Vårt samhällsengagemang

Nedanstående exempel (ISO 26000) visar hur vi avsätter arbetstid för att bidra till en sund byggbransch och för att bidra till att utveckla unga framtida medarbetare hos oss eller i näringslivet i stort. Genom att exempelvis fortlöpande och väldigt aktivt

• låta egna medarbetare på arbetstid, med lön från oss, studera på Yrkeshögskolan, medverkar vi till att lyfta medarbetare in i nya roller, och kan samtidigt då ta emot yngre och/eller mindre erfarna medarbetare i de roller som de studerande lämnar. En del av medarbetarna som tar detta steg gör det för att kunna fortsätta i branschen efter skador.
• ta emot skolelever och lärlingar medverkar vi till att skapa förutsättningar och bryggor för unga att komma in i arbetslivet.
• låta högskolestudenter i samverkan med oss göra examensarbeten,
• bidrar vi till att införliva dem i näringslivet.
• ta emot skolever som behöver PRAO, LIA-praktik (Lärande i arbete), sommarjobb samt annan praktik (t ex samhällsansvar, att medverka i åtgärd som hjälper människor in på arbetsmarknaden). Vi bidrar till deras utveckling inom skolan, samt i att ge dem arbetslivserfarenhet som underlättar för en framtida anställning, antingen hos oss eller hos någon annan.
• aktivt engagemang inom Svenskt Näringsliv och Sveriges Byggindustrier och på så sätt påverka politiker till ett bättre samhälle och ett bättre näringslivsklimat. Ett bra näringslivsklimat genererar ytterligare skatteintäkter till samhället.
• delta i olika branschnätverk medverkar vi till att utveckla byggbranschen och byggsektorn. medverka i olika ledningsgrupper för skolor, medverkar vi till en bättre utbildning som matchar näringslivets behov och därmed underlättar övergången från skola till anställning. Vi engagerar oss i gymnasieskolor, yrkeshögskolor och högskolor, och sitter som ordförande i några av dessa ledningsgrupper.
• anordna studiebesök, åka ut till skolor för att berätta om vårt företag, vår bransch och våra arbetssätt, medverkar vi till att eleverna får verklighetsförankring i sina studier och en förståelse för näringslivet som de sedan ska ut i.
• ge donationer till lämpliga välgörande ändamål.
• engagera oss i organisationen Galaxen för att stötta dem som på grund av funktionshinder behöver arbetsplatsförlagd rehabilitering samt påverkan till att elever inom byggprogrammen får utbildning inom förebyggande arbetsmiljöarbete för att påverka inställningen hos de kommande arbetstagarna inom byggbranschen, för att undvika framtida besvär och sjukfrånvaro.
• stötta föreningslivet är vi med och bidrar till möjlighet till en god och sund fritid för barn, ungdomar och vuxna och i att skapa gemenskap och riva kulturella barriärer.
• ha varit med och tagit fram mattetal från verkligheten till matteböcker för högstadieelever och gymnasieelever i en digital mattebok. I samband med detta medverkar vi i skolor och ”räknar matte” med eleverna.

Är det så att vår kund vill att vi stöttar dem i deras arbete kring samhällsansvar gör vi gärna det, men ovanstående punkter är vad vi gör kontinuerligt inom organisationen, oavsett projekt vi är involverade i. När det gäller anställningslösningar är det viktigt att vi dels tittar på arbetsrätter och turordningen, men också att vi ser på långsiktiga lösningar, så att de elever, praktikanter etc som vi redan idag hanterar/tar emot, inte slås ut. Här är det viktigt med en dialog mellan oss, Er som kund och eventuellt med involverade myndigheter och aktörer i övrigt.