, bland annat gällande de månatliga inrapporterade individuella arbetsgivardeklarationer som lämnas till Skatteverket. Vi tycker att det är jättebra, och hoppas att detta försvårar för dem som vill agera kriminellt.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...