Tillbaka

 

 

 

Agenda 2030 – Globalt mål nr 8 – att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Det globala målet nr 8 är för oss så enormt stort och innehåller så många olika insatser att vi väljer att dela upp det i två blogginlägg, där vi i detta inlägg lägger fokus på en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt.

Vi tycker det är viktigt med fri handel över gränserna och köper både material och tjänster av utländska företag, som kan efterleva våra grundkriterier vi nämnde i det tidigare blogginlägget gällande målområde 8. I det inlägget berättade vi även om våra inköpskrav i övrigt och i hur vi nu har hjälp till att kontrollera bättre.

Vi har anlitat ett företag, sedan några år tillbaka, som stämmer av våra betalningsfiler, där de stämmer av till vilka konton våra betalningar går, för att säkerställa att kontona tillhör företag vi gör affärer med och att de lever upp till ställda krav ovan, som en slags baklängeskontroll. Denna kontrollfunktion har vi haft i drygt ett år, men den har visat på ytterst få frågetecken och orosmoment, vilket känns bra.

Vi har ett engagemang inom bl a Svenskt Näringsliv, och är starkt för fri handel över gränserna och marknadsekonomi, något som lyfts som en förutsättning för att överhuvudtaget lyckas med Agenda 2030 och dess 17 globala mål, och naturligtvis för en ekonomisk tillväxt, för företag, enskilda individer, länder och världen. Välstånd kommer från företag och företagandet i marknadsekonomin, från den konsumtion som finns på marknaden. Detta tillhör kärnfrågan hos Svenskt Näringsliv, något som vi stöttar och också verkar för att utveckla ytterligare.

Frihandelns grundtanke är enkel – genom att producera där villkoren är bäst och handla med varandra blir produktionen mer effektiv och ökar välståndet. Se mer på filmen från ICC Sweden här.

Det finns förbättringsområden inom Sverige och EU som vi kan vara med och påverka, för företagandet och för marknaden, och den påverkan görs mycket bra via medlemskap inom Svenskt Näringsliv och Byggföretagen, för oss och för andra företag.

Se gärna filmen som på ett enkelt sätt visar på magin i marknadsekonomin här!

När man pratar om ekonomisk tillväxt nämns små och medelstora företag som viktiga att fokusera på, liksom på att skapa förutsättningar för företagande, kreativitet och innovation, och även här kommer Svenskt Näringsliv in i bilden, i påverkansarbete i att skapa ännu bättre förutsättningar i Sverige för just företagandet och kraften i kreativitet och innovation. I just vår bransch är de offentliga upphandlingarna viktiga utifrån perspektivet att säkerställa att små och medelstora företag kan vara med och lämna anbud, så att kvalificeringskraven inte skapar onödiga trösklar och oproportionerliga krav, eller att utvärderingsmodellerna har utvärderingar som uppnår fel effekter, vilket enligt färsk forskning visar sig alldeles för ofta. Däremot innebär inte det att man som upphandlande myndighet ska undvika att ställa krav på det man vill ha upphandlat. Vi är aktiva i arbetet för bättre offentliga upphandlingar, både inom Svenskt Näringsliv, men också på så sätt att vår VD medverkar i Upphandlingsmyndighetens insynsråd.

Frihandel och marknadsekonomi är två förutsättningar för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt för alla aktörer. Begreppen kräver en inkluderande global värld, och en värld där man lyfter fram företagandet och inser att alla företag startar upp som väldigt små företag, och kan dessa små företag få växa och blomma ut, skapar det sysselsättning och en god ekonomi för landet, särskilt om man klarar av att sälja globalt, och tål den globala konkurrensen. T ex, ett svenskt företag med en lägre miljöbelastning än företag från andra länder, kan bidra till en ökad global miljönytta, genom att få sälja på en global marknad, där de tål den globala konkurrensen. Så förutom frihandel och marknadsekonomi, är det viktigt att vi ser på den stora världens hållbarhet när vi tar beslut och utvecklar förutsättningarna i Sverige.

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...