Tillbaka

Hållbarhet är det hetaste ordet nu för tiden. Det är ett ord som används oerhört mycket överallt i alla branscher, ofta också kopplat till Agenda 2030 och de 17 globala målen. Även i byggbranschen diskuteras hållbarhet och hållbart samhällsbyggande flitigt. Hållbarhetstänket har ”exploderat” rejält de senaste fyra-fem åren på grund av det faktum att mänskligheten står inför stora utmaningar, bland annat gällande klimatpåverkan. Byggbranschen anses vara en stor bov i den frågan, men kan vi sluta bygga för att rädda planeten? Alla förstår att det skulle vara icke hållbart att inte bygga, när det råder en stor bostadsbrist. På kort tid skulle det påverka hela samhället negativt, medan de långsiktliga konsekvenserna skulle man bara kunna spekulera i. Enligt Boverket måste vi fram till 2025 bygga 600 000 nya bostäder i Sverige. Bostäderna är viktiga utifrån flera perspektiv, så att vi kan studera och arbeta där studier och arbeten finns, och att vi har en fungerande infrastruktur mellan hem, arbete och fritid. Lösningen på frågan är således inte att bromsa all nybyggande, men däremot måste vi tänka om och utveckla oss kring hållbarhet. Vi måste börja bygga resurseffektiva bostäder där både byggmetoder och material är sunda för människor och miljö. Samtidigt som vi måste bygga sådana bostäder som människan efterfrågar och har råd med.  Men hur kloka kan vi vara i den här frågan för att kommande generationer inte ska behöva ha problem med de lösningar som vi anser vara hållbara idag?

För att försöka ”knäcka” den här frågan har Byggmästar’n i Skåne träffat Anders Hylén på Hyléns Fastighetsförvaltning för att undersöka hur ett mindre familjeägt fastighetsbolag ställer sig till detta.

Hur ser ni på hållbarhet?

– Hållbarhet för mig är när man tar hänsyn till, de sociala aspekterna, de ekonomiska aspekterna och de miljömässiga aspekterna. Man väver ihop det och det bildar hållbarhetsbegreppet. Det man måste titta på är att man ska ha en balans mellan dessa tre aspekter, man ska jobba med alla tre samtidigt. Problemet blir att hela byggbranschen skriker hållbarhet, alla hoppar på tåget, men hur hållbart kan det bli om man använder icke beprövade material och metoder som kan visa sig vara helt felaktiga om 10-20 år?

Kunden har en stor makt när det kommer till att välja hållbara lösningar i ett byggprojekt, hur hållbart tänker ni när ni startar upp ett projekt?

– De tre hållbarhetsaspekterna finns ju med hela tiden vid uppstart av ett nytt projekt samtidigt som vi hela tiden får se till kundens behov. Som beställare måste man veta vad som efterfrågas, till exempel vilken lägenhetsstorlek som passar bäst för det planerade området eller vilka andra önskemål den avsedda målgruppen har. Vi ritar hus, lägenhet och planlösning som ska tilltala den tilltänkta kunden. På det sättet försöker vi skapa attraktiva bostäder. När våra hyresgäster flyttar in vill vi att de ska bo kvar och trivas. Vi tänker helt enkelt mycket på den sociala hållbarheten. Samtidigt lägger vi väldigt stort fokus på att skapa yteffektiva lägenheter, så att man har möjlighet att erbjuda rimliga hyror. Vi är långsiktiga i vårt tänk. I och med att vi sköter förvaltningen och tänker långsiktigt ägande, väljer vi material som håller över tid och som kräver mindre underhåll. Vi vill att investeringen ska hålla över lång tid så då måste vi investera i det vi bygger, där får man tänka ekonomiskt hållbart helt enkelt. Det som kanske kostar lite mer nu lönar sig sedan i det långa loppet. Energiförbrukningen är en viktig del när det gäller klimatpåverkan. När vi planerar nya hus så är vårt mål självklart att ha en så låg energiförbrukning som möjligt. För oss som fastighetsägare är det fortfarande mycket viktigt att ha en hållbar balans mellan ekonomi och miljö. Vi måste försöka få ihop kalkylen utan att göra avkall på någon av de tre hållbarhetsaspekterna. Miljö är jätteviktigt, men hållbarhet för oss innebär att man måste hitta en nivå där alla dessa tre aspekter är i samspel med varandra samtidigt, bara då kan vi förverkliga våra projekt.

Hur tänker ni som kunder kring materialval?

– När det gäller våra materialval har vi inga ”revolutionerande” tankar än. Vi har valt att bygga det mesta i betong, eller rättare sagt, valt att bygga betonghus med tegelfasad. Vi tycker att det är vårt hållbarhetsstänk, för vi använder välbeprövade material som vi har väldigt goda erfarenheter av. I och med att det är beprövat så blir det hållbart. Vi vet hur materialet fungerar och vi vet hur vi ska jobba med det. Detta gör att vi använder mindre resurser och det blir mindre spill, både tids- och materialmässigt. Som mindre aktör har vi inte råd att något går fel när vi bygger våra hus. Vi måste säkerställa att slutprodukten blir som vi har tänkt från början. Vi kan helt enkelt inte experimentera och ligga i framkant när det gäller materialval. Självklart är vi intresserade av det som händer i branschen och nya byggmetoder som dyker upp. Vi är intresserade av teorin, men vi har tyvärr inte möjlighet att vara de första som testar det i verkligheten. För vår egen överlevnad som mindre fastighetsbolag måste vi även vara en aning kritiska till vissa revolutionerande metoder eller material som dyker upp. Sammanfattningsvis kan jag säga att vårt hållbarhetsstänk ligger i att vi anammar välbeprövade material och metoder som det finns goda erfarenheter av i branschen. Möjligtvis kommer vårt sätt att arbeta på att ändras när vi känner oss trygga med något nytt. Vi ska inte utesluta något för utvecklingen går framåt.

Var kommer ert fokus att ligga när det gäller hållbarhet i framtiden?

– Vi kommer att fokusera på hur energiförsörjningen kommer att se ut i framtiden. Utvecklingen med solpaneler och andra energikällor går ju till exempel jättefort framåt och det gäller att hänga med i den utvecklingen. Men även här är vi för små för att ligga i framkanten och ta eventuella risker. Vi är mycket medvetna om att vi inte kan stå och säga ”så här har vi alltid gjort och så kommer vi alltid att göra”, för det är inte hållbart. Vi är beredda att ta de små stegen till en mer hållbar energiförsörjning, men vi vill gärna gå långsamt framåt och veta att det fungerar. Vi har hållbarheten i åtanke hela tiden, men vi är beroende av beprövade metoder. Att ta avvägda beslut som är bäst just här och nu är faktiskt också hållbarhet. Vi har våra mål när det gäller hållbarhet och vi gör våra val utifrån våra mål.

Som mindre fastighetsbolag har man tankar om hållbarhet, men det är svårare att experimentera för man har inte samma ekonomiska muskler som de stora bolagen. Samtidigt har man svårare att anamma nya och revolutionerande byggsätt eller nya materialval. Med andra ord, för att vi ska bygga hållbart och bygga hus som ska stå länge, så behöver man inte vara pionjär. Det räcker kanske med att man använder sig av välbeprövade material och arbetsmetoder som ryms inom hållbarhetsbegreppet? Det som har en lång livstid är ju faktiskt hållbart. Samtidigt gynnar det samhället i sig att branschen tänker lite mer kritiskt när det kommer till nya material och metoder som lovar lösningen på hållbarhetsproblemet, oavsett om man är en mindre aktör eller ett stort fastighetsbolag. Detta för att hållbarheten vi bedriver idag inte ska bli ett felaktigt experiment.

 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...