Tillbaka

Vi har sedan många år tillbaka arbetat med Feelgood gällande vår företagshälsovård. Det har gjort att vi har lärt känna varandra och Feelgood har följt oss och vårt arbete inom hälsa och arbetsmiljö.  Med anledning av att vi tidigare i år fick priset som Sveriges respektive regions syds friskaste företag 2018, har vi idag haft en frukostföreläsning tillsammans. Syftet var att inspirera andra företag och organisationer och prata om hur vi jobbar i de här frågorna. Föreläsningen handlade om att främja frisknärvaro, ha en god arbetsmiljö samt medarbetare och chefer som trivs och presterar. De fyra områden som utvärderades gällande priset var ledarskap, medarbetarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete samt hälsa och hållbart arbetsliv. Det är förstås viktiga pusselbitar i att ha en frisk organisation.

Feelgood har årligen hjälpt oss att stämma av hur vår personal trivs, om de känner stöd från sin chef, delaktighet i företaget, och om vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har sedan länge haft höga siffror på dessa områden (2018: 95 %, 97 % och 100 % i mätvärden). Sedan har vi givetvis tittat på områden vi behöver förbättra och tänka på och vi har valt att studera rapporten noggrant och försöka dra nytta av resultaten och vad vi kan göra ännu bättre. Rapporten analyseras till exempel årligen på ledningsgruppens strategimöte.

Vi arbetar i team och så även inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det är för att få ett samlat grepp och se vår status och hur vi ska jobba framåt. Det gäller att inte sluta utveckla företaget. Idag är digitaliseringen en stor och viktig del för oss för att alla medarbetare ska kunna få information och cheferna ska får stöd och tillgänglighet till dokumentation och checklistor. Trygga chefer är en prioriterad fråga och då menar vi att de ska ha tillräckligt med kunskap för att kunna ta egna beslut, driva frågor och agera som ledare på arbetsplatsen de driver.

Vi fortsätter arbeta med stort engagemang i de här frågorna och att våra medarbetare ska trivas hos oss. Det är ändå skönt att få ett kvitto på det och vi är nog många företag som borde vara mer stolta över hur bra och aktivt vi faktiskt jobbar och inte bara fokusera på det som inte fungerar. Ibland krävs det andra ögon för att se det, och där kommer Feelgood in i bilden.

Under föreläsningen ställdes det en hel del frågor och deltagarna verkade nöjda med förmiddagen.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...