Tillbaka

Håll Nollans Säkerhetspush

Idag, den 20 september kl 13.00 är det dags för Håll Nollans Säkerhetspush. Håll Nollan är en organisation som samlar byggherrar, entreprenörer och leverantörer som vill sträva efter visionen noll olyckor.  

Årets tema är att lyfta vikten av ett gott samarbete, samverkan och goda relationer på byggarbetsplatsen och projektteamet för en god och säker arbetsmiljö. Det handlar helt enkelt om att stanna upp och reflektera kring detta. Vad kan jag själv bidra med för en god samverkan och goda relationer, och vilka är det viktigt att samverka med och ha goda relationer med?

Ofta agerar vi BAS-P och BAS-U till projekten vi medverkar i, det vill säga att vi samordnar arbetsmiljön för alla aktörer på en byggarbetsplats, från planerings- och projekteringsskedet till produktionsskedet. En god samverkan börjar således långt innan vi drar igång produktionen, genom att samverka kring arbetsmiljön redan när vi ska projektera fram det som ska byggas, och planera fram förutsättningarna för att kunna bygga.

För att på ett framgångsrikt sätt skapa en god start i produktionen är det viktigt att ha projekteringen och planeringen i åtanke. Vi behöver projektera fram säkerhetslösningar i det vi ska bygga, och vi behöver få tillräckligt med byggtid för att undvika stress och skapa en schysst social och arbetsmiljö, där vi kan vara kreativa och lösningsorienterade, i stället för att känna kniven på strupen och jaga tid hela tiden. Här gäller det att skapa en god relation till kund och byggledare, och förståelse för vad som krävs för en god arbetsmiljö. Men det är också viktigt att alla medverkande i projekteringen förstår sin roll i vad som sedan ska ske ute i produktionen. Det gäller att få alla att förstå sin roll i samarbetet för en god säkerhet och aktivt diskutera lösningar för detta på projekteringsmötena.

När vi sedan drar igång produktionen tar produktionsteamet över. Det är viktigt att alla aktörer som är på, eller är på väg till, bygget aktivt medverkar i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Här spelar samordningsmötena en stor roll. På dessa möten diskuteras arbetsmiljön och säkerheten och väver samman det som händer och sker. Även här är det såklart viktigt att bygga relationer för ett gott samarbete och förståelse för varandras moment för en god samverkan för att undvika olyckor. Genom att få med aktörerna på skydds- och miljöronderna skapas också en bättre förståelse för byggets säkerhet och säkerhetsanordningar. Vi behöver berätta för varandra om våra förutsättningar och i hur våra egna moment kan påverka andra, och också tala om vilka riskerna är och antingen eliminera dem eller minska dem för att förebygga olyckor.

Vi som ofta agerar byggarbetsmiljösamordnare måste agera ledare inom arbetsmiljöområdet för att få till en god samverkan aktörerna emellan och lyfta arbetsmiljön aktivt och löpande genom hela projektet, från idé till färdig leverans. Alla måste vara aktiva och intresserade, men vi måste skapa förutsättningarna och rutinerna i stort för det. Genom vårt ISO-certifierade kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöledningssystem har vi en god plattform för samverkan, men det måste kompletteras med ledarskap och engagemang och att övriga aktörer också vill detta, våra kunder, konsulter, entreprenörer och leverantörer.

Idag har alla getts möjligheten att stanna upp en kort stund i sina projekt för att reflektera kring vikten av goda relationer och ett gott samarbete, till exempel på ett samordningsmöte, under en rond, på ett byggmöte eller i samband med lunch!

Det är när vi arbetar tillsammans som vi kan skapa säkra byggarbetsplatser! 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...