Tillbaka

Agenda 2030 – Globalt mål nr 8 – att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Det globala målet nr 8 är för oss så enormt stort och innehåller så många olika insatser att vi väljer att dela upp det i två blogginlägg, där vi i detta inlägg lägger fokus på produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Byggmästar´n i Skåne är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Byggföretagen/Svenskt Näringsliv, vilket innebär att alla medarbetare hos oss har kollektivavtal. Vi leder också vårt företag i ett integrerat certifierat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, som utöver kollektivavtalen, skapar en bra grund för ett gott medarbetarskap, en säker och trivsam arbetsmiljö samt skapar förutsättningar för både utveckling och ekonomisk tillväxt. Vi har för både 2017 och 2018 utsetts till årets friskaste företag i syd och i mars 2019 fick vi veta att vi även var Sveriges Friskaste företag!

2012 representerade vi Sverige i den europeiska arbetsmiljötävlingen Healthy Workplaces Good Practice Award.

Dock är det så, att de tjänster vi utför och samordnar, kompletteras av tjänster från underentreprenörer. De underentreprenörer vi anlitar kräver vi vissa grundkriterier av, bl a att de ska vara registrerade hos det svenska Skatteverket för mervärdesskatt, som arbetsgivare och för F-skatt, samt ha ett svenskt bolag eller svensk filial anmäld hos Bolagsverket. Detta för att underlätta för de svenska myndigheterna att kontrollera efterlevnad av skatter mm. Till vår hjälp har vi en digitaliserad och automatisk kontroll av alla entreprenörer och leverantörer. Systemet i Fieldly går ut på att när en helt ny aktör för oss checkar in på en byggarbetsplats åker den också per automatik in i företagets databas, som dagligen kontrolleras mot Creditsafe, dels gällande våra bolagskrav, dels gällande ev signaler i övrigt som vi behöver beakta. I systemet finns även med uppgifter (manuellt inlagda) om medlemskap hos Byggföretagen eller om en aktör godkänts av Byggnads att vi anlitar. I varje byggprojekt finns även en digital och automatiserad UE-kedja, som alla aktörer åker in i, som checkar in på bygget. Vi måste sedan strukturera upp kedjan och ange vem som gjort affär med vem. På så vis kan vi kontrollera att rätt aktörer är på våra byggen. Vi var nog bland de första företagen i Sverige att få igång ett sådant här system, även om vi fortsatt utvecklar det vidare.

Vi säkerställer även att eventuella utstationerade personer som finns på våra byggen, finns anmälda hos Arbetsmiljöverket, av samma skäl. Skulle vi misstänka att det finns utstationerade på en byggarbetsplats som ej är anmälda hos Arbetsmiljöverket, meddelar vi Arbetsmiljöverket detta. I stort sett alltid ligger det på oss agera som byggarbetsmiljösamordnare för arbetsmiljön under produktionen och utförandet, som så kallad BAS-U, utsedda av våra byggherrar/kunder. Det innebär att vi beslutar om ordnings- och säkerhetsregler som ska gälla för alla aktörer på byggarbetsplatserna, utöver det regelverk som Arbetsmiljöverket m fl har tagit fram. Visuellt kan vi lätt se hur allas arbetsmiljö ser ut på våra byggarbetsplatser, liksom hur deras arbetstider ser ut. Vi kan även ta stickprov på utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet, t ex att de har ställningsutbildning, brandfarliga arbeten, utbildning för säkra kranlyft etc. Under 2021 kommer vi att få igång en automatisk koppling till Id06 Kompetensdatabas som hjälp till produktionen att kontrollera detta. Nytt under året är också vårt krav på att aktörer som ska vistas på byggarbetsplatserna vi arbetsmiljösamordnar ska genomgång och få intyg på Safe Construction Training. Vi säkerställde att vi genomgick den utbildningen under hösten 2020, men vi gick den även 2015, då under namnet ”En säker arbetsplats”.

Det som är betydligt svårare för oss att kontrollera är löner och hur pass arbetstagarna i andra företag finns med i det sociala skyddsnätet/pension/försäkring etc, men däremot kräver vi att entreprenörerna antingen har kollektivavtal/är medlemmar inom sfären Svenskt Näringsliv eller har hängavtal med en facklig organisation, för att säkra upp sådan extern kontroll. Som ytterligare skydd för alla aktörer på en byggarbetsplats finns Lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar, som trädde i kraft 1 januari 2019. Den innebär att om en person, tillhörande ett företag som verkar på en byggarbetsplats, som inte får ut rätt lön från sin egen arbetsgivare, enligt lag har rätt till att få ut lön från den aktör som anlitat arbetstagarens företag, eller av den aktör som betraktas som huvudentreprenör, och är den aktör som rent affärsmässigt står närmast byggherren. Lagen är tuff, med korta handläggningstider, men för den drabbade arbetstagaren är det en förstärkt trygghet i anständiga arbetsvillkor. I vårt kollektivavtal inom Bygg, finns också regler kring hantering av underentreprenörer och bemanningsföretag inom byggkedjan, bl a att vi ska hjälpa den fackliga organisationen Byggnads om en aktör inte skulle vara medgörlig till en kontroll.

Byggföretagen har tagit fram en bra folder ”Råd & Tips vid anlitande av underentreprenörer” som vi gärna rekommenderar till företag som önskar vägledning kring detta.

Vi tycker det är viktigt att ungdomar kommer in i arbete efter utbildning. Hos oss finns det en naturlig koppling till gymnasieskolornas byggprogram, där vi låter skolever göra arbetsplatslärande praktik under sin skoltid som hantverkare, där vi sedan anställer dem som lärlingar. Då byggarbetsplatserna innehåller stora risker och ungdomar har en lägre riskmedvetenhet är branschen hårt reglerad av arbetsmiljöföreskrifter, men byggelever kan vi ta emot eftersom de utbildas/förbereds i skolan, och de är 18 år eller äldre när de formellt får anställning som lärling. Vi tar även emot T4-praktikanter, dvs skolelever som går ett fjärde år på tekniskt gymnasieprogram.

Barnarbete och slaveri tar vi helt avstånd från, och på våra byggarbetsplatser kan vi enklare kontrollera detta, än vad vi kan gällande leverantörer, särskilt utländska sådana, mer än att vi kan göra stickprov eller stämma av genom andra kanaler, om de olika leverantörerna som finns i branschen.

Hos oss får hantverkare lika lön för lika arbete, på så vis att varje grupp/team får sin uppmätta lön för respektive projekt/avdelning. Bland tjänstemännen råder däremot individuella löner, men där stämmer vi av i lönekartläggningar så att ingen missgynnas mot jämförbara roller/prestation/erfarenhet, exempelvis på grund av kön.

Mycket av bloggen har handlat om anständiga arbetsvillkor, men rubriken har även med produktiv sysselsättning. Dels handlar det för oss om att den sysselsättning som finns, är naturlig och viktig för vår verksamhet, och betyder att vi vill anställa och utveckla våra medarbetare på lång sikt. Vi är gärna med och tar hand om personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid av olika skäl för att hjälpa dem framåt. Några av dem har också fått fortsatt anställning hos oss, t ex genom Jobbsprånget. Däremot tror vi inte så mycket på att väva in sysselsättningskrav via upphandlingar, eftersom det knuffar undan andra sådana lösningar och att vi vill utveckla alla våra medarbetare på längre sikt, istället för att tänka kortsiktigt för att kunna delta i olika upphandlingar som har dessa krav. Lärlingar finns redan i vår naturliga verksamhet, likaså möjligheten att slussa in personer som idag står utanför, och vi ser hellre att man utveckla den miljön. En produktiv sysselsättning handlar om att ha en effektiv vardag, där var och en vet vad de ska göra, och att vi gör rätt från början, och hittar en så smidig vardag som möjligt, och det kopplar starkt till några andra mål inom Agenda 2030, t ex en hållbar produktion. Som stöd i att få till en produktiv sysselsättning finns vårt integrerade och ISO-certifierade KMA-ledningssystem, med tydliga rutiner till våra processer och till vårt medarbetarskap.

Det vi önskar och ser ett behov av är att myndigheterna har tillräckligt med resurser till att kontrollera, t ex Skatteverket och, Arbetsmiljöverket. Deras insatser är av stor betydelse.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...