Tillbaka

Hållbarhet med Byggkonsult – del 2

Det sker mycket gällande arbetet för en klimatomställning och mycket som har skett de senaste åren gällande detta i byggbranschen! Vi som byggföretag samarbetar med flera olika aktörer inom branschen och vi ser ett ökat intresse, samt en större vilja, till att nå en större hållbarhet under hela byggprocessen. För några år sedan pratade vi med Camilla Werme, byggkonsult och delägare av företaget Werme Mark & Byggkonsult AB, där vi fick veta mer kring deras syn på hållbarhet. Sedan dess har hållbarhet som begrepp växt, och alltfler jobbar aktivt med det. Vi har gjort en uppföljningsintervju med Werme där hon berättar mer gällande vad som sker i branschen idag, vilka utmaningar som finns och vad som krävs för att vi ska nå en mer hållbar byggprocess.

Upplever du att vi bygger mer hållbart idag? Märker du av någon skillnad? 

– Det tycker jag! Det finns fler projekt som är svanen eller miljöcertifierade idag än vad det fanns tidigare. Tidigare så hade vi kanske ett projekt då och då, men nu är det var och vartannat, och dessutom så säljer våra beställare in de här till sina kunder. Jag tycker hela tiden att vi tar ett steg framåt, fast tyvärr inte i den takten som vi behöver. Jag tänker att det är våra politiker som måste ta ett tuffare grepp om det. Sedan så är det dyrare att miljöcertifiera en byggnad, vilket nu i konjunkturen, kan få negativa konsekvenser för hållbarhetsarbetet. Nu försöker man skala ned på alla extra utgifter.

Märker du av att de ökade kostnaderna i samhället påverkar byggandet?  

– Jag tycker att jag har mindre mejl och mindre telefonsamtal. Sedan lever vi ju lite i slutet på projekten som ska färdigställas så det kanske blir mer märkbart för oss om ett år. Men absolut, man märker av det. Sedan tror jag inte det är de höjda räntorna i sig som är något bekymmer, utan räntan som nu ligger på 4 till 5 procent är ju ändå historiskt sett en normal ränta. Vi har ju levt med extremt låga räntor! Jag tror att det är priserna, kriget och elen som är problemet. Men nu är det ju turbulent med banker och det spär ju klart på. Bostadsbyggandet drar ner, men sedan har vi en hel del LSS-boenden, förskolor, vårdcentraler och de rullar på!  

Upplever du att det är lättare att påverka kunderna till en mer hållbar riktning idag i jämförelse för några år sedan? 

– Ja, det tycker jag! Alla är mer medvetna och det pratas ju mycket om hållbarhet idag. Tyvärr, är det vissa som förnekar gällande vad som sker med till exempel klimatet, eller inte tar det på allvar.  

Vad anser du är den största utmaningen när det kommer till hållbarhetsfrågan idag? 

– Det är att vi ska ändra hela vårt sätt att tänka. Jag tror i alla fall att vi blir bättre och bättre på det! 

Vad tror du skulle krävas för att man skulle få till en hållbarare byggprocess? 

– Först och främst att politikerna greppar taget om detta ännu mer! Sedan även när det kommer till att göra rätt redan från början på en byggarbetsplats. I en fabrik räknar man kassationskostnader, när man förbrukar material för att något blev fel. På ett bygge, när du sågar en bräda fel så registreras det aldrig någonstans. Jag tänker att det kanske gäller att göra bättre arbetsberedningar ute på plats, ha en bättre uppföljning och helt enkelt göra rätt från början. En bättre styrning! Du behöver en platschef som kan sätta ned foten, även mot sina underentreprenörer. Men även att verkligen gå igenom varje arbetsmoment gällande vad det är som ska göras och att man följer upp det som har gått fel. Varför har det gått fel? Vad kan vi göra nästa gång för att det inte ska bli fel nästa gång? Eftersom vi är dåliga på att följa upp de här sakerna som blir fel, utan bara gör om, så blir det svårt. Gör vi rätt från början så kan vi spara väldigt mycket på miljön.  

Vi ser ett ökat intresse för ett mer hållbart byggande, även om det kanske inte sker i den takt vi önskar. Precis som Werme menar så är det en utmaning att ändra tankesättet beträffande hållbarheten, men det vi kan se är att tankesättet faktiskt har ändrats under de senaste åren, och inte minst att kraven har ökat från olika håll! Vi har idag bland annat klimatdeklarationer som ska tas fram men även annat sker inom området. Maskin- och fordonsbranschen jobbar för att få till fossilbränslefria transporter, byggherrar vill allt oftare ha lokal energiförsörjning i form av solpaneler och vi funderar över hur vår produktionsprocess kan bli fossilfri. Tillsammans med alla aktörer i samhället kan vi fortsätta bidra till en mer hållbar byggprocess, även i dessa utmanande tider!   

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...