Tillbaka

För att folk ska trivas i de byggnader vi bygger så krävs det ett hållbart klimat och idag krävs det att man har ett större fokus på välfungerande inomhusklimat och inomhusluft. Vi vistas 90 % av vår tid i olika inomhusmiljöer, så kvaliteten på den luft vi omger oss av spelar en stor roll för vår hälsa.

Dagens trend med att bygga energisnålare, och tätare, hus har oavsiktligt resulterat i sämre luftomsättning vilket i sin tur bidrar till sämre inomhusklimat. Att bygga energieffektivt är viktigt. Man effektiviserar husen idag så att man håller inne värmen för att det ska förbruka mindre energi samt vara billigare att värma upp husen. Dock får detta inte ske på bekostnad av kvaliteten på inomhusklimatet, vilket tyvärr idag har påverkats. Genom att lägga stor vikt vid energifrågan har vikten av inomhusklimatet reducerats och med det har även hälsoaspekten påverkats. Det gäller att bygga energisnålt, men ändå se till att husen vi bygger har ren och frisk luft så att de kan stå länge och vi vistas i dem utan problem. För att diskutera hållbart inomhusklimat i de hus vi bygger har Byggmästar’n i Skåne träffat Ernest Duratovic, VD för VS Vent Syd AB.

Pratar man mycket om hållbarhet i er branschen?

– Det beror väldigt mycket på vem som är beställare och hur den ställer sig till frågan. Bryr sig beställaren om att man ska leverera en produkt som är hållbar i längden så försvarar man ju investeringen som är högre än jämfört med en beställare som inte bryr sig. Det kostar mer men i längden blir det lönsamt. Man tjänar in pengarna på några år och får ett bättre resultat i fortsättningen. Tyvärr hamnar vi där och det beror mycket på vem kunden är. Är den inte villig att prata hållbarhet så kan vi inte påverka så mycket. Är kunden en kommun så brukar man prioritera hållbarhet och man är då villig att investera lite mer för att få ett bättre hus. Men är det en privat beställare som ska bygga lägenheter som ska säljas så bryr han sig kanske inte lika mycket, då ska det vara billigt att bygga och det ska vara en bra vinst. Det beror helt och hållet på vilken beställare man har.

Hur jobbar ni för ett hållbarare klimat i ett projekt?

– Vi försöker alltid tänka mer energimässigt och leverera en lönsam produkt av bra kvalitet oavsett beställarens syn på hållbarhet. Även om det är ett lågprishus så försöker vi göra så gott vi kan inom den ramen vi har fått, detta eftersom vi jobbar med ett så ansvarsfullt område. Det handlar om klimat och vi gör så gott vi kan för att vi ska vara trygga med det vi levererar. Är det en totalentreprenad och vi har en möjlighet att påverka så försöker vi alltid styra mot att leverera det bästa möjliga som är bra i längden. Vi vill ju lämna något som är energieffektivt och vi försöker alltid tänka på helheten, att både vs och vent ska leverera bästa möjliga klimat.

Upplever du att kunden är villig att diskutera hållbart inomhusklimat?

– I de projekten vi har idag är det mesta väldigt specificerat och styrt. Vi har återkommande kunder där till exempel 90 % har färdiga handlingar man går efter. Då handlar vårt arbete bara om att verkställa. Då handlar det förvisso om välbeprövade metoder som man vet fungerar. En kommun vi arbetar med har kört på samma sätt de senaste tio åren. Till viss del är det ju skönt, de vet vad de kan förvänta sig och vi vet vad vi ska leverera, det finns rutiner och man vet att det fungerar, men det lämnar lite utrymme för nytänkande. Man kan ju alltid göra det bättre. Det är en stor nackdel för det kommer ständigt ny teknik och nya metoder som man inte vill titta på. Vi försöker göra det mer innovativt och få in den nya tekniken där det går. När vi byggde Bara backar med er, till exempel, så hade vi en beställare som var villig att prova något nytt och det projektet var väldigt innovativt vad gäller värmepumpar och kyla. Vi får se resultaten om fem år, vad det gav för energiförbrukning, men det hänger på kunden. Det är bra med kunder som är villiga att testa något nytt. Inom den offentliga sektorn vågar man inte alltid eftersom man inte vet så mycket om tekniken och man vill inte satsa på det man inte känner till. Men vågar någon så vågar fler, det blir en kedja. Vår skyldighet är att påpeka att det finns andra bättre alternativ, sedan är det upp till kunden att ta ställning. Och det är väl så vi bidrar till hållbarhet.

Hur ser framtidens hållbara lösningar ut för värme, vatten och sanitet?

– Den nya tekniken idag är bättre och den förespråkar vi. Idag kör man mycket med energi från sol och vind, man utnyttjar naturkrafterna, istället för att ta elen från elverken. Idag har man värmepumpar som är mer effektiva, som förbrukar mindre energi och ger mer och genererar mindre koldioxidutsläpp än vanliga installationer. Ju mindre energi du förbrukar för att driva en fastighet desto bättre för klimatet. De flesta nya teknikerna handlar om att använda så lite energi som möjligt och ändå generera så mycket energi som det går. Det är rätt så enkelt att förstå, men svårare att bygga. Det är ju många gånger enklare att installera en fjärrvärmeväxlare och dra in två rör från kommunen, in med ett aggregat och sedan ström till den, och det är ju det som har varit normen de senaste 30-40 åren. Idag finns så mycket mer som man kan utnyttja för att få bättre utdelning, både för människorna som vistas i byggnaden men också för investeringen. Sådana investeringar kostar mer till en början, men pay-off tiden är på några år och sedan sparar du pengar istället. Men det är som sagt kunden som måste förstå detta.

Vilka utmaningar har branschen inför framtiden?

– Jag har jobbat i branschen i cirka tjugo år, och en sak som jag har märkt är avsaknaden av kyla. För 20-30 år sedan var det ingen som satt och tänkte på kyla, alltså att man behöver kyla ner husen man bygger. I och med dagens arkitektur med stora glasfasader och byggmetoderna man väljer, som till exempel lågenergihus eller passivhus, samt klimatet i sig, måste man tänka på det med. Idag är det inte längre frågan om hur vi ska värma våra hus, problemet är att husen vi bygger tenderar att bli en bastu en varm dag. Klimatet i ett hus påverkar husets hållbarhet, hus med bra klimat kommer kunna stå längre än hus där man har struntat i det. Husen som byggs idag fokuserar på låg energiförbrukning. Man väljer material som håller värmen inne och effektiviserar så det ska ta mindre energi och vara billigare att värma upp husen, men man tänker nästan inte alls på att man även håller inne värmen på sommaren. Dessa hus blir omöjliga att bo eller vistas i. Det är en stor utmaning som branschen står inför och det handlar om att man helt enkelt inte tänker på det. Här är värmepumpar en bra lösning. De kan transportera bort värmen, till exempel till marken eller något annat alternativ, så man kan ackumulera den till senare användning. Så det gjorde vi på Bara backar, att vi tar värmen från sommaren, sparar den och kan använda den sedan på vintern med hjälp av värmepumpar. Det finns metoder och lösningar men det finns ingen förståelse för att det faktiskt behövs. Men det kommer nog. Människor kommer inte vilja vistas i sådana hus och privatpersoner och företag kommer inte vilja köpa eller hyra sådana bostäder och lokaler, då kommer kunskapen ifatt beställaren också.

För att bygga hållbart idag fokuserar vi mycket på att bygga hus med massivt material som isolerar, så som passiv hus, lågenergihus och miljöcertifierade hus. Det påverkar inomhusklimatet som i sin tur påverkar dem som vistas i husen. För ett bra inomhusklimat krävs det god ventilation och branschen har kommit långt med att erbjuda lösningar som förbättrar kvalitet och luftcirkulation. Det gäller dock för den som beställer byggnaden att förstå vidden av detta och vilja investera i lösningar som är gynnsamma för alla och alla aspekter.

I och med dagens arkitektur med stora glasfasader, byggmetoderna man väljer och klimatet i sig, handlar det idag inte längre om hur vi ska värma våra hus, utan utmaningen blir att göra sig av med värmen som kapslas in i husen under varma dagar.  Klimatet i ett hus påverkar husets hållbarhet. Hus med bra klimat och förmåga att värmas upp eller kylas ner, kommer kunna stå längre än hus där man har prioriterat bort kylan. Vi bor i Sverige och hur man ska bli av med värme är kanske inte det första man tänker på när man ska bygga ett hus. Det finns metoder och lösningar för detta, men det saknas viss förståelse för att det faktiskt behövs. Återigen ligger makten hos den som beställer huset, men vi i branschen har en uppgift att informera om det och motivera till hållbara beslut.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...