Tillbaka

Hänger man med i svängarna så är man väl medveten om att världen står inför en stor förändring. Klimatpåverkan och klimatneutralitet är två stora utmaningar som världens länder kämpar med, där man har tagit fram specifika mål och deadlines för att möta dessa mål, för att säkerställa att planeten vi bor på håller för kommande generationer. Vi pratar Agenda 2030 och vi pratar mål 13 Bekämpa klimatförändringarna och vi pratar även om den svenska färdplanen för 2045.

Vi pratar mycket om ekonomiska, social och miljömässig hållbarhet och ”att bygga hållbart”, och det vi kan konstatera att många har kommit igång med sitt arbete att implementera en mer hållbar byggprocess, eller åtminstone implementerat en tankeprocess som gör att man är villig att ta steget och prova något nytt, som kan vara bättre för samhället. Men alla är inte där än.

Större aktörer i byggbranschen kan gå i bräschen och prova sig fram med olika hållbarhetslösningar, men mindre kommuner och mindre aktörer i byggbranschen har inte alltid samma ekonomiska muskler att prova sig fram eller experimentera med nya och hållbara lösningar. Detta gör det svårt för dessa mindre aktörer att anamma nya byggsätt eller materialval. Istället väljer man beprövade material och arbetsmetoder som gör att husen som byggs förvisso står under lång tid, men man utvecklas inte och tar inte steget från där man är idag in i framtiden.

Vi har träffat Camilla Werme på Werme Mark & Byggkonsult AB som genom sitt jobb axlar olika roller inom byggprocessen, för att prata om hållbarhet i just hela byggprocessen.

Du och din man driver företaget Werme Mark & Byggkonsult AB, kan du berätta lite om vad ni gör?

– Werme Mark och Byggkonsult är ett företag som statade 2018 med ambitionen att kunna vara med från a till ö när man bygger. Vi utför allt från upphandling till besiktning. Vi kan vara projektstöd, byggledare, kontrollansvariga för projekt och göra statusbesiktningar, upprätta kalkyler och underhållsplaner och även hjälpa till med konstruktionsritningar. Vi vänder oss framförallt till företag och försöker geografiskt hålla oss inom närområdet. Vi jobbar längs E6:an, från Malmö upp till Torekov. Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande. Jag är allt från projektledare till kontrollansvarig och utför dessutom en hel del entreprenadbesiktningar.

Upplever du att vi bygger mer hållbart idag?

– Om man tittar på det som byggs idag så tror jag inte att vi bygger så hållbart som vi skulle vilja. Det handlar fortfarande om att det ska vara billigt att bygga och det är inte hållbart. Tittar vi 100 år tillbaka i tiden så ville byggherren bygga något med status som skulle hålla för evigt. Det skulle vara pampigt, stort och påkostat och de byggnaderna står även idag. Man kan inte direkt påstå att det är så vi bygger idag. Anledningen till detta är att det på många håll är fortfarande pengapåsen som styr. Däremot kan man se en viss trend som gör att det går åt rätt håll. Vi utför många projekt åt beställare som kör miljöbyggnad silver på sina nybyggnationer, vissa delar även i guld. Så vissa tänker i dessa banor, men det gäller att få alla medvetna om betydelsen av att bygga hållbart. Även privatpersoner ska vara villiga att lägga ett par hundratusen mer för att få ett grönare hus. Tänket måste ändras och det gäller alla i byggbranschen, från de som sköter upphandlingarna till de som bygger. Sedan tycker jag att man ska försöka bygga närproducerade hus, med arbetskraft och det material och det som finns i närheten.

Upplever du att kunderna är lätta att påverka till en mer hållbar riktning?

– Det är en svår fråga att svara på eftersom jag kommer in i projekten i olika stadier och då är det varierande förutsättningar. Som projektledare har man lättare för att påverka en byggprocess eftersom man kommer in i ett tidigt skede, men som till exempel besiktningsman så kommer man i ett slutskede och då handlar det endast om vad beställaren redan har beställt, där det finns ett kontrakt som styr. Jag tror att man skulle behöva prata betydligt mycket mer hållbarhet än vad man gör, framför allt att ha någon form av stödfunktioner som kan hjälpa en. Man hör ständigt att det pratas hållbarhet, men hur vi ska faktiskt göra i byggbranschen för att uppnå en hållbar byggbransch är det få som vet. När man träffar beställare så kan de ha en idé om vad de vill ha, till exempel en miljöklassning på byggnaden, men det handlar fortfarande väldigt mycket om ekonomi. Jag tror man tittar alldeles för sällan på den totala ekonomin. Det finns ju de som är villiga att investera i sina hus, de vet att de vinner på det i längden, men majoriteten vill tyvärr bygga till låga kostnader.

Vad tror du skulle krävas för att man skulle få till en hållbarare byggprocess?

– Oavsett vilken byggprocess man befinner sig i så styrs allt av beställarens pengakassa. Jag upplever det som att man är mer villig idag att lyssna på förslag jämfört med hur det var för bara några år sedan, men det är fortfarande inte självklart. Och då är det för det mesta större kunder som diskuterar detta med hållbarhet, även om de inte alltid vet vad det innebär… Den lilla byggherren prioriterar nog inte att bygga hållbart, tyvärr. Jag tror att det krävs insatser från riksdag eller regeringen för att få till detta intresse, eller möjlighet, hos den lilla, såväl som den stora Det jag tror krävs är att man får till, till exempel, subventioner om man bygger mer hållbart för att hjälpa dem som vill bygga hållbart. Får du ett bidrag från staten som gör att du får råd med att bygga hållbarare, så sätter det bollen i rullning. Det är det som krävs för att få till den förändringen som behövs för att få stopp på till exempelvis den negativa klimatförändringen.

Intresset för att bygga hållbart breder ut sig i hela byggbranschen men ekonomi kan sätta käppar i hjulet som hindrar utvecklingen från att spridas ännu bredare. Byggföretagen jobbar sedan 2017 med en färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor där målet är att branschen ska bli mer resurseffektiv, skapa nya affärsmodeller och samverka över hela värdekedjan. Färdplanen har många olika projekt igång för att gå från ord till handling och ett sådant projekt just fokuserar på den ekonomiska aspekten av att bygga hållbart. Byggföretagen kallar det för ”grön finansiering” och den skulle innebära bidrag från staten till dem som, till exempel, väljer att göra en energieffektivisering i sitt projekt för att skapa ett större engagemang hos aktörer i byggbranschen som ger den hållbara utvecklingen en skjuts i rätt riktning. Förhoppningsvis kan detta vara ett av svaren på hur vi får till en bredare hållbarhet i byggbranschen som gör att vi tillsammans kan ta steget mot ett konkurrenskraftigt samhällsbyggande med betydligt lägre klimatpåverkan.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...